PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Asistence k cestovnímu pojištění UNIQA zasahovala loni v 1200 případech

sea-79606_640


Nedílnou součástí cestovního pojištění UNIQA je asistenční servis, dostupný odkudkoli na světě 24 hodin denně na telefonu. Loni pomoc využilo více než 1200 turistů, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Meziročně to znamenalo pokles o 58 % související s významnými omezeními cestování do zahraničí během globální covidové pandemie. Náklady na intervence asistenční služby stály v roce 2020 UNIQA pojišťovnu asi 15 milionů korun.

Část jednodušších žádostí o pomoc se daří odbavit telefonicky informací nebo radou či zprostředkováním kontaktu. Složitější situace nastává při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Takto náročných a kombinovaných intervencí bylo loni asi 14 %. Tady se znovu osvědčila jazyková vybavenost, zkušenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa, často za velmi vypjatých a emotivních okolností.

Únor dominoval

Nejvíce intervencí bylo loni zapotřebí v únoru a v srpnu. Zcela netradičně byl zaznamenán největší výkyv v únoru a letní měsíce byly výrazně slabší. Časově to kopírovalo vypuknutí pandemie a první lockdown během března 2020. Přes částečné letní rozvolnění podmínek pro turistiku veřejnost cestovala do zahraničí mnohem méně než jiné roky a dávala přednost domácím pobytům.

Nejvíce o pomoc žádali zákazníci UNIQA na cestách ve věku 20-30 let, dále 40-50 let a 60-65 let. Nejmladším klientem asistence byl loni roční chlapeček v Turecku, naopak nejstarší obsloužený turista v Německu měl 90 let. Zatímco průměrné náklady na případy klientů-dvacátníků přijdou na necelých 9 200 korun, u osob nad 60 let už jde o částky okolo 25 000 korun.

Asistence byla poskytnuta loni celkem ve 89 zemích světa. Nejčastější byly žádosti z Itálie, Rakouska, Chorvatska a Řecka. Bezmála padesátka případů připadla na sousední Slovensko. Z mimoevropských destinací vyčnívaly Thajsko a USA. Průměrné náklady na jeden zásah meziročně nepatrně vzrostly asi o 1 % a činily 27 400 korun.

Nejčastější obtíže turistů

Nejčastějšími diagnózami nemocných cestovatelů byly záněty horních cest dýchacích, úrazy dolních i horních končetin, ale i záněty uší a obtíže se zuby. Bezmála 40 událostí se týkalo závažných úrazů hlavy a poškození mozku. Úrazy se podílely na celkovém počtu intervencí z jedné třetiny. Z nemedicínských případů bylo nejvíce storen, problémů se zavazadly a odpovědnostních případů. Meziročně nejvíce narostla storna cesty.

Asistencí z důvodů onemocnění COVIDEM-19 v zahraničí bylo loni celkem 45 s celkovými náklady asi 140 000 korun. Nejvíce jich bylo v Řecku a v Egyptě.

Loni se vyskytly 2 smrtelné případy turistů s cestovním pojištěním UNIQA v zahraničí (2019: 20 úmrtí). Šlo o úmrtí v Bulharsku při provozováni adrenalinového sportu a úmrtí v Německu po srdečním záchvatu.

Hospitalizace a repatriace

Asistence zajišťovala loni asi v desetině případů hospitalizaci klienta UNIQA s celkovými náklady zhruba 3,1 milionu korun. Nejvíce jich bylo v Rakousku a v Itálii, zejména v zimní sezóně v souvislosti s úrazy končetin a hlavy při sportu. Z dalších států šlo nejčastěji o pobyty v německých a chorvatských nemocnicích. Průměrné náklady na hospitalizaci činily více než 32 000 korun.

Logisticky náročná a drahá bývá repatriace turistů domů do ČR, zejména jedná-li se o letecké speciály (loni 4x). Kromě toho bylo jedenkrát využito stretcherového uložení na lehátku v letadle a jednou byla vypravena letecká repatriace s doprovodem lékaře. Asistenční služba z cestovního pojištění UNIQA repatriovala loni domů 62 lidí s celkovými náklady 4,7 milionu korun. Průměrná repatriace stála přes 75 000 korun. Nejčastěji bylo zapotřebí repatriace pacientů z Itálie, Rakouska a Řecka.

Nejvážnější loňské případy

Nejdražšími případy, kde bylo zapotřebí hospitalizace a repatriace, byly loni čtyři události. Nejsložitější a současně nejdražší intervence se týkala pacienta, jenž utrpěl mozkovou mrtvici v Ománu. Po akutním ošetření a hospitalizaci byl postižený transportován letecky na stretcher lehátku do Prahy. Náklady na tuto pojistnou událost byly vyčísleny na 910 000 korun. Jiný případ se týkal závažných akutních urologických obtíží s potřebou nejprve pacienta stabilizovat v lokální nemocnici a poté dopravit letecky v business třídě domů. Tento zásah vyšel celkově na 805 000 korun.

Další dvě vážné pojistné události se odehrály shodně na Kanárských ostrovech a při obou došlo k těžkým úrazům obou dolních končetin klientů. Pro postižené byly vypraveny letecké speciály s doprovodem. Za ně UNIQA zaplatila dohromady 1,35 milionu korun.

Čtyři popsané případy se loni podílely na celkové vynaložené částce za intervence asistenční služby z více než 20 %. Je z nich patrné, jak užitečné je sjednat před odjezdem cestovní pojištění, které jednotlivce stojí na týden okolo 200 korun v případě cesty po Evropě a okolo 1000 korun v případě cesty kamkoli po světě.