PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Darujte krev a VZP vám přispěje třeba na saunu

lekar-doktor-osetreni


Nemocnice v České republice dlouhodobě bijí na poplach a hlásí nedostatek krve. A covidová epidemie tento stav ještě zhoršila. Všeobecná zdravotní pojišťovna si je této skutečnosti vědoma, a proto i letos nabízí finanční příspěvek např. na rehabilitační a lázeňské aktivity klientům, kteří bezplatně darují krev. Vloni si pro tento příspěvek došlo 43 372 klientů, o 352 méně než v roce předchozím. VZP uvedená data zveřejňuje při příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na pondělí 14. června.

Krev má v medicíně nenahraditelnou a stále rostoucí roli. Zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. Dle Červeného kříže je ale v posledních letech zaznamenáván pokles počtu nově zaevidovaných jejích dárců. V ČR je zhruba 270 tisíc pravidelných dárců, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších odborníků by jich mělo být ještě o 100 až 150 tisíc více. Scházejí zejména mladí dárci ve věku 18–35 let a krevní skupiny A a 0.

Všeobecná zdravotní pojišťovna chápe důležitou roli krve ve zdravotnictví, a tak dlouhodobě podporuje své klienty v rozhodování o jejím darování a odměňuje ty, kteří jsou nejenom dárci krve, ale i plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Příspěvky z fondu prevence na rehabilitační či rekondiční aktivity pro dárce patří již k tradičním benefitům pojišťovny.

Počet příspěvků a vyplacená suma pro dárce krve za poslední 3 roky

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč Počet příspěvků Celkem vyplaceno Kč
Dárci krve 24 518 22 666 975 43 724 42 668 972 43 372 61 929 648

V druhé tabulce je uvedeno čerpání příspěvků v jednotlivých krajích. V roce 2020 využilo nejvíce klientů příspěvky pro dárce krve na Vysočině a Zlínském kraji. Nejméně pak na Karlovarsku a Liberecku.

Počet příspěvků a celkově vyplacená částka dárcům v Kč v jednotlivých krajích

Kraj Počet příspěvků Celkově vyplacená částka v Kč
Hlavní město Praha 3 118 4 415 759
Středočeský 3 353 4 734 020
Jihočeský 2 657 3 785 573
Plzeňský 2 008 2 803 863
Karlovarský 1 206 1 708 919
Ústecký 3 890 5 438 955
Liberecký 1 591 2 252 212
Královéhradecký 3 311 4 683 461
Pardubický 3 190 4 581 058
Vysočina 5 506 7 927 739
Jihomoravský 4 054 5 780 599
Olomoucký 2 299 3 296 482
Moravskoslezský 2 507 3 590 628
Zlínský 4 704 6 930 380
Celkem 43 372 61 929 648

V letošním roce má VZP pro své klienty, kteří bezplatně darují krev, plazmu, krevní destičky a kostní dřeň, připraven příspěvek v celkové výši až 2 500 Kč na rok. Klienti mohou příspěvek čerpat na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. sauna, masáže, plavání apod.) v maximální částce do 1 500 Kč po potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok. Při doložení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok mohou dalších 1 000 Kč z celkové hodnoty příspěvku dočerpat na dentální hygienu či balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci zubního lékaře nebo zubní hygienistky.

VZP nezapomíná ani na neaktivní dárce, držitele ocenění za minimálně 10 bezplatných odběrů krve. Ti mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč za rok na rekondiční či rehabilitační aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může dárce krve získat od společnosti Pojišťovna VZP, a. s., za stanovených podmínek ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Dárcem krve se může stát člověk ve věku od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní, alkoholik a neužíval nitrožilně drogy. Krátkodobě (na určitý čas) jsou vyloučeni ti dárci, kteří se např. nechali tetovat, měli přisáté klíště, nebo po dobrání antibiotik, po prodělání infekce, nemoci, po operaci apod.

Více podrobností o darování krve se můžete dočíst např. na oficiálních webových stránkách Českého červeného kříže či jednotlivých transfuzních pracovišť. Další informace včetně seznamu pracovišť transfuzní služby, kde lze darovat krev, jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Darovat krev je to nejsnazší, co může člověk pro člověka udělat. A ten pocit, že někomu pomůžete, je k nezaplacení.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku