PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Generali Česká jako první z velkých pojišťoven nově zapojila do ověřování svých klientů bankovní identitu

notebook-telefon-kafe-kancelar-pocitac-prace


Generali Česká pojišťovna (GČP) v rámci dynamického rozvoje digitalizace do svých systémů implementovala tzv. bankovní identitu. Díky tomuto modernímu a bezpečnému způsobu ověření totožnosti osob tak od dnešního dne mohou klienti GČP začít využívat výhody s tím spojené.

„V první fázi jsme se rozhodli technologii využít pro usnadnění aktivace Klientské zóny GČP, která sama o sobě poskytuje rozsáhlé možnosti při uzavírání pojistných smluv, stejně jako při jejich správě. Vysoký potenciál pro implementaci bankovní identity vidíme již nyní i v celé řadě dalších oblastí. Postupně tak budeme zapojovat tuto inovaci intenzivněji,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny. Kromě celé řady online služeb tak Generali Česká pojišťovna tuto technologii v blízké budoucnosti využije i v případě podpisů dokumentů.

Klientská zóna GČP přitom byla vybrána pro uplatnění této technologie záměrně – představuje totiž nástroj, kde se technologické inovace scházejí na jednom místě. Příkladem může být i novinka, kterou je zdravotní chatbot Medik Leo, jenž pomáhat klientům orientačně určit původ jejich zdravotních potíží. A to s více než 90% úspěšností.

„Pojišťovny jsou důležitým segmentem pro rozšíření využívání služby BankID a mohou výrazně posunout digitalizaci Česka. Jsme rádi, že můžeme uvítat takto významného partnera a velmi si ceníme rychlosti, s jakou Generali Česká pojišťovna zpřístupnila službu svým více než 3 milionům klientů,“ říká Jan Blažek, člen představenstva BankID.

Bankovní identita přináší svým uživatelům mnoho výhod, mezi které patří zejména oblast ověření a na základě toho také významné zjednodušení spousty kroků jako například předvyplňování formulářů na webových stránkách, stejně jako uživatelům odpadne nutnost pamatovat si množství různých hesel.

„Možnost využívat výhody bankovní identity disponuje kolem 5,5 milionu Čechů. Snadnější zřízení klientské zóny tak v tuto chvíli nabízíme klientům České spořitelny a ČSOB. V brzké době se zapojí také Komerční banka, Moneta či Air Bank,“ doplňuje Jiří Doubravský. Do konce roku bankovní identitu nabídne na českém trhu až desítka bank.

Snazší aktivace klientské zóny

Standardní žádost o aktivaci Klientské zóny GČP probíhá online a v několika krocích. V jejich rámci dochází k pečlivému ověřování klienta na základě jím uvedených dat. V tomto procesu hrají roli mimo jiné rodné číslo, telefonní číslo a e-mail. V ideálním případě může celý postup dokončit a svůj účet si aktivovat.
Nastanou-li nesrovnalosti (například kvůli chybějícím údajům není možné klienta takto ověřit), je nutné proceduru dokončit zadáním aktivačních kódů. Ty žadatel s ohledem na bezpečnost obdrží v písemné podobě. Případně vše může vyřídit na pobočce.

V případě využití bankovní identity klient projde autentizací, dojde v systémem GČP k rychlému porovnání jeho údajů s těmi interními a následně je celý online proces ukončen aktivací klientské zóny.

Při využití bankovní identity se riziko komplikací omezuje na minimum (např. odpadá k ověřování klienta na základě unikátního telefonního čísla) a vše trvá v řádech několika minut.

Klientská zóna GČP představuje řešení, které klientům umožňuje mít informace o pojistných smlouvách ale i případných škodách vždy dostupné. K dispozici mají klienti užitečné funkcionality:

  • Seznam pojistných smluv vč. všech podstatných informací či dat k nim
  • Přehled historie o provedených platbách za pojistné
  • Snadná možnost hlášení pojistné události vč. náhledu na proces jejího vyřizování
  • Přístup k veškeré oficiální online komunikaci s pojišťovnou
  • Klienti s životním pojištění mohou využívat zdravotního chatbota Medik Leo