PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Hradí zdravotní pojišťovna testování na AIDS a v jakých případech? A opravdu jsou testovány všechny těhotné ženy?

aids

Foto: pixabay.comTěhotné ženy jsou povinně testovány na HIV pozitivitu v rámci vyšetření, která se provádějí během vstupní prohlídky v těhotenské poradně (tato povinnost je dána zákonem č. 58/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Testování se provádí s ohledem na bezpečnost jak matky a dítěte, tak zdravotníků zejména při porodu. Těhotná žena nakažená virem HIV může infekci přenést na své dítě buď už během těhotenství, nebo během porodu či při kojení.

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví je možné test na HIV provést u těhotných žen i bez jejich souhlasu. Sérologické vyšetření HIV se dělá (podle zásad dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství) do 14. týdne těhotenství. Výběrově ho lze také zopakovat kolem 30. týdne těhotenství. V případě, že by byl výsledek testu na HIV pozitivní, může žena zažádat o umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je hrazena diagnostika HIV, jejímž účelem jsou léčebně preventivní postupy (což je i případ těhotných), a také diagnostika HIV u dárců krve, tkání, orgánů a pohlavních buněk. U dárců krve, tkání, orgánů a spermatu se provádí povinné vyšetřování na HIV při každém darování, jen u dárkyň mateřského mléka jednorázově, a to před započetím dárcovství. Bez testu na HIV není darování přípustné. Z veřejného zdravotního pojištění je také hrazeno testování na HIV v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádá u svého ošetřujícího lékaře.

Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů. Pokud máte zájem o vyšetření, nebojte se o ně požádat svého registrujícího praktického lékaře, který zná vaši anamnézu a váš zdravotní stav.

Potřebné informace o AIDS i možnostech testování mimo systém veřejného zdravotního pojištění (anonymně, někdy i bezplatně) najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc. Poradit vám mohou také na bezplatných linkách 800 144 444 (Národní linka pomoci AIDS) nebo 800 800 980 (nonstop linka AIDS pomoci České společnosti AIDS pomoc).

V rámci Evropského týdne testování HIV a žloutenky, který probíhá od 22. do 29. 11. 2021, se můžete nechat otestovat. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV, žloutenku typu B a C, případně syfilis. Čím dříve je totiž případná infekce odhalena, tím účinnější je potřebná léčba. Chcete-li mít jistotu, že jste se v minulosti nenakazili, nechte se preventivně otestovat. Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na webových stránkách TADY A TEĎ.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku