PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Bez pomoci dárců by většina rodin na neurorehabilitaci dětí neměla. Pojišťovny nákladné terapie téměř nehradí

Foto-Donio-1024x694

Nicole Luková předává šek z dárcovské platformy Donio řediteli rehabilitačních center SAREMA Janu Lorencovi / autor archiv SAREMA

Vánoce patří k nejštědřejším obdobím roku. Mezi nejvýznamnější dárcovské platformy patří Donio.cz, kterou založil v roce 2019 David Procházka. Většina sbírek cílí na nemocné děti, jichž je bohužel stále více. O spolupráci s poskytovateli specifických neurorehabilitačních služeb, o něž je největší zájem, hovoří fundraiserka Donia Nicole Luková.


Vánoce patří k nejštědřejším obdobím roku. Mezi nejvýznamnější dárcovské platformy patří Donio.cz, kterou založil v roce 2019 David Procházka. Většina sbírek cílí na nemocné děti, jichž je bohužel stále více. O spolupráci s poskytovateli specifických neurorehabilitačních služeb, o něž je největší zájem, hovoří fundraiserka Donia Nicole Luková.

Vybrané prostředky na Donio dobročinné sbírky a projekty nedávno překonaly úctyhodnou výši jedné miliardy korun. Do roku 2024 Donio cílí na 1,3 miliardy celkových příspěvků a zvažuje vstup na Ukrajinu. Nejznámější sbírky byly na plicní ventilátory v koronavirové pandemii, na pomoc Ukrajině či nedávná stomilionová sbírka na genovou terapii pro Martínka.

Zdraví dětí patří k nejčastějším a nejvíce emocí vzbuzujícím sbírkám. „Z našich dat víme, že 70 % příspěvků putuje právě do kategorie zdraví, kam spadají mimo jiné i děti se zdravotním handicapem. Obecně jsou v této kategorii děti se zdravotními problémy nejpočetnější skupinou, zároveň sekce zdraví výrazně převyšuje další kategorie, jako jsou zvířata, komunita, škody na majetku, které máme v rámci platformy Donio,“ říká Nicole Luková.

Vlnu obrovské solidarity vyvolala nedávná sbírka na Martínka. Díky velké mediální publicitě a sdílení na sociálních sítích několika známými osobnostmi se podařilo za velmi rychlou dobu shromáždit více než 150 milionů, což znamenalo také obrovský nápor na systémy webové stránky Donio. Jak jste to zvládli ustát?

„Sbírku jsem zakládala s tatínkem Martínka zhruba v polovině srpna, spuštěna byla až koncem srpna s neuvěřitelnou a doposud nejvyšší cílovou částkou 100 milionů. Zpočátku byla vidina dosažení cílové částky trošku sci-fi, tudíž jsme sbírku nastavili jako dlouhodobou a ani tak nikdo z nás nečekal, že se částka vybere. ‚Boom‘ přišel díky sdílení Nikol Leitgeb na sociálních sítích a během čtyř dnů se podařilo vybrat přes 150 milionů. To byla ale zároveň velká zkouška pro náš IT systém. Nával na servery byl obrovský, pro představu – za jeden víkend jsme měli návštěvnost jako za jeden měsíc. Museli optimalizovat platformu, abychom byli schopni odbavit více než milionovou návštěvnost. Ostatním zakladatelům jsme prodlužovali sbírky a snažili se kompenzovat vzniklou propast kvůli padajícím webovkám.“

Nejčastějším tématem sbírek je zdraví dětí, přičemž právě neurorehabilitace patří ke klíčovým zdravotnickým službám, které jsou z darů hrazeny. Zdravotní pojišťovny bohužel na neurorehabilitace většinou nepřispívají, protože jsou velmi nákladné a musejí se absolvovat dlouhodobě. Jak vnímáte tento zdravotnický obor a můžete zhodnotit dostupnost i kvalitu těchto služeb napříč republikou?

„Úhrada neurorehabilitací je jedním z nejčastějších účelů dobročinných sbírek v sekci Zdraví, jelikož náklady na neurorehabilitace jsou velmi finančně náročné a spolu s ostatními léčebnými výdaji je pro rodiny jejich dlouhodobá úhrada obtížná. Dostupnost neurorehabilitačních zařízení je dle informací od zakladatelů sbírek spíše nedostatečná, častokrát jsou lidé nuceni vyjíždět za hranice vzhledem ke kapacitám v ČR. Kvalitu těchto služeb v ČR však klienti hodnotí velmi kladně.“

Proměňují se nějak trendy v dárcovství?

„Dárce vždy ovlivní naléhavost situace, Češi reagují na sbírky po živelní katastrofě či tragické události. Zaznamenali jsme tedy nárůst příspěvků, když jsme spustili sbírku na pomoc obcím a obyvatelům, které zasáhl požár v NP České Švýcarsko, či v rámci pomoci Ukrajině. Nicméně Češi jsou obecně velice solidární, spojí síly a neváhají pomoci konkrétním příběhům – to jsme mohli vidět u obrovské vlny solidarity při sbírce pro Martínka.“

Jedním z poskytovatelů neurorehabilitační péče, který má založený dárcovský profil na platformě Donio, je síť center SAREMA. Mají šanci i další pacienti na zapojení do sbírek? „Rehabilitační centrum SAREMA už na naší platformě Donio založilo 39 sbírek a dohromady se podařilo vybrat přes 1 800 000 Kč, což je skvělá částka. S Centrem SAREMA spolupracujeme dlouhodobě, zejména tedy s pobočkou v Liberci, a jsme rádi, že společně můžeme pomáhat co nejvíce příběhům. Tím, že SAREMA otevřela novou pobočku v Praze, vzniká i nový prostor pro další pacienty, protože kapacita neurorehabilitačních zařízení v ČR rozhodně není dostačující. Věříme, že právě proto novou pobočku SAREMA v Praze klienti se zdravotním handicapem velmi ocení a my budeme vděční za štědrou podporu v tomto předvánočním čase od všech dárců s velkým srdcem,“ dodává na závěr Nicole Luková.