PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Česká kancelář pojistitelů rozdělila již 5,6 miliard korun, dopravně bezpečnostní projekty podpoří znovu

volkswagen_transporter_t61-ambulance


Z kraje července se opět otevřela možnost zažádat o financování projektů z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jeho hlavním úkolem je pomocí nejrůznějších projektů napomáhat zachraňovat lidské životy a přispívat HZS a IZS. Za osm let fungování fond podpořil 154 aktivit HZS a IZS především ohledně obnovy jejich vybavení, a to částkou 4,46 miliardy, a dále 137 projektů zaměřujících se na prevenci bezpečnosti, kam putovala částka 1,16 miliard. Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023 je do čtvrtka 15. září 2022.

Nové defibrilátory, sanitky, hasičské cisterny, ale i kurzy na polygonu nebo programy pro mladé či seniory a kampaň na podporu nošení přileb u cyklistů. To je jen nepatrný výčet pomoci, kterou Fond zábrany škod ČKP v roce 2022 podpořil. Fond zábrany škod sdružuje finanční příspěvky od pojišťoven za účelem financování vybavení Integrovaného záchranného systému ČR. Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu. „Komise fondu schválila k rozdělení pro rok 2022 celkem 871 437 tisíc Kč, kdy podstatná část financí pochází z příspěvků pojišťoven z vybraného pojistného u povinného ručení a dále u příspěvku ČKP z garančního fondu. Jsem velmi rád, že Česká kancelář pojistitelů fond zábrany škod vytváří již od roku 2014. Od té doby bylo rozděleno 5,6 mld.,“ popisuje tajemník komise fondu zábrany škod a výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Kdo spravuje fond zábrany škod?

Fond zábrany škod spravuje od roku 2014 Česká kancelář pojistitelů jakožto profesní organizace pojistitelů. Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy povinné ručení, odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z tohoto pojištění právě do fondu zábrany škod. „V České kanceláři pojistitelů jsme navíc navázali spolupráci a poradenskou společností KPMG, která provedla zhodnocení efektivnosti fondu zábrany škod jako celku, ale zejména připravila postup, který umožní posoudit efektivitu a účinnost projektů podpořených z fondu zábrany škod z pohledu zabraňování škod na pozemních komunikacích. Velmi potěšující je zjištění, že podpořené projekty prokazatelně vedou k zabraňování škod a fond se vyznačuje vysokou efektivitou dosahovaných přínosů vůči nákladům. Dopad kampaní se navíc začíná nově sledovat také podle mezinárodních metodik,“ vysvětluje Jan Matoušek.

Jak podat žádost?

Každý rok je komise fondu vybírá z přihlášek celou řadu projektů, kterým není lhostejná situace na našich silnicích. Pomocí edukačních programů, zlepšení vybavenosti či moderním technologiím napomáhají ke zlepšení dopravní bezpečnosti a zachraňují tak každoročně lidské životy a osudy potencionálních viníků a obětí. Více podrobností, jak podat žádost o finanční prostředky z Fond zábrany škod ČKP naleznete zde: www.fondzabranyskod.cz/zadosti/postup. Lhůta pro podání žádosti je do 15. září 2022 a komise posuzuje veškeré žádosti o prostředky z FZŠ po jejich vyhodnocení dopravně bezpečnostními a marketingovými hodnotitelskými skupinami na svém nejbližším zasedání (standardně v 1. polovině listopadu) uskutečněném po lhůtě pro jejich podání a zpracuje návrh na rozdělení prostředků z FZŠ jednotlivým žadatelům na následující kalendářní rok.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku