PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Co když lékař vyžaduje od svých pacientů každoroční poplatek 1000 Kč „za registraci“. Vykazuje jej jako sponzorský dar pro ordinaci

lekar-doktor-osetreni


Lékař (ani jiný poskytovatel zdravotních služeb) nemůže podmiňovat právo pacienta na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění žádnými registračními poplatky nebo sponzorskými dary a také nemůže od něj za tuto péči požadovat žádnou finanční úhradu.

Tzn. že lékař nemá právo vybírat za hrazenou péči registrační poplatky, stejně jako za ni nemůže požadovat platbu nazvanou jako „sponzorský dar“. V případě, že se prokáže, že lékař vybírá finanční částky za zdravotní péči, která je zdravotní pojišťovnou hrazená, jedná se o porušení zákona i ustanovení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. V těchto případech VZP postupuje vůči konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb vždy v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou. Je proto důležité požadovat po lékaři vysvětlení, jaké služby jsou v rámci požadované platby poskytovány a nechat si vystavit účet, v němž bude podrobně uveden rozsah uhrazených služeb.

Pokud se s podezřelými praktikami setkáte, můžete se obrátit se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, případně na Českou lékařskou komoru nebo Českou stomatologickou komoru. Stížnost je možné podat i přímo k poskytovateli zdravotních služeb. Některými případy porušení povinností poskytovatelů zdravotních služeb se může zabývat i příslušný krajský úřad, shledá-li, že došlo ke spáchání přestupku.

Přečtěte si také:  ČPP v roce 2022 vyřešila rekordní počet pojistných podvodů

Zajímá-li vás úhrada za poskytnutý konkrétní zdravotní výkon, můžete si na naší infolince 952 222 222 ověřit, zda jde o výkon hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, či nikoliv. V případě pochybností se můžete obrátit se žádostí o přešetření i na pobočku VZP v okrese, ve kterém máte bydliště nebo lékař pracoviště.

V rozporu se zákonem však není, když lékař požaduje úhradu za péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Může jít např. i o péči, kterou daný lékař nemá nasmlouvánu se zdravotní pojišťovnou.

Poskytovatel má tyto povinnosti:

  • informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím,
  • vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  • zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl přístupný pacientům (toto neplatí pro poskytovatele lékárenské péče).
Přečtěte si také:  UNIQA je hlavním partnerem lyžařského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

Např. v gynekologické péči je z veřejného zdravotního pojištění hrazená veškerá pravidelná péče, zejména preventivní prohlídky, většina péče o těhotné (hrazena nejsou některá screeningová ultrazvuková vyšetření, na něž pojišťovna přispívá z fondu prevence), i všechny operační výkony související s gynekologickými obtížemi.