PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

České kanceláře pojistitelů podpoří opět dopravně bezpečnostní projekty. Žádosti o financování z Fondu zábrany škod jsou otevřené

nehoda-pojistna-udalost


Na začátku července se opět otevřela možnost zažádat o financování projektů z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jeho hlavním úkolem je pomocí nejrůznějších projektů napomáhat zachraňovat lidské životy a přispívat HZS a IZS. Za devět let fungování fond podpořil 176 aktivit HZS a IZS především ohledně obnovy jejich vybavení, a to částkou 5,2 miliardy, a dále 163 projektů zaměřujících se na prevenci bezpečnosti, kam putovala částka 1,37 miliard. Lhůta pro podání žádostí pro rok 2024 je do pátku 15. září 2023.

Nové defibrilátory, sanitky, hasičské cisterny, ale i kurzy na polygonu nebo programy pro začínající řidiče i seniory a kampaně na osvětu cyklistů. To je jen nepatrný výčet pomoci, kterou Fond zábrany škod ČKP v roce 2023 podpořil. Fond zábrany škod sdružuje finanční příspěvky od pojišťoven za účelem financování vybavení Integrovaného záchranného systému ČR. Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu. „Komise fondu schválila k rozdělení pro rok 2023 celkem 952 841 tisíc Kč, kdy podstatná část financí pochází z příspěvků pojišťoven z vybraného pojistného u povinného ručení a dále u příspěvku ČKP z garančního fondu. Jsem velmi rád, že Česká kancelář pojistitelů fond zábrany škod vytváří již od roku 2014. Od té doby bylo rozděleno přes 6 mld.,“ popisuje tajemník komise fondu zábrany škod a výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Jak podat žádost?

Každý rok komise fondu vybírá z přihlášek celou řadu projektů, kterým není lhostejná situace na našich silnicích. Pomocí edukačních programů, zlepšení vybavenosti či moderním technologiím napomáhají ke zlepšení dopravní bezpečnosti a zachraňují tak každoročně lidské životy a osudy potencionálních viníků a obětí. Více podrobností, jak podat žádost o finanční prostředky z Fondu zábrany škod ČKP naleznete zde: www.fondzabranyskod.cz/zadosti/postup. Lhůta pro podání žádosti je do pátku 15. září 2023 a komise posuzuje veškeré žádosti o prostředky z FZŠ po jejich vyhodnocení dopravně bezpečnostními a marketingovými hodnotitelskými skupinami na svém nejbližším zasedání (standardně v 1. polovině listopadu) uskutečněném po lhůtě pro jejich podání a zpracuje návrh na rozdělení prostředků z FZŠ jednotlivým žadatelům na následující kalendářní rok.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku