PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak se vyhnout škodě, kterou jste způsobili v práci?

pojmag.cz_ergo_cz_uvodni


Při výkonu povolání se může přihodit ledacos. Každý zaměstnanec by si proto měl být vědom, že nese určitou odpovědnost za způsobenou škodu. O jakou částku půjde, rozhodují okolnosti. V praxi záleží především na tom, zda ke škodě došlo nedopatřením, úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Odpovědnost za škodu způsobenou neúmyslně

Pokud zaměstnanec způsobí škodu neúmyslně (např. když při plnění pracovního úkolu neopatrným zacházením poškodí pracovní nástroj), odpovídá za ni do výše 4,5násobku jeho průměrného platu. Další možností je uvedení poškozené věci do původního stavu, což však vždy není možné, a dotyčný se tak nevyhne finanční kompenzaci.

Před škodou, ke které dojde z nedbalosti, vás může ochránit pojištění odpovědnosti za škodu neboli „pojistka na blbost“. V podstatě jde o produkt velmi podobný pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském v životě. Rozdíl tkví v rozsahu pojistného krytí.

Praktický příklad – Kolik může zaměstnance stát vylití kávy do notebooku?

Představte si situaci, kdy na pracovní notebook v hodnotě 50 000 K nedopatřením převrhnete hrnek s kávou či jiným nápojem. V případě hrubého příjmu ve výši 30 000 Kč může zaměstnavatel požadovat náhradu škody v plné výši.

Clumbsy businessman spilling coffee on his laptop computer

Způsobíte-li škodu na dražším zařízení – např. v hodnotě 200 000 Kč, zaměstnavatel je oprávněn požadovat škodu ve výši 135 000 Kč (4,5×30 000 Kč).

Pozor na výluky

Než si sjednáte pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, seznamte se s konkrétními výlukami, jejichž výčet najdete ve všeobecných smluvních podmínkách. Obecně pojišťovny nehradí škody způsobené úmyslně, pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek a obvykle ani škody, ke kterým došlo v během stávky či vzpoury. Za těchto okolností navíc neplatí limit ve výši 4,5násobku průměrného platu; viník musí škodu zaplatit v plné výši.

Mějte na paměti, že základní krytí pojištění se nemusí vztahovat ani na škody způsobené firemním vozidlem vyžívaným k soukromým účelům zaměstnance. Pro takové případy mají pojišťovny zvláštní připojištění.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku