PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Integrace AXA do UNIQA končí. Fúze završena, z UNIQA je finanční skupina

UNIQA Logo


Sloučení pojišťoven AXA do pojišťovny UNIQA bylo posledním naplánovaným krokem v procesu integrace, která tak byla dokončena ke dni 31. 8. 2021. Z UNIQA se stává finanční skupina s výrazně silnější pozicí než doposud. Pojišťovna po sloučení zaujme pozici pětky na českém pojistném trhu.

Sloučení pojišťoven ke dni 31. 8. 2021 schválené ze strany České národní banky a Národní banky Slovenska se týká těchto entit:

  • AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
  • AXA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
  • UNIQA poisťovňa, a.s., se sídlem Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501
  • UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. jsou fúzí zanikající společnosti a UNIQA pojišťovna, a.s. se stává jejich nástupnickou společností.

Značka AXA zůstává v ČR i SR zastoupena jen v AXA Assistance.

Na území Slovenské republiky bude obchodní činnost nástupnické společnosti realizovaná prostřednictvím organizační složky pod obchodní firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Model podnikání slovenské UNIQA se tak mění z akciové společnosti na pobočku české UNIQA.

Všichni klienti zanikajících společností se automaticky stávají klienty společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., která je jejich novým pojistitelem. Tato změna nemá žádný vliv na trvání či obsah pojistných smluv nebo pojistné podmínky platné v ČR a v SR. Veškeré závazky zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že tato bude řádně vyřešena nástupnickou UNIQA pojišťovnou plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou. Všichni dotčení zákazníci, jimž se mění pojistitel, byli nebo ještě budou obesláni dopisem s touto informací.

Sloučením pojišťoven AXA a UNIQA jsme podnikli poslední krok celé integrace. Díky ní se z UNIQA stává silná finanční skupina podnikající jak v pojištění, tak i penzích, investicích a v dalších oblastech v Česku i na Slovensku. Naše značka je nyní pro zákazníky ještě relevantnější, protože dokáže nabídnout komplexní finanční služby. V rámci naší strategie však chceme jít mnohem dál a poskytovat klientům i další smyslupný servis pro každý den, abychom jim usnadnili a vylepšili život. Nechceme nabízet produkty, ale řešení k pokrytí všech potřeb. Řadu takových plnění jsme už představili, další máme v plánu,“ řekl Robert Gauci, prezident dozorčí rady skupiny UNIQA.

Martin Žáček, generální ředitel UNIQA k tomu dodává: „Všechny společnosti, jichž se fúze týká, už delší dobu intenzivně spolupracují a hledají synergie a to nejlepší, aby cílová společnost nabídla ten nejkvalitnější servis. Sloučení pojišťoven přináší klientům nové možnosti, ale neznamená pro jejich existující smlouvy žádnou změnu. Nemusí podnikat žádné kroky a my garantujeme dodržení podmínek jejich pojištění. Pokud by se o tom chtěli sami přesvědčit nebo se na něco zeptat, doporučujeme oslovit finančního poradce, jenž pojistnou smlouvu sjednal.“

Vedení UNIQA pojišťovny

V čele představenstva stojí generální ředitel Martin Žáček, jenž vede českou UNIQA od roku 2008 a od roku 2014 také sesterskou UNIQA na Slovensku. Dalšími členy představenstva, kteří už v těchto vrcholných manažerských pozicích UNIQA pracovali, jsou místopředsedkyně Lucie Urválková a členové Martin Rotkovský, Marek Bártek a Rastislav Havran. K nim byli jmenováni v lednu 2021 top manažeři ze skupiny AXA: Anna Podgornaya a Peter Socha.

Předsedou dozorčí rady UNIQA pojišťovny je Robert Gauci, dříve CEO AXA v ČR a SR. Současně působí jako předseda Shareholder Business Committee na půdě koncernu UNIQA Insurance Group s odpovědností za trhy v České republice a ve Slovenské republice.

Martin Žáček má v gesci všechny klíčové funkce a oblasti: Transformation Office a Customer Management. Dále má představenstvo odpovědnost v servisních a klientsky orientovaných úsecích rozdělenou takto:

  • Finance – Lucie Urválková (místopředsedkyně představenstva)
  • Operace a IT – Rastislav Havran
  • HR, brand a komunikace – Anna Podgornaya
  • Retailoví klienti – Marek Bártek
  • Firemní a afinitní klienti – Martin Rotkovský
  • Bankopojištění – Peter Socha

Důležité informace o nástupnické společnosti (podle stavu od 1. 9. 2021):

Obchodní firmaUNIQA pojišťovna, a.s.
SídloEvropská 810/136, 160 00 Praha 6
IČO a zápis v ORIČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
Webové sídlowww.uniqa.cz
Kontaktní telefon a e-mailUNIQA linka +420 488 125 125, info@uniqa.cz

Milníky integrace AXA do UNIQA

Akvizici společností AXA v ČR a SR (a také v Polsku) oznámil mateřský koncern UNIQA Insurance Group ve Vídni v únoru 2020. Koncem července 2020 získal pro tuto transakci v hodnotě okolo jedné miliardy EUR potřebný souhlas Evropské komise. Ta neshledala žádné konflikty s právem upravujícím hospodářskou soutěž na našich trzích a plánovanou integraci bez dalších námitek a podmínek schválila.

Financování akvizice společností skupiny AXA na všech 3 trzích střední Evropy bylo zajištěno díky úspěšné emisi tzv. prioritního dluhopisu (Senior Bond) ve výši 600 milionů EUR uskutečněné počátkem července 2020. Poptávka po něm převýšila nabídku pětinásobně. Prioritní dluhopis má dobu platnosti 10 let a společnost Standard & Poor’s mu udělila rating A-. Je kotovaný na sekundárním regulovaném trhu Vídeňské burzy cenných papírů.

V polovině října 2020 získala česká a slovenská UNIQA souhlas lokálních národních bank (ČNB a NBS) potřebný pro definitivní realizaci transakce a přechod entit AXA do UNIQA. Navzdory náročné situaci a platným cestovním omezením byl closing proveden za osm měsíců.

Během ledna 2021 proběhl rebranding všech administrativních a obchodních míst AXA na UNIQA. Společnosti podnikající v penzích a investicích byly přejmenovány na UNIQA penzijní společnosti a UNIQA investiční společnost. Do pojišťoven AXA a UNIQA byl jmenován jednotný management. Na jaře 2021 došlo k restrukturalizaci skupiny UNIQA podle aktuálních oblastí podnikání a v zájmu optimálního proklientského přístupu.

Posledním krokem v procesu integrace AXA do UNIQA je nynější sloučení všech pojišťoven do jedné UNIQA. Spojení tak je završeno formou přeshraniční fúze sloučením ke dni 31. 8. 2021 poté, co byla definitivně schválena centrálními bankami (ČNB a NBS).

V procesu spojení dvou silných subjektů se nám otevřela neopakovatelná příležitost plně využít jejich know-how i zkušenosti k optimalizaci našich budoucích týmů a struktur. Expertíza z obou stran nám pomáhá zdokonalit procesy, nastavit novou, klientsky orientovanou strukturu a přebudovat organizaci našeho business modelu,“ podotkl Robert Gauci.

Nejdůležitějším článkem v integraci byli a jsou naši zaměstnanci. Ti prokázali své kvality a flexibilitu, když dokázali splnit harmonogram sloučení i během distanční koronavirové doby v rekordním čase. Za to jim patří náš velký dík. Z tohoto pohledu jsme přesvědčeni, že stavíme naši budoucnost se správnými lidmi, kteří plně uspokojí i nově vznikající potřeby a přání zákazníků,“ zdůraznil Martin Žáček.

Aktuální pozice skupiny UNIQA

Skupina UNIQA je finančním partnerem pro více než 3 miliony lidí v Česku a na Slovensku. V žebříčku pojišťoven se v ČR posunula značka UNIQA na páté místo a na Slovensku upevnila pozici čtyřky. Objem ročního předepsaného pojistného v ČR a SR činí aktuálně více než 18 miliard korun. Tržní podíl pojištění UNIQA dosahuje bezmála 8 % na českém a více než 10 % na slovenském trhu.

UNIQA provozuje 3 penzijní společnosti: jednu v Česku (3. pilíř) a dvě na Slovensku (2. a 3. pilíř). Na důchod spoří s UNIQA asi 730 000 klientů. Tržní podíl české UNIQA penzijní společnosti je aktuálně asi 9,4 %, zatímco slovenské penzijní společnosti jsou ještě silnější: UNIQA DSS drží podíl 26,2 % a UNIQA DDS 14,9 %.

UNIQA investiční společnosti svěřilo své prostředky do podílových fondů už na 176 000 klientů. Objem majetku v podílových fondech pod správou UNIQA investiční společnosti je nyní bezmála 17 miliard korun.

Celková aktiva skupiny UNIQA v České republice a ve Slovenské republice činí přes 200 miliard korun.

Pro značku UNIQA v Česku a na Slovensku pracuje asi 1 400 zaměstnanců. Interní a externí distribuce (pracovníci v obchodě) čítá bezmála na 3 000 spolupracovníků.

UNIQA se sídlem v Praze je součástí skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, která je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15 milionů klientů. V portfoliu má na 21 milionů smluv. Staví na více než 200leté zkušenosti a tradici.

Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh (UNIQA je zde druhá nejsilnější pojišťovna) a střední Evropa, kde UNIQA patří aktuálně mezi 5 top značek. UNIQA v ČR a SR patří dlouhodobě k nejdynamičtějším a nejziskovějším entitám evropského koncernu.