PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Budoucnost prevence osteoporózy v ČR? Spolupráce zdravotních pojišťoven i širší zapojení praktických lékařů a gynekologů

lekar-doktor-osetreni


Ví se o ní, přesto se v drtivé většině případů neléčí, jelikož chybí obecné povědomí veřejnosti o jejích rizicích a také prevenci. Řeč je o osteoporóze, jež si připomínáme 20. října na Světový den osteoporózy, a která je nyní diskutovaná napříč českým zdravotnictvím. Odborníci hledají cesty, jak vyřešit až 80% podléčenost onemocnění a posílit koncepci prevence osteoporózy. A také, jak do prevence zapojit nejen zdravotní pojišťovny a praktické lékaře, ale i gynekology, kteří jsou doposud zapojeni jen zřídka a pouze na některých pracovištích. Celkově je v České republice ohroženo osteoporózou přes 3 800 000 žen a mužů nad 50 let, z toho více než 2 000 000 žen a přes 1 700 000 mužů.

Téma osteoporózy se pomalu dostává do povědomí laické veřejnosti díky osvětám, které upozorňují na její rizika. „Tichý zloděj kostí“, jak se osteoporóze přezdívá, protože zpočátku člověk nepociťuje žádné specifické příznaky a obtíže, je chronické onemocnění kostí projevující se úbytkem kostní hmoty a následnou zvýšenou křehkostí kostí. To velmi často vede k četným a opakovaným zlomeninám i bez předešlého úrazu. Přitom určení onemocnění není nijak složité. Diagnostikou se v českých vodách zabývají zejména revmatologové a endokrinologové, v posledních letech také specialisté na osteoporózu – osteologové. V současné době se provádí vyšetření na denzitometru, který umožňuje změřit hustotu kostního minerálu. Následně se provádějí laboratorní vyšetření krve ve kterých se zjišťuje hladina vápníku, fosforu a hořčíku v krvi, dále krevní obraz a rychlost sedimentace, další ukazatele umožňují posoudit rychlost novotvorby a odbourávání kostní tkáně.

Odborníci hledají cesty, jak vytvořit koncept prevence

V České republice komplexní koncept prevence záchytu onemocnění a jeho procesu léčení dosud chybí. Odborníci proto přemýšlejí, jak toho docílit, a jaké konkrétní kroky provést tak, aby se v budoucnu (a ideálně co nejdříve) předcházelo problémům spojených s osteoporózou. Stejně jako u každé jiné nemoci totiž platí, že prevence je základ. Sami můžeme problémům předejít již v útlém věku, a to správným pohybem a vyváženou stravou, spolu s vyloučením cigaret a alkoholu. Zdravý životní styl by tak měl být vlastní právě i mladým lidem, kteří ještě do ohrožené skupiny osteoporózou nepatří, ale v budoucnosti by kvůli nevhodnému způsobu života mohli. O složení stravy se doporučuje poradit se se specialisty, lékaři a výživovými poradci.

Osteoporóza může potkat také ty pacienty, které trápí revmatoidní artritida, a je dokonce jedním z nejčastějších onemocnění spojeným s revmatismem. „Jsme připraveni se podílet na změně pohledu společnosti na prevenci osteoporózy. Prevence osteoporózy je investice, která se vyplatí,“ říká Edita Müllerová, předsedkyně spolku Revma Liga ČR, který pomáhá v prevenci osteoporózy prostřednictvím svých podpůrných programů, jako jsou webináře a články na stránkách spolku.

Prevence je extrémně podstatná u tzv. sekundárních forem onemocnění, tedy u pacientů, kteří osteoporózu již mají a utrpěli osteoporotickou zlomeninu. Jsou totiž ohroženi následným vývojem choroby a násobným rizikem dalších zlomenin. Zatímco primární osteoporóza je zpravidla odrazem vyššího věku pacienta, sekundární je důsledkem vícero problémů (např. chronická zánětlivá onemocnění, potíže se zažívacím traktem nebo hormonální rovnováhou, dědičné poruchy, nádorová onemocnění). Patří sem i pacienti, u kterých se osteoporóza projevila kvůli nedostatečnému pohybu. I proto odborníci tolik apelují na prevenci.

80 % pacientů s osteoporózou není léčeno, osteocentra jsou zahlcena

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP sděluje, že dle statistik 80 % lidí s osteoporózou není v ČR léčeno. I proto je na místě možná spolupráce praktických lékařů a gynekologů. Onemocnění totiž nejvíce trápí ženy nad 50 let, po menopauze, kdy dochází ke snižování produkce ženských pohlavních hormonů. „Důvodem 80% podléčenosti osteoporózy v ČR je, že pacienti o onemocnění neví, dokud si něco nezlomí. Starší pacienti se zas oddávají zbytečným představám, že to k jejich věku patří,“ upřesňuje profesor Palička. Dodává ale, že osteoporóza je vážné onemocnění, které se nemusí objevit jen u lidí vyšší věkové kategorie, a které je třeba odhalit včas. Přístrojů – celotělových kostních denzitometrů však není na specializovaných pracovištích dostatek, aby se dala vyšetřit celá riziková populace.

„Osteocentra jsou zahlcena, nemohou suplovat péči, která se ve světě poskytuje na úrovni péče primární. Proto by bylo vhodné, kdyby došlo k výraznému zapojení gynekologických ordinací do diagnostiky a léčby osteoporózy,“ domnívá se MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Stejného názoru je také MUDr. Petr Šonka, praktický lékař a předseda Sdružení praktických lékařů ČR: „Ukázalo se, že péči o populační onemocnění, jakým osteoporóza bezesporu je, není možné kapacitně zvládnout ve specializovaných centrech. Pokud chceme dosahovat srovnatelných výsledků s vyspělými evropskými zeměmi, musíme se inspirovat jejich systémem péče o pacienty s tímto onemocněním a přenést její těžiště do primární péče, tedy do ordinací všeobecných praktických lékařů a gynekologů. Zde je potřeba provádět časný záchyt této choroby, dispenzarizovat a léčit většinu nekomplikovaných pacientů s osteoporózou. K tomu je nutné uvolnit pro praktické lékaře léčbu bisfosfonáty, které dosud podléhají preskripčnímu omezení. Osteocentrům se tak uvolní ruce pro péči o komplikované pacienty vyžadující sofistikovanější léčbu.”

Nová výzva pro zdravotní pojišťovny

Kvalita zdravotnického systému by se měla odrazit i v rámci včasného záchytu osteoporózy a její léčby. Ve srovnání s jinými zeměmi EU je situace v ČR velmi nepříznivá, což zmiňuje i prof. Palička, který říká: „Patříme k zemím s vysokým počtem případů „nemoci řídnutí kostí“, ale zároveň na její léčbu vynakládáme méně než v průměru ostatní členové EU a máme také nejvyšší podléčenost v celé Evropě.“

Vyřešit by to mohly také budoucí debaty s pojišťovnami a zisk základních diagnostických potřeb v ordinacích praktiků a gynekologů, kteří by vážnější případy konzultovali s přímo napojeným osteocentrem.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku