PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Generali Česká pojišťovna prodlužuje benefit pro zdravotníky až do konce října

GeneraliCeskaPojistovna_logo


V souvislosti s aktuální situací prodlužuje Generali Česká pojišťovna platnost speciálního životního pojištění pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou tak automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem až do konce října. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.

Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i záchranářů, sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.

Toto speciální rizikové pojištění pak automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry nemusí být klienty pojišťovny a pojištění se na ně také vztahuje.

Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:

  • Hospitalizace – 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
  • Pobyt na JIP – 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
  • Úmrtí – 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
  • Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, ani zdravotní sestry z řad České asociace sester neplatí
  • Pojištění platí do 31.10.2020

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku