PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Co všechno je možné u VZP vyřídit on-line?

vzp-logo


On-line služby VZP postupně stále rozšiřuje a koronavirová epidemie tuto tendenci ještě urychlila. Již několik let slouží klientům aplikace Moje VZP a zejména smluvním poskytovatelům zdravotních služeb aplikace VZP Point. Klienti si mohou v rámci Moje VZP kontrolovat údaje o svém pojištění i o pojišťovnou uhrazených zdravotních službách. Tato data ovšem nemohou být on-line vzhledem ke zpoždění, s nímž jsou poskytnuté zdravotní služby pojišťovně účtovány.

Převod služeb pro klienty do on-line prostředí začal už před lety webovým formulářem pro přihlášení k VZP. Mimo přeregistrační termín nám navíc klient svůj zájem o přeregistraci může kdykoli sdělit prostřednictvím formuláře na téže adrese (www.vzp.cz/prihlaska) a my mu včas k podpisu zašleme již předvyplněnou přihlášku.

Prostřednictvím zatím nejnovějšího webového formuláře je od května 2021 možno zaregistrovat u VZP novorozené dítě. To rodičům usnadní splnění jejich povinnosti dítě registrovat do 8 dnů po narození (nebo co nejdříve po přidělení rodného čísla) u zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Hned po zpracování přihlášky je navíc možno si pro dítě vytisknout dočasný průkaz pojištěnce a také poukaz na příspěvek v hodnotě 500 Kč na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či on-line lékárně na území ČR.

Velmi praktická je on-line žádost o vystavení průkazu VZP při jeho ztrátě nebo poškození, díky které pojištěnec zároveň splní svoji povinnost ztrátu pojišťovně oznámit. Klientům jsou dále k dispozici webové formuláře hlášení změn, které usnadní splnění oznamovací povinnosti plátcům pojistného. Jedná se o přihlášku a odhlášku OSVČ, zaregistrování pojištěnce jako OBZP a zařazení mezi státní pojištěnce. On-line formulář Nahlášení čísla bankovního účtu je pak určen nejen pro plátce pojistného (OSVČ a OBZP) – klient tak může nahlásit své číslo účtu i pro vracení částek nad limit doplatků za léky. Informace o zpracování těchto formulářů je klientům vždy zaslána na e-mail.

Klienti VZP mohou také jednoduše podat žádost o příspěvek z fondu prevence. Jednoduchý on-line formulář je provede krok po kroku k úspěšnému odeslání žádosti. Musí sice přiložit v elektronické podobě doklady požadované u jednotlivých příspěvků (platební doklad, rodný list dítěte, doklad o provedeném očkování atd.), ale to pro většinu klientů není problém. Požadované doklady je třeba naskenovat nebo i jen ofotit mobilem, ale tak, aby byly dobře čitelné. Hned po odeslání formuláře obdrží klienti e-mail, že byla žádost přijata. Je-li úspěšně zpracována, pak další zprávu neposíláme. Pouze pokud by došlo k zamítnutí, následuje e-mail se zdůvodněním.

Naše on-line webové formuláře najdete na adrese https://www.vzp.cz/e-vzp/webove-formulare. Mohou je využít všichni naši klienti, nejen ti, kteří se již registrovali do aplikace Moje VZP. Neregistrovaní budou muset ve formuláři zodpovědět několik autorizačních otázek, abychom věděli, že s námi opravdu komunikuje oprávněná osoba. Naopak těm, kdo jsou registrovaní v Moje VZP, stačí se jen přihlásit do aplikace.

A připomenout můžeme, že pro osoby samostatně výdělečně činné je v aplikaci Moje VZP snadno dostupná možnost podat Přehled OSVČ. Interaktivní formulář doplní všechny údaje, které o klientovi VZP zná. Klient sám uvede pouze informace, které pojišťovna nezná, tzn. ve většině případů pouze příjmy a výdaje za daný rok. Formulář sám spočítá pojistné a přeplatek nebo nedoplatek na pojistném. Ti, kdo si nezřídili přístup do Moje VZP, mohou využít jen formulář Přehledu OSVČ na webu.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku