PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak je to se zdravotním pojištěním českého důchodce žijícího v zahraničí? Může čerpat péči v ČR i tam, kde žije?

stary-muz-duchodce

Foto: pxfuel.comMůže český důchodce žijící v jiné zemi EU čerpat plnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny jak v zemi, kde bydlí, tak i v ČR? Budu se stěhovat na Slovensko, ale zůstávám prý českým pojištěncem, protože pobírám český důchod.

Jestliže pobíráte důchod z ČR, zůstanete podle evropských nařízení skutečně i po přestěhování do jiné země EU českým pojištěncem. Podmínkou je, že nepobíráte důchod také v zemi bydliště nebo že tam nejste výdělečně činný. V Česku za vás nadále bude platit pojistné stát a zůstává vám český průkaz zdravotního pojištění (modrá kartička pojištěnce).

Po přestěhování na Slovensko budete mít nárok na plnou péči jak v SR, tak i při případném pobytu v ČR. Důchodci (a jejich nezaopatření rodinní příslušníci) pojištění v České republice a bydlící na území jiného státu EU mají podle evropských nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 nárok na plný rozsah zdravotní péče nejen ve státě svého faktického bydliště, ale i v ČR. Máte tak možnost se rozhodnout, zda se případně chcete léčit ve státě bydliště, nebo v ČR; pokud by vám to vyhovovalo, můžete si i třeba „nechat“ svého ošetřujícího lékaře, k němuž dosud chodíte.

O tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte svůj nárok u lékaře v zemi bydliště, vás musí informovat instituce, která v dané zemi hradí náklady na zdravotní péči, tedy zdravotní pojišťovna, která vás tam výpomocně zaregistruje.

Správný postup je předem požádat svoji českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1 a uvést, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu. Potvrzený formulář S1 předložíte na území státu svého nového bydliště příslušné instituci a ta vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu EU. Pokud se již zdržujete ve státě svého nového bydliště, můžete místo získání formuláře S1 požádat tamní zdravotní pojišťovnu, aby pro vás vyžádala elektronický formulář S072. Tento formulář vám také zajistí možnost čerpat plnou péči ve státě bydliště. Zdravotní pojišťovna od vás může vyžadovat doklady o bydlišti apod.

Na základě registrace a vydání příslušného dokladu vám bude poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům. Náklady na zdravotní péči v zemi bydliště za vás zaplatí zdravotní pojišťovna, která vás registrovala, a následně jí tyto náklady uhradí v rámci přeúčtování vaše česká zdravotní pojišťovna.

Při pobytu v České republice budete mít po předložení svého českého průkazu pojištěnce vždy nárok na plný rozsah zdravotní péče.

V jiných zemích EU (včetně zemí EHP a Švýcarska) budete mít v případě potřeby nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné zdravotní péče dle místních předpisů. Pro tyto účely předložíte lékaři svůj český průkaz pojištěnce (modrou kartičku), který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku