PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak je to s očkováním proti žloutence? Komu ho hradí pojišťovna?

lekar-doktor-osetreni


Očkovat je možno proti žloutence typu A a typu B, proti dalším typům hepatitidy dosud očkování neexistuje. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno očkování proti žloutence typu B dětem a očkování proti žloutence typu B, případně i A stanoveným rizikovým skupinám dospělých.

Očkování proti žloutence typu B je zahrnuto do povinných očkování dětí podle českého očkovacího kalendáře jako součást tzv. hexavakcíny (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B). Toto povinné očkování je samozřejmě hrazeno.

Hepatitida B je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění člověka a může vést k úmrtí na cirhózu nebo rakovinu jater. Přenáší se krví a tělními tekutinami. Primární očkovací schéma proti viru hepatitidy B je tvořeno třemi dávkami vakcíny. Minimální délka doby ochrany se odhaduje na cca 15 let po základním očkování.

V dospělosti je tedy vhodné zvážit aplikaci vakcíny proti žloutence typu B, nebo kombinované vakcíny proti A i B. Toto nepovinné očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, VZP na něj proto nabízí příspěvek z fondu prevence ve výši až 500 Kč.

Příspěvek ve stejné výši, tj. až 500 Kč mohou čerpat i děti, a to na očkování proti žloutence typu A, proti které nejsou chráněny v rámci povinných očkování. Hepatitida A, známá jako „nemoc špinavých rukou“, se šíří většinou stolicí kontaminovanými potravinami a vodou; její vstupní branou je zažívací trakt. Očkování se proto doporučuje zejména v předškolním věku.

Zmíněnými rizikovými skupinami, pro které je očkování proti žloutence typu B také povinné, jsou osoby po rizikovém kontaktu s nemocným či bacilonosičem nebo po poranění rizikovým předmětem, např. injekční jehlou, dále pacienti zařazovaní do dialyzačních programů a klienti přijímaní do domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem. Toto očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Proti žloutence typu B jsou rovněž očkovány osoby pracující na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, studenti lékařských fakult, zdravotnických škol a dalších škol, kteří budou vyšetřovat a ošetřovat nemocné apod. Jim je očkovací látka hrazena ze státního rozpočtu, ale aplikaci opět hradí zdravotní pojišťovna. Očkování je pro ně tedy bezplatné.

Ve stejném režimu jsou očkováni zaměstnanci a příslušníci integrovaného záchranného systému proti žloutence typu A i B. Dobrovolným hasičům – členům HZS ČR JPO II a JPO III, kteří očkování hrazené nemají, VZP nabízí na očkování proti virové hepatitidě A či B (včetně kombinované A/B) příspěvek z fondu prevence ve výši až 1 000 Kč.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku