PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak se vyvíjí trh s pojištěním po třech kvartálech roku 2022

povoden-zaplavy.jpg

Foto: pixabay.comCelkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje za 1. tři čtvrtletí roku 2022 hodnoty 119,2 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 7,5 %, resp. o téměř 8,4 mld. Kč. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím tempo růstu opět mírně zpomalilo, ale i tak překonalo 4,7% navýšení dosažené za stejné období roku 2021.

Za pozitivní vývoj stále vděčíme především neživotnímu pojištění, nicméně i životní pojištění posiluje. Nejvýraznější růst zůstává v podnikatelském pojištění, což ale nadále souvisí s nižší srovnávací základnou předchozího roku stále ještě ovlivněnou pandemií COVID-19.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,2 %. Pro srovnání o rok dříve rostlo o 2,7 %. Meziročně se předepsalo o necelých 1,2 mld. Kč více a jeho hodnota dosahuje 37,4 mld. Kč. V dominantní skupině produktů s běžně placeným pojistným, které reprezentují přibližně 95 % všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu zvýšila z loňských 2,8 % na současná 3,7 % a příslušné pojistné narostlo o více než 1,3 mld. Kč. „To je ovšem mírně nižší tempo než v 1. pololetí 2022, kdy růst dosáhl hranice 4 %. Přesto i nadále přetrvává dlouhodobý rostoucí trend a atraktivita těchto produktů,“ doplňuje Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven. Objem jednorázově placeného pojistného meziročně klesá, aktuálně o 18,5 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen omezený dopad.

Přečtěte si také:  Za léčbu 20 nejnákladnějších pacientů uhradila VZP vloni přes miliardu korun, oproti roku 2020 dvojnásobek

Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 jich je celkově o 1,2 % méně, což odpovídá poklesu o necelých 59 tis. Aktivních tak aktuálně zůstává 4,87 mil. smluv.

Obchodní produkce ŽP

Počet nově uzavřených smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 6,7 % na 353 tis. „Potvrzuje se, že tempo růstu od začátku roku zrychluje a situace v životním pojištění se po 2 předchozích letech poznamenaných pandemií onemocnění COVID-19, během kterých obchodní produkce značně kolísala, dále stabilizuje. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně navýšil o necelých 22 tis.,“ vysvětluje Jaroslav Urban. Většinu nového obchodu reprezentují běžně placené smlouvy, kterých se v 1. třech čtvrtletích roku 2022 uzavřelo téměř 344 tis. Navzdory výše popsanému objem obchodní produkce životního pojištění meziročně klesl o 5,2 % na 10,1 mld. Kč. Celkový výsledek totiž dominantně ovlivňuje jednorázově placené pojistné, které se ale meziročně snížilo o 1,3 mld. Kč a po uplatnění metodiky ČAP dosáhlo hodnoty 5,3 mld. Kč. Nicméně běžně placené pojistné naopak posílilo o 712 mil. Kč, tedy o 17,4 %, na 4,8 mld. Kč. Obchodní produkce poté souhrnně meziročně poklesla o 549 mil. Kč.

Neživotní pojištění

Předepsaného pojistného v neživotním pojištění dále roste. Celkem se meziročně navýšilo o 7,2 mld. Kč a přesáhlo hodnotu 81,8 mld. Kč. Ta je o 9,6 % vyšší než o rok dříve, a výrazně tak překonává loňský 5,7% růst. Ve sledovaných hlavních skupinách neživotního pojištění je ale vývoj odlišný.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění, bez zahrnutí zákonného pojištění, téměř 53% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 22,2 mld. Kč, o 3,8 %, resp. o 806 mil. Kč více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Dynamika se ale z loňských 5,7 % snížila o 1,9 p. b. I v havarijním pojištění vozidel pokračuje růst a navyšování dokonce postupně zrychluje, a to jak v meziročním srovnání, tak vůči předcházejícímu čtvrtletí. Předepsané pojistné rostlo o 9,1 %, resp. 1,7 mld. Kč, a přiblížilo se částce 20,9 mld. Kč. Zmíněný vývoj je částečně opět podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel. Jejichž počet meziročně stoupl o 1,3 % a celkově jich je pojištěno už 8 840 tis. Roste i počet havarijně pojištěných vozidel, aktuálně o 4 %.

Přečtěte si také:  Kdy volat záchranku? S čím na pohotovost určitě nechodit a proč se vyplatí pravidla respektovat?

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 13,2 %, meziročně stouplo o 2,2 mld. Kč a překonalo hodnotu 19 mld. Kč. Příčinou tohoto vývoje v roce 2022 je mimořádná akvizice nového pojištění s dopadem na souhrnný výsledek neživotního pojištění i celého pojistného trhu. To dokresluje i počet uzavřených smluv, který se tak výrazně nezměnil a navýšil se jen o 2 %.

Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění stále posiluje a tento trend má i nadále stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 1,2 mld. Kč na téměř 11,7 mld. Kč. Aktuálně meziroční růst dosahuje hodnoty 11,2 % a znovu tak překonává dosavadní letošní ale i ty loňské výsledky.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 v souvislosti s propuknutím pandemie onemocnění COVID-19 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. Následně v roce 2021 došlo k částečné korekci spojené se 7,7% růstem. V roce 2022 se situace v tomto segmentu postupně stabilizuje, což dokládá i aktuální 18,3% meziroční růst.

Majetkové škody

Škodám na majetku, které jsou způsobeny přírodními živly nebo činností člověka, dominují požáry, aktuálně s průměrnou škodou přes 700 tis. Kč. Na počet jich není nejvíce, v 1. třech čtvrtletích roku 2022 jich pojišťovny registrovaly téměř 4 tis., ale celkové náhrady již překonaly částku 2,8 mld. Kč, byly tedy o téměř polovinu vyšší než vloni. „Tento mimořádný nárůst nad rámec standardního čtvrtletního vývoje může souviset s ničivým požárem v národním parku Českosaské Švýcarsko, který vypukl na konci července a trval 20 dní, než se ho podařilo kompletně uhasit. Vloni byly nejničivější vichřice, což souviselo s mimořádným výskytem silného tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Letos se situace naštěstí neopakovala, a tak celkové škody z vichřic meziročně poklesly o 63 % na 1,5 mld. Kč, i když na počet jich bylo naopak více než dvojnásobně, přes 47 tis.,“ říká Jaroslav Urban. Mezi další významná rizika s dosavadním pojistným plněním převyšujícím 1 mld. Kč se zařadily škody z krupobití ve výši 1,5 mld. Kč a také vodovodní škody ve výši 1 mld. Kč. Ze zbývajících událostí majetkového pojištění uhradí pojišťovny svým klientům souhrnně téměř 4 mld. Kč. Celkové škody z pojištění majetku v prvních devíti měsících roku 2022 již přesáhly hodnotu 10,8 mld. Kč z 215 tis. řešených pojistných událostí.

Přečtěte si také:  Vývoj pojistného trhu v 1. čtvrtletí 2022: Životní i neživotní pojištění zaznamenává růst předepsaného pojistného

Výhled dalšího vývoje

Optimistický výhled spojený s odezníváním dopadů pandemie onemocnění COVID-19 narušily nejprve od 2. pololetí 2021 raketově rostoucí ceny energií a dalších komodit a následně v únoru tohoto ruku vojenská agrese Ruska na Ukrajině. Důsledkem je prudké navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje míra inflace dosahující v září hodnoty 18 %. Nadále tak platí, že nominální a reálný růst předepsaného pojistného se tak výrazně rozchází a v dlouhodobém měřítku nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd, a ve vysokém inflačním prostředí se očekává jeho značné navyšování.