PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Hradí pojišťovna plastickou operaci nosu nebo uší?

nemocnice-operace


Zdravotní pojišťovna hradí pojištěnci plastickou operaci nosu nebo uší pouze ze zdravotních důvodů. Jak uvádí zákon 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění) ze zdravotního pojištění jsou hrazeny zdravotní služby provedené s cílem zlepšit nebo zachovat pacientův zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení. Podmínky úhrady jsou stejné pro všechny zdravotní pojišťovny. V případě, že by pacient chtěl podstoupit operaci z kosmetických (estetických) důvodů, hradí si ji plně sám.

Součástí zákona je Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek (příloha č. 1). V tomto seznamu je uvedeno, za jakých podmínek jsou hrazeny plastické operace uší a nosu.

Plastická operace nosu ze zdravotních důvodů

K operaci nosu musí být pacient indikován lékařem ze zdravotních důvodů – funkční porucha nebo operační úprava tvaru nosu. Na základě požadavku indikujícího lékaře musí udělit souhlas revizní lékař zdravotní pojišťovny. Plastiku nosu z čistě estetických důvodů pojišťovna nehradí.

Tzn. zdravotní pojišťovna hradí plastickou operaci nosu např. v případě, že došlo k deformaci nosní přepážky nebo k jejímu vychýlení na stranu po úrazu a následkem toho má pacient omezené dýchání (tj. funkční porucha). Hrazená plastická operace se provádí také u pacientů s tzv. sedlovitým nosem nebo v případě rinofymy (zbytnění a zčervenání nosu – vyskytuje se jako součást onemocnění rosacea).

Operaci indikují a provádějí specialisté se speciální průpravou a erudicí v plastických operacích zevního nosu a nosního septa, kteří jsou základní specializací většinou plastickými chirurgy nebo otorinolaryngology.

Plastická operace uší

Pod pojmem plastická operace uší (tzv. otoplastika) se nejčastěji laickou veřejností rozumí operace odstátých, resp. vyčnívajících boltců, které mohou být spojeny s nadměrnou velikostí či deformitou. Tato operace je z veřejného zdravotního pojištění hrazena u dětí do 10 let. Odstávající boltce mohou být příčinou psychických potíží a traumatizace dítěte, ačkoli z funkčního hlediska operace není nutná. Schválení zdravotní pojišťovnou není nutné. Výkon je hrazen 2x za život, tedy každé ucho může být operováno jen jednou. U dětí nad 10 let a u dospělých zdravotní pojišťovna zákrok nehradí.

Dalším častým výkonem, který je hrazen zdravotní pojišťovnou, je korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí, většinou jde o výrůstky před boltcem. V tomto případě je nutné schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Nejtěžší otoplastikou je vytvoření ušního boltce při vrozené vývojové vadě nebo po traumatické ztrátě pomocí chrupavky nebo syntetického implantátu, kterou provádějí jen specializovaná centra klinik plastické chirurgie. Jde o výkony hrazené ze zdravotního pojištění, rekonstrukce probíhá většinou v několika etapách.

Menší plastické rekonstrukce boltce, resp. zevního ucha, které obvykle bezprostředně navazují na resekční výkony pro kožní léze nebo nádory (např. basaliom, melanom) se provádějí většinou na pracovištích ORL. Sdílenou odborností je plastická chirurgie. Omezení zde žádná nejsou, jde o hrazené výkony.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku