PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Češi se vrací na zdravotní preventivní prohlídky

lekar-doktor-osetreni


Pandemie covid-19 se promítla mj. i do počtu absolvovaných preventivních prohlídek nejen v ordinacích praktických lékařů, ale také na screeningových prohlídkách prováděných pro včasný záchyt některých typů rakoviny. V prvních týdnech pandemie klesl např. počet preventivních prohlídek v ordinacích praktiků až o 70 %. Za celý první rok s covid-19 (2020) nepřišlo na screeningová vyšetření 200 tisíc klientů VZP ČR. Vyplývá to z analýzy VZP ČR, kterou vydává k příležitosti Světového dne zdraví (7. 4. 2022).

Screeningové programy pro včasný záchyt rakoviny

Screeningové programy mají včas odhalit onkologická onemocnění prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. „V roce 2020 nebylo ve srovnání s předchozími lety provedeno dvě stě tisíc těchto vyšetření. V loňském roce už se sice čísla začala vracet k těm „předcovidovým“, ale těchto 200 tisíc neprovedených preventivních prohlídek jsme zatím nedohnali. Tento dluh bychom měli rychle splatit, podchytit neodhalené případy, aby se pacientům dostalo včasné léčby. Pokud je rakovina zachycena v raném stádiu, šance na vyléčení pacienta je víc než 80 %, v dalších stádiích pak samozřejmě výrazně klesá,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. VZP ČR již od roku 2014 zve své klienty dopisem na tato screeningová vyšetření, nyní by chtěla využít i dalších komunikačních kanálů: „Cílem projektu adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky. S další podporou těchto screeningových programů počítáme ještě v letošním roce, zaměřit se chceme na širší veřejnost, oslovit ji i dalšími cestami. Už dnes rozesíláme zhruba 80 000 zvacích dopisů měsíčně, rozhodně ale nezůstane jen u nich,“ dodává Ivan Duškov.

Počet ošetřených klientů VZP ČR (podrobněji viz také grafy níže)

PROGRAM 2019 2020 2021
Screening karcinomu děložního hrdla 1 169 039 1 079 428 1 151 511
Mamografický screening 398 178 366 644 405 076
Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 411 221 344 139 390 711

Praktičtí lékaři pro dospělé

V roce 2020 přišlo ke svému praktickému lékaři na prohlídku o 190 300 klientů VZP ČR méně než o rok dříve, tedy v době před covidem-19. Největší propad v návštěvnosti zaznamenali praktičtí lékaři pro dospělé hned na začátku pandemie, tedy v březnu a v dubnu 2020, kdy do jejich ordinací přišlo na preventivní prohlídku jen 50 %, resp. 30 % pacientů. Od června 2020 pak počty absolvovaných preventivních prohlídek de facto kopírovaly vývoj pandemie, v době její kulminace docházelo také k poklesu návštěvnosti. Velmi podobně propad v prevenci zaznamenávali také gynekologové a stomatologové. Souhrnná čísla za rok 2021 ale ukazují, že se pacienti do ordinací vrací, počty vykázaných preventivních prohlídek se blíží výsledkům z roku 2019, tedy z doby před covidem.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost

Na pravidelných preventivních prohlídkách u dětských praktických lékařů se pandemie neodrazila. I zde se potvrzuje trend, který VZP ČR sleduje dlouhodobě, a sice že režim tohoto typu prohlídek u nejmenších pacientů je dodržován nejdůsledněji. Zatímco lidé starší 18 let dochází na prevenci k praktikovi méně než v polovině případů, u prohlídek pro děti je to naopak víc než 90 %. I při mírných propadech návštěvnosti v některých měsících z dat vyplývá, že se kontinuitu preventivní péče o děti podařilo zachovat i v době pandemie.

Počet pojištěnců VZP ČR s provedenou preventivní prohlídkou v období od ledna 2019 do ledna 2022

Dospělí Děti
2019 2020 2021 2019 2020 2021
leden 112 259 112 927 85 257 87 554 87 292 82 291
únor 102 259 104 900 90 555 75 555 75 631 78 117
březen 117 307 63 297 102 416 81 833 66 373 89 937
duben 114 448 36 800 106 187 82 640 77 909 82 484
květen 117 539 91 622 124 248 85 014 88 250 84 046
červen 105 221 128 594 121 851 83 542 96 584 86 655
červenec 85 070 95 407 80 333 69 855 69 799 63 896
srpen 85 637 87 318 91 744 73 774 72 704 74 442
září 109 841 113 009 118 116 87 993 86 415 83 916
říjen 120 502 92 470 116 870 90 059 82 102 77 867
listopad 115 237 77 986 108 139 81 990 85 671 80 431
prosinec 82 180 72 870 74 274 67 045 70 605 70 680
Celkem 1 267 500 1 077 200 1 219 990 966 854 959 335 954 762

Počet pojištěnců VZP ČR s provedeným screeningem v období od ledna 2019 do ledna 2022

grafy-1 graf-2


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku