PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu?

lekar-doktor-osetreni


Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení, přičemž za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Na této zásadě se nic nezměnilo ani v době nouzového stavu při koronavirové pandemii – zákon nezná žádnou možnost délku pobytu v zahraničí upravit (zkrátit) v případě krizové situace. Nezohledňují se ostatně ani jiné důvody, ať už zdravotní, nebo rodinné apod.

V případě, že se pojištěnec vrátí dříve než za 6 měsíců, je potřeba uhradit pojistné, jako by k odhlášení vůbec nedošlo.

Lze předpokládat, že si budete hradit pojistné jako OBZP. V současné době (po novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) platí, že za měsíce březen až srpen 2020 není při opožděné platbě pojistného OBZP vymáháno penále až do 21. 9. 2020. Za ostatní měsíce však platí standardní podmínky; v případě vzniku penále můžete požádat o odstranění tvrdosti zákona.

Pokud si pojištěnec hradil před výjezdem pojistné jako OSVČ, musí za měsíce, ve kterých byl odhlášen z pojištění, doplatit „své“ pojistné jako OSVČ (s tím, že za měsíce březen až srpen 2020 je prominuto pojistné až do výše minima; za ostatní měsíce platí standardní podmínky).

Vaším prvním krokem tedy musí být zpětné přihlášení se do českého systému veřejného zdravotního pojištění. To znamená kontaktovat pojišťovnu a oznámit svůj návrat do ČR. Bude vám vystaven nový průkaz pojištěnce (nebo papírové potvrzení dočasně nahrazující průkaz), musíte začít platit pojistné a můžete případně čerpat zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny.

Pokud se budete do zahraničí vracet, pamatujte, že doby pobytu se nesčítají – pobyt v zahraničí musí být nepřetržitý. Odhlásit se z českého pojištění tedy musíte znovu, a můžete to učinit až po uplynutí celých dvou kalendářních měsíců následujících po dni přihlášení a jen v případě, že nový výjezd bude na dobu delší než 6 měsíců.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku