PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

8 kritérií, podle kterých poznáte kvalitní pojišťovnu

desk_work_hand_home_office_man-26343.jpgd_

Foto: pxhere.comJedno přísloví říká, že ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči. My bychom mohli doplnit, že dobrou pojišťovnu poznáte podle jejího přístupu při pojistné události. Právě tyto nepříjemné události určují, zda v konečném důsledku budete se svou pojišťovnou spokojení, nebo se raději poohlédnete po jiné. Způsob, jakým můžete pojistnou událost nahlásit, průběh samotné likvidace, ochota pojišťovny vyjít vám v těžké situaci vstříc a empatický přístup zaměstnanců jsou v těchto situacích klíčové. Pojďme si tedy shrnout, jak by to v každé dobré pojišťovně mělo vypadat od nahlášení pojistné události, až po její úspěšné ukončení a vyplacení.
Nejnovější články

Hlášení pojistné události online

Dnes je běžné nahlašovat pojistnou událost do pojišťovny telefonicky. Musíte si předem připravit všechny dokumenty, abyste na otázky zaměstnance pojišťovny dokázali vždy pohotově odpovědět. V mnoha případech se však nevyhnete doposlání potřebné dokumentace poštou či e-mailem. Proto je velkým bonusem, pokud má pojišťovna k dispozici také možnost nahlásit pojistnou událost online. „Pojistnou událost mohou klienti Generali nahlásit jednoduše online prostřednictvím naší webové stránky nebo Klientské zóny, a to kdykoliv a kdekoliv. Tento způsob oznámení výrazně urychluje a usnadňuje nejen samotné hlášení, ale i zpracování pojistné události. Takto nahlášené škody se totiž ve většině případů rovnou zaregistrují a číslo pojistné události se vytvoří zcela automaticky a bez nutnosti dalšího zásahu zaměstnance z kontaktního centra,“ vysvětluje Juraj Páleš, ředitel Úseku pojistných událostí pojišťovny Generali.

Při nahlášení online klient zadá pouze základní údaje o předmětu pojištění, přičemž se všechny ostatní údaje načtou automaticky ze smlouvy. Po odeslání hlášení si stáhne shrnující dokument se všemi zadanými údaji.

Sledování stavu pojistné události

Už není nutné usilovně přemýšlet, co se aktuálně děje s pojistnou událostí a zda jste pojišťovně dali vše potřebné. Stačí si vybrat pojišťovnu, která nabízí svým klientům možnost sledovat stav své pojistné události. Předejdete tím nejen telefonátům na infolinku pojišťovny, ale i případným zdržením pro nedodání dokumentů. „Klienti naší pojišťovny mohou sledovat stav a řešení své pojistné události online. Hned po nahlášení škody se klientovi přidělí číslo zaregistrované pojistné události, podle níž může svou pojistnou událost sledovat v průběhu jejího řešení. Systém ho zároveň upozorní, jaké chybějící dokumenty je ještě třeba doložit, aby bylo vše vyřešené co nejrychleji,“ vysvětluje Juraj Páleš z pojišťovny Generali.

Škody na majetku vyplacené obratem

Nepřízeň počasí každoročně zapříčiní velké množství pojistných událostí. Jen v minulém roce vyplatila pojišťovna Generali svým klientům z pojištění majetku téměř 4 miliony eur. Každý, jehož majetek ohrožovaly povodně, vytrvalé deště, vichřice či krupobití, potvrdí, jak důležité je mít peníze na opravu svého domova co nejdříve. „V pojišťovně Generali si uvědomujeme, jak náročné je dát svůj domov co nejdříve do původního stavu, pokud nemáte k dispozici potřebné finance. Tyto situace se snažíme svým klientům co nejvíce ulehčit, proto jim menší škody vyplácíme do několika dnů od zaregistrování pojistné události,“ říká Juraj Páleš.

Jelikož při menších škodách stačí pojišťovně Generali jen informace od klienta o vzniklé škodě spolu s doloženou fotodokumentací, celý proces je možné vyřešit jednoduše a rychle telefonicky či online. „V případě menších majetkových škod, které nedokážeme zlikvidovat prostřednictvím telefonického rozhovoru, nabízíme rychlou výplatu pojistného plnění formou rozpočtu. Takto klient nemusí dokládat pojišťovně účtenky ani faktury za opravu,“ vysvětluje.

Výhodná dopředná likvidace

V případě komplikovaných nebo skutečně rozsáhlých pojistných událostí ze životního nebo úrazového pojištění oceníte, pokud vaše pojišťovna vyplácí pojistné plnění formou dopředné likvidace. „Díky rychlému stanovení dnů nezbytného léčení mohou mít klienti pojistné plnění k dispozici již do čtyř dnů a v polovině případů již do dvou dnů od zaregistrování pojistné události. To znamená, že klienti mají peníze k dispozici na svém účtu již během léčení následků úrazu nebo onemocnění,“ říká Juraj Páleš z pojišťovny Generali.

Klienti zároveň nemusí absolvovat časté návštěvy u lékařů, což je zejména v tomto období zvlášť rizikové. Na vyplacení plnění stačí pojišťovně Generali doložit jen doklad z prvního vyšetření a nahlásit pojistnou událost.

Prohlédnutí škody na dálku

Prohlídky škod pojistných událostí se ještě donedávna prováděly přímo na místě škody a výlučně za osobní přítomnosti klienta. Tento způsob však může být v době koronaviru rizikový. Zvláště v těchto dnech je třeba co nejvíce eliminovat sociální kontakt, proto je velkou výhodou, pokud vaše pojišťovna umožňuje obhlédnout škody na dálku prostřednictvím speciálního videohovoru. „Jako první na Slovensku přišla se systémem video obhlídky právě pojišťovna Generali. Od března, kdy se vlivem koronaviru urychlilo spuštění tohoto systému, prohlédli technici již přibližně 1600 míst,“ přibližuje Ľubomír Bielik, vedoucí oddělení techniků pojišťovny Generali.

Díky video obhlídce dokáže technik pojišťovny prohlédnout škodu a sepsat záznam pro likvidátora, aniž by přišel osobně na místo a setkal se s klientem. Potřebujete na to jen svůj smartphone nebo tablet a přístup k internetu. Tento způsob nejen eliminuje riziko nákazy, ale také výrazně šetří čas. Díky tomu se významně urychluje celý proces likvidace a vyplacení pojistné události.

Rychlý výpočet škod

Pokud došlo ke škodě na vašem vozidle, určitě oceníte i aplikaci Audasmart, se kterou si dokážete spočítat výši nákladů na opravu. I s touto novinkou přišla letos pojišťovna Generali. „Jde o řešení, díky kterému dokáže klient sám obhlédnout poškození vozidla menšího rozsahu a zároveň si dokáže spočítat výši škody na vozidle,“ vysvětluje Juraj Páleš.

Pokud technik pojišťovny zhodnotí, že jde o škodu, při které není třeba provádět osobní obhlídku, navrhne klientovi, aby ji zrealizoval ve vlastní režii s aplikací Audasmart. Klient si prostřednictvím tohoto softwaru vozidlo sám nafotí, přičemž ho aplikace navádí, jako poškození správně zdokumentovat. Následně aplikace vypočítá výši nákladů na opravu, a tedy pojistného plnění, které klient může přijmout, nebo odmítnout, pokud s ním nesouhlasí.

Do 5 pracovních dnů

Pokud vám rychlé a efektivní vyřízení pojistné události bez zbytečných průtahů zní jako nesmysl, pravděpodobně nemáte dobrou pojišťovnu. Díky všem zmíněným procesům totiž dokáže pojišťovna Generali ve většině případů a po doložení všech potřebných dokladů ukončit likvidaci pojistné události již do 5 pracovních dnů.

S námi v tom nejste sami!

Všechny tyto procesy jsou důležité pro rychlé a jednoduché uzavření pojistné události. Ale to, co je zvlášť podstatné a na co se při administrativních úkonech mnohokrát zapomíná, je lidský přístup. To však není případ pojišťovny Generali. „Uvědomujeme si, že klienti se na nás často obracejí v obtížných životních situacích, jako jsou vážné zdravotní diagnózy, poškození majetku či ztráta domova. Právě v těchto chvílích je empatie a lidský přístup nenahraditelný a v pojišťovně Generali si na tomto přístupu dáváme zvlášť záležet. Chceme, aby klienti věděli, že s námi v tom nejsou sami, ať se děje cokoliv,“ uzavírá Juraj Páleš z pojišťovny Generali.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku