PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Běhání s dokumenty na pojišťovnu je minulostí. Přes internet hlásí škodní události více než 90 procent lidí, nejčastěji před Vánoci

pozar-kostela-Guty-trinecko

Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Posbírat potřebné doklady, zalepit obálku a vyrazit na poštu. Takový postup byl ještě před několika lety v případě hlášení škodních událostí běžný. Dnes se už nadpoloviční většina Čechů papírovými dokumenty nezabývá. Více než 90 procent z nich volí on-line komunikaci s pojišťovnou v případě likvidace škodní události, a to buď prostřednictvím on-line formuláře nebo webové aplikace.


Posbírat potřebné doklady, zalepit obálku a vyrazit na poštu. Takový postup byl ještě před několika lety v případě hlášení škodních událostí běžný. Dnes se už nadpoloviční většina Čechů papírovými dokumenty nezabývá. Více než 90 procent z nich volí on-line komunikaci s pojišťovnou v případě likvidace škodní události, a to buď prostřednictvím on-line formuláře nebo webové aplikace. Vyplývá to z dat pojišťovny YOUPLUS, která se v České republice specializuje na rizikové životní pojištění. Největší množství škodních událostí musí pojišťovny řešit před vánočními svátky, často ve spojení s požitím alkoholu.

Drtivá většina klientů hlásí škodní události on-line formou přes webová rozhraní. Podíl těch, kteří podávají hlášení o škodní události zcela digitálně, se v červenci tohoto roku vyšplhal až na 93 procent. „Jedna polovina z nich vyplňuje on-line formulář spolu se svým poradcem, ta druhá pak hlásí událost zcela sama bez pomoci druhých stran. Jen sedm procent klientů pak volí konzervativní, manuální cestu, kdy fyzicky shromáždí potřebné podklady a dopraví nám je poštou,“ popisuje Jana Rodová, vedoucí úseku produktového a procesního řízení pojišťovny YOUPLUS.

Alkohol a pojištění – důležitou roli hrají okolnosti úrazu

Významný podíl všech škodních událostí je hlášený v souvislosti s léčením úrazu. Špičku pojišťovny typicky zaznamenávají v období letních prázdnin a vánočních svátků. „To bývá čas, kdy se lidé ve vyšší míře věnují volnočasovým aktivitám, které s sebou mohou přinést i drobná poranění nebo úrazy, někdy jsou to situace spojené s konzumací alkoholu,“ tvrdí Rodová. Vždy je vhodné informace o okolnostech úrazu netajit. I když má řada pojišťoven nulovou toleranci konzumace alkoholu, stejně by se tato skutečnost prokázala z lékařských zpráv. „U produktu rizikového životního pojištění 4U nezohledňujeme hladinu alkoholu v krvi, pokud nebude vyšší než 0,5 promile. Domníváme se, že takto nízké množství nemá na vznik úrazu žádný podstatný vliv,“ vysvětluje Rodová.

Kdo nám pomůže v neštěstí? Češi se spoléhají na pojišťovnu

U podobných případů se obvykle posuzuje příčinná souvislost. „Pokud například dojde k autonehodě a zraněn bude opilý spolujezdec, došlo by u něj k úrazu, i kdyby byl střízlivý. Proto s velkou pravděpodobností krátit plnění nebudeme, bez ohledu na množství alkoholu v krvi. Jestliže havaruje opilý cyklista s hladinou alkoholu v krvi nad 0,5 promile, je to zcela jiná situace. Takže okolnosti úrazu jsou vždy důležité,“ popisuje Rodová.

Pojištění by měli událost nahlásit bez zbytečného odkladu a dodatečně pak doložit dokumenty z průběhu léčení. Ať už se klient pro odeslání dokumentů a informací rozhodne využít jakoukoliv cestu, nejpodstatnější je vždy předání úplných a pravdivých informací, to je základ pro rychlé a hladké zpracování každé škodní události.

Jak na bezproblémové plnění?

Pro šetření škodní události je potřeba doložit několik dokumentů, přičemž u osobních dokladů většinou postačí kopie. U některých z nich ale pojišťovna může požadovat i originál nebo úředně ověřenou kopii. Seznam požadovaných podkladů se pak liší podle typu škodní události. Pro zahájení šetření škodní události je důležité přiložit osobní údaje pojištěného a také osoby, která škodní událost oznamuje.

Dále klienti dodávají podrobné informace o škodní události, tedy její stručný popis a časové upřesnění. „Žádáme je o doložení podkladů, které jsou nezbytné pro ukončení šetření škodní události. Předem si nemusí lámat hlavu s tím, jaké podklady budou pro bezproblémové plnění potřebovat. Přehledný seznam dokumentů potřebných k nahlášení konkrétní škodní události poskytuje náš chatbot a virtuální asistentka youlia,“ vysvětluje Denisa Kahánková, vedoucí úseku správy pojištění pojišťovny YOUPLUS. Kromě potřebných podkladů je potřeba mít nachystané i číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění.

Potřebná dokumentace se liší v závislosti na tom, o jaký typ škodní události se jedná. K likvidaci úrazu jsou vždy potřeba lékařské zprávy, a to především první ošetření, u pracovní neschopnosti kromě lékařských zpráv z průběhu léčení v pracovní neschopnosti také Rozhodnutí o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, které většinou vystavuje praktický lékař. V případech, kdy byla nutná hospitalizace, je stěžejním dokumentem propouštěcí zpráva z hospitalizace. „Pokud klienti mají podklady k likvidaci při hlášení k dispozici, ať je přiloží a nečekají, až si o ně požádáme. Významně tím urychlí celý proces. V takovém případě nám stačí k uzavření šetření jen několik dní. Lhůta se ale prodlužuje, pokud nám pojištěný neposkytuje potřebnou součinnost. Pojistné plnění vyplácíme standardně do patnácti dnů,“ tvrdí Kahánková.

Oznámit škodní událost může každý, kdo má zájem na pojistném plnění – ve většině případů jde o pojištěnou osobu. Může to ale být i zákonný zástupce, opatrovník, osoba určená na základě plné moci apod. Pro výplatu plnění je nezbytné, aby toto právo uplatnila oprávněná osoba, která je určená v pojistné smlouvě nebo ze zákona.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku