PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Desítky tisíc dětí jsou o prázdninách ošetřeny kvůli úrazům, nejčastěji se jedná o poranění ruky či kotníku

cykloasistence-jizdni_kolo


Hezké počasí svádí děti k různým dobrodružstvím a prázdninové aktivity se tak někdy neobejdou bez zranění. Leckdy stačí kysličník a náplast, jindy je ale nutné vyhledat lékařskou pomoc. Také v loňském roce muselo být během letních prázdnin ošetřeno přes 50 tisíc dětských pojištěnců VZP. Nejčastěji se jednalo o poranění zápěstí a ruky, kotníku či hlavy. Pojišťovna se snaží s dětskými úrazy bojovat i za pomoci projektu VZPoura úrazům, jeho ambasadoři také o letošních prázdninách navštěvují řadu dětských táborů.

K desítkám tisíc úrazů dochází při školních i mimoškolních aktivitách po celý rok. V celém loňském roce VZP registrovala 217 880 poranění dětí, která si vyžádala lékařskou péči. Počet těchto úrazů, s výjimkou covidových let 2020 a 2021, neustále mírně roste (za posledních pět let cca o 6 %). Celkové náklady na léčbu poraněných dětí představovaly v roce 2022 pro VZP 730 milionů korun. Nejvíce úrazů si přitom vyžádaly jarní měsíce (březen až červen).

Ošetřená či léčená zranění jsou o něco častější u chlapců (56 %). Vloni se nejčastěji jednalo o poranění zápěstí a ruky (33 %), kotníku (28 %) a hlavy (28 %). Pokud se podíváme pouze na letní měsíce roku 2022, jen v průběhu července a srpna bylo mezi dětskými klienty VZP ošetřeno 11 600 poranění ruky, v případě kotníku to bylo 11 400 případů a dalších 10 900 poranění hlavy.

Při porovnání četnosti výskytu poranění dle věkových kategorií je zřejmé, že poranění se nevyhýbají ani těm nejmenším, a to nejčastěji ve věkové kategorie 1–4 let (2022: 40 800 dětí v tomto věkovém rozmezí). Ještě o něco více pak adolescentům mezi 12 a 15 lety (2022: 63 500 dětí), mimochodem právě v této věkové kategorii výrazněji převažují poranění u chlapců (2022: 35 tisíc poranění u chlapců, vs. 28 tisíc poranění u dívek). A v tomto období života zejména mezi chlapci poranění v posledních letech přibývá nejvýrazněji.

Rok 2022: Pět nejčastějších poranění dětí a mladistvých do 18 let a náklady na jejich léčbu

Počet pacientů do 18 let

Náklady na jejich léčbu v tis. Kč

Poranění zápěstí a ruky

72 224

102 096

Poranění kotníku a nohy pod ním

61 633

95 602

Poranění hlavy

60 448

149 441

Poranění kolena a bérce

32 565

104 435

Poranění lokte a předloktí

29 620

79 858

Dětské úrazy v jednotlivých měsících v uplynulých 5 letech

VZPoura úrazům

VZPoura úrazům je projekt založený na edukačních setkáních žáků základních a středních škol s hendikepovanými pracovníky VZP. Tito lidé jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění a dokážou svou zkušenost předat dětem. V rámci besed se děti neotřelou formou seznámí s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučí se o tom, jak lze vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika úrazů na minimum. Besed se od spuštění projektu v roce 2015 už zúčastnilo víc než 150 tisíc dětí.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku