PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Hradí zdravotní pojišťovna testování na AIDS a v jakých případech? A opravdu jsou testovány všechny těhotné ženy?

aids

Foto: pixabay.comTěhotné ženy jsou povinně testovány na HIV pozitivitu v rámci vyšetření, která se provádějí během vstupní prohlídky v těhotenské poradně (tato povinnost je dána zákonem č. 58/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Testování se provádí s ohledem na bezpečnost jak matky a dítěte, tak zdravotníků zejména při porodu. Těhotná žena nakažená virem HIV může infekci přenést na své dítě buď už během těhotenství, nebo během porodu či při kojení.

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví je možné test na HIV provést u těhotných žen i bez jejich souhlasu. Sérologické vyšetření HIV se dělá (podle zásad dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství) do 14. týdne těhotenství. Výběrově ho lze také zopakovat kolem 30. týdne těhotenství. V případě, že by byl výsledek testu na HIV pozitivní, může žena zažádat o umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Přečtěte si také:  Žádosti o příspěvek na pohyb rostly meziročně o desítky procent, lidé se po covidové pauze vrací ke sportu

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je hrazena diagnostika HIV, jejímž účelem jsou léčebně preventivní postupy (což je i případ těhotných), a také diagnostika HIV u dárců krve, tkání, orgánů a pohlavních buněk. U dárců krve, tkání, orgánů a spermatu se provádí povinné vyšetřování na HIV při každém darování, jen u dárkyň mateřského mléka jednorázově, a to před započetím dárcovství. Bez testu na HIV není darování přípustné. Z veřejného zdravotního pojištění je také hrazeno testování na HIV v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádá u svého ošetřujícího lékaře.

Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů. Pokud máte zájem o vyšetření, nebojte se o ně požádat svého registrujícího praktického lékaře, který zná vaši anamnézu a váš zdravotní stav.

Potřebné informace o AIDS i možnostech testování mimo systém veřejného zdravotního pojištění (anonymně, někdy i bezplatně) najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc. Poradit vám mohou také na bezplatných linkách 800 144 444 (Národní linka pomoci AIDS) nebo 800 800 980 (nonstop linka AIDS pomoci České společnosti AIDS pomoc).

Přečtěte si také:  Za péči o nejdražšího klienta dala ČPZP loni 57 milionů, dvacet nejdražších stálo přes 270 milionů korun

V rámci Evropského týdne testování HIV a žloutenky, který probíhá od 22. do 29. 11. 2021, se můžete nechat otestovat. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV, žloutenku typu B a C, případně syfilis. Čím dříve je totiž případná infekce odhalena, tím účinnější je potřebná léčba. Chcete-li mít jistotu, že jste se v minulosti nenakazili, nechte se preventivně otestovat. Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na webových stránkách TADY A TEĎ.