PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Dnes je světový den srdce. Kardiovaskulární choroby u nás stále nejčastější příčinou úmrtí

lekar-doktor-osetreni


29. září je Světovým dnem srdce. To je bezesporu přírodním zázrakem: během osmdesáti let života člověka se smrští a zapumpuje dohromady 3,3 miliardkrát. Denně jím proteče na 8 tisíc litrů krve. Zdravé srdce váží v průměru asi 300 gramů a jeho velikost odpovídá zhruba pěsti jeho nositele. Bezchybná funkce srdce je pro život naprosto zásadní. Přitom právě kardiovaskulární choroby jsou stále nejčastější příčinou úmrtí u nás, stejně jako ve světě. Přes rapidní snížení předčasné úmrtnosti je ale její výskyt u nás stále téměř dvakrát vyšší než v nejvyspělejších zemích EU.

Co srdci škodí

Srdce je centrálním orgánem v našem těle. Slouží jako pumpa pro řádný oběh krve. Svým rytmickým pohybem zásobuje krví všechny orgány v čele s naším mozkem, končetiny i trup. Proto má rozhodující úlohu pro vitální funkce lidského organismu. V klidovém stavu tluče tempem 60- 90 úderů za minutu, ale při námaze a pohybu může v extrémních případech zvýšit frekvenci až na pětinásobek.

Srdce je citlivé na životní styl každého člověka. Roli hrají zejména faktory jako výživa a stravovací návyky, pohyb a sport, psychický stres a nadměrné nebo naopak zanedbatelné fyzické zatížení, konzumace drog, alkoholu a kouření.

Nejčastější choroby srdce a oběhové soustavy

Nejčastějšími onemocněními srdce jsou infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, hypertenzní nemoci a ostatní nemoci oběhového systému. Od roku 1990 se podařilo průběžně snižovat předčasnou úmrtnost na tyto příčiny, takže v současné době je takových případů u nás téměř o dvě třetiny méně.

Pokrok v léčení přinesl dva trendy: sice se podařilo důslednější a přesnější prevencí výrazně snížit počet úmrtí při akutní příhodě, nicméně roste počet pacientů s chronickými obtížemi tohoto druhu, které je třeba léčit. Dalším významným faktorem je změna životního stylu po roce 1990. Ten přinesl minimálně u části populace vědomé dodržování životosprávy, kontrolu tělesné hmotnosti, konzumaci kvalitních potravin i širší možnosti pohybu. Lidé sami více dbají i na preventivní prohlídky u lékaře. Přesto každoročně umírá v ČR na tyto choroby více než 40 000 osob.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Dle údajů Státního zdravotnického ústavu byl vysoký krevní tlak v posledních letech zjištěn u poloviny českých dospělých mužů a u více než třetiny žen. Od počátku tisíciletí narostl počet osob s vysokým krevním tlakem o více než 40 %. Asi jedna třetina lidí s vysokým krevním tlakem o svém onemocnění neví. Léčba hypertenze není uspokojivá – jen čtvrtina léčených hypertoniků je léčena úspěšně. Vyšší podíl zjištěných (a eventuálně léčených) osob s hypertenzí, může být důsledkem lepší informovanosti lidí a důsledností lékařů v rámci preventivní činnosti.

Modernější léčba zvyšuje úspěšnost léčby infarktu. Vloni zemřelo téměř o čtvrtinu méně pacientů než před 10 lety

Zlomené srdce

Zlomené srdce je diagnóza, která potvrzuje, že ne všem rizikům lze předcházet správnou životosprávou. Centrální tělesná pumpa reaguje i na emocionální nepohodu a stres spojené s neuspokojivými vztahy. Konec lásky může v extrémním případě vést až k poškození srdce. Syndrom zlomeného srdce hrozí až 10krát častěji ženám než mužům.
Bylo vědecky prokázáno, že osoba se sklony k depresím, která nedávno ztratila někoho milovaného, má větší riziko srdečního záchvatu. Medicína označuje stav, kdy je někdo těžce emočně zraněn, jako stresovou kardiomyopatii.

Stresová kardiomyopatie, poprvé popsána v roce 1990, je onemocnění charakterizované náhle vzniklou systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Unikátní na syndromu zlomeného srdce je to, že nastává u jinak zcela zdravých pacientů, a to velmi záhy po epizodě těžkého emočního stresu. Diagnózu a léčbu musí stanovit odborník. Ten po sérii vyšetření předepíše léky, většinou působící na krevní tlak a srdeční napětí. Jelikož se zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice, musí se pacient šetřit, a to fyzicky i psychicky. Ve většině případů potíže po čase odezní.

Co na to pojištění

UNIQA pojišťovna sleduje v uplynulých deseti letech snížení onemocnění srdce jako příčiny pro předčasné úmrtí v řádu bezmála 30 %. Je to dáno jednak všeobecným trendem, a jednak tím, že životní pojištění uzavírají zpravidla vzdělanější a lépe situované skupiny osob, které více dbají o své zdraví i o prevenci. V rámci pojištění proti závažným onemocněním jsou srdeční a související choroby nejčastějšími pojistnými událostmi, které UNIQA vyřizuje, a tvoří více než 50 % všech případů (další velká část připadá na nádorová onemocnění). Nejfrekventovanější je výskyt akutního srdečního infarktu, častěji se vyskytují v posledních letech embolie.

Pojištění na vyšší částky někdy paradoxně nahrazuje včasnou diagnostiku, protože je spojené s podrobnějším vyšetřením klienta. Stává se, že právě taková vstupní prohlídka do pojištění zjistí vysoký krevní tlak nebo jiné obtíže vedoucí k akutním kardiovaskulárním příhodám (mozková mrtvice, infarkt myokardu, embolie apod.).

UNIQA sleduje v praxi rovněž trend, kdy řada diagnóz, které v minulosti znamenaly minimálně částečnou invalidizaci klienta, jsou dnes úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří právě třeba infarkt myokardu nebo mrtvice.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku