PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak je to s příspěvkem na očkování dětí proti meningokoku?

ockovani

Foto: pikist.comOčkování dětí proti infekcím způsobeným meningokokem skupiny A, C, W, Y je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li provedeno ve 2. roce života, a očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B je hrazeno, je-li zahájeno do dovršení 6. měsíce věku. Součástí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která toto uzákonila s účinností od 1. 5. 2020, bylo i přechodné ustanovení k úhradě doočkování dětí druhou, resp. třetí dávkou vakcíny proti meningokoku B, jestliže u nich bylo očkování zahájeno před datem 1. 5. 2020.

Hrazené očkování dětí proti typu A, C, W, Y se provádí podáním 1 dávky vakcíny Nimenrix v období od dovršeného 1 roku věku do dovršení 2 let (tzn. lze ho zahájit den po 1. narozeninách a ukončit nejpozději v den 2. narozenin). Očkování dětí proti typu B se provádí vakcínou Bexsero ve schématu 2+1. Lze ho zahájit od 2. měsíce věku; druhá dávka je pak podaná v intervalu minimálně 2 měsíce a posilovací dávka ve 12.-15. měsíci věku, s prodlevou nejméně 6 měsíců mezi primární sérií a posilovací dávkou. Očkovat je možno i v jiném věku a pak je očkovací schéma mírně odlišné a lze použít i jiné vakcíny; vakcínu i její aplikaci v těchto případech platí klient.

VZP poskytne na očkování proti meningokokům příspěvek z fondu prevence, pokud se na dítě nevztahuje možnost úhrady z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti je proto třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek dosahuje částky až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B a až 800 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu A, C, W, Y. Pro čerpání těchto dvou příspěvků byla pro rok 2021 původně stanovena věková hranice od 14 do 18 let. Od 1. 3. 2021 je tato podmínka zrušena a příspěvek na očkování proti meningokokům je poskytován všem dětem do 18 let, pokud ho nemají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Do 31. 3. 2021 je možné podat žádost o příspěvek na tato očkování s platebními doklady datovanými od 1. 10. 2020. Následně bude už vyžadováno dodržení všech stanovených podmínek pro čerpání příspěvků, včetně toho, že platební doklad přiložený k žádosti nesmí být starší než 3 měsíce. Žádosti o příspěvky můžete podat snadno i jen z domova prostřednictvím webového formuláře.

Připomínáme, že očkování proti meningokokovým nákazám je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno také bez ohledu na věk na základě zdravotního rizika (porušená nebo zaniklá funkce sleziny, transplantace kmenových hemopoetických buněk, závažné imunodeficity nebo prodělaná invazivní meningokoková infekce). Klienti patřící do této rizikové skupiny, byť by to byly děti do 18 let, tedy nemají nárok na příspěvek z fondu prevence.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku