PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak si vedla UNIQA investiční společnost v roce 2021Investiční produkty nabývají v průběhu let na významu a stávají se běžnou součástí finančních portfolií domácností. Ke konci roku 2021 přesáhl majetek v investičních fondech v České republice rekordních 700 miliard korun, a v investičních fondech Slovenské republiky dosáhl téměř 12,5 mld. EUR. Během pandemické doby prudce vzrostl zájem o investování v populaci, pro niž jsou aktuálně podílové fondy jednou z nejvhodnějších cest, jak zhodnotit úspory okusované rostoucí inflací. UNIQA investiční společnost tento trend za loňský rok potvrzuje 17% navýšením v obhospodařovaných fondech.

UNIQA investiční společnost, a.s. je nástupcem AXA investiční společnosti (vzniklé v roce 1995 pod názvem Credit Suisse Investment Management Praha, později Winterthur Asset Management), jejíž převzetí bylo završeno v říjnu 2020 a k přejmenování došlo v lednu 2021. Ke konci roku 2021 obhospodařovala společnost aktiva ve výši 18,4 miliardy korun v 11 podílových fondech. Největší růst zaznamenaly dynamické fondy, zejména akciové, jejichž aktiva stoupla o více než 3 miliardy korun. Naopak zájem o konzervativní podílové fondy měl stejně jako na trhu klesající trend (pokles aktiv o 13 %).

Preference klientů UNIQA investiční společnosti tak kopírovaly vývoj na celém kapitálovém trhu, a to jak v Česku, tak i na Slovensku, kde UNIQA své fondy rovněž nabízí. Investiční fondy UNIQA jsou dostupné prostřednictvím vlastní sítě investičních poradců i externích obchodních partnerů. Zákazník UNIQA má kdykoli pod kontrolou své investice i přes portál „moje UNIQA“ spolu se všemi dokumenty. Vstup do něj je přes www.uniqa.cz a osobní heslo.

Podílové fondy UNIQA

Fondy UNIQA CZK Konto a UNIQA EUR Konto jsou určeny zejména pro konzervativní jedince hledající vhodný nástroj pro zhodnocení v dané měně a krátkodobém horizontu, přičemž preferují nízkou míru rizika.

UNIQA CEE Dluhopisový fond skýtá investiční příležitost s relativně nízkou mírou rizika. Zaměřuje se především na dluhopisy vydávané státy V4, v menší míře pak investuje do vybraných korporátních dluhopisů z tohoto regionu. Výnos lze očekávat vyšší než u předchozích fondů, ale stále nižší než u akciových. Proto do něj směřují konzervativní investoři se střednědobým horizontem nad 3 roky.

Fond UNIQA EUROBOND cílí do diverzifikovaného portfolia dluhopisů z celého světa z emisí států, finančních institucí nebo korporátů. Investoři v EUR se střednědobým horizontem cení relativně nízkou míru rizika.

UNIQA Selection Opportunities je smíšený fond aktivně vyhledávající rozmanité příležitosti na finančních trzích. V portfoliu nalezne klient mix sektorových i regionálních akcií, inflační i tzv. „high yield“ dluhopisy a komodity s vysokým podílem investic do zlata. Doporučuje se s investicí setrvat alespoň 4 roky.

Akciový fond s dlouhodobě velice příznivým poměrem výnosu a rizika UNIQA Selection Global Equity investuje do akcií nejvýznamnějších světových společností z rozvinutých trhů. Je základním stavebním kamenem akciového portfolia klienta. Investiční horizont je minimálně 5 let, u akciových fondů je však obecně dobré počítat alespoň se 7 lety.

UNIQA CEE Akciový fond je vzhledem k regionálnímu zaměření charakterizován vyšší kolísavostí investice, a tedy i rizikem. Potenciál výnosu je navázán na vývoj akcií společností se sídlem v regionu střední a východní Evropy.

UNIQA Selection Emerging Equity je akciový fond s portfoliem cílícím na akcie společností působících na rozvíjejících se trzích celého světa (např. Čína, Indie, Jižní Korea či Brazílie). Je určen dynamickým investorům se zájmem podílet se na růstovém potenciálu těchto trhů, ovšem s vědomím rizika, které může představovat jejich politická a ekonomická nestabilita.

Kromě tradičně laděných regionálních fondů nalezne klient v UNIQA i příležitosti investovat do specifických sektorů, témat či využít ve svůj prospěch samotné zákonitosti ekonomiky.

Sektorový UNIQA Realitní fond osloví zájemce, kteří chtějí těžit z výnosů akcií společností podnikajících v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Vyšší riziko vyplývá z navázání výnosu na relativně úzkou oblast podnikání.

UNIQA Small Cap Portfolio má za cíl dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním velké části portfolia do cenných papírů menších společností v růstové fázi životního cyklu. Tyto firmy jsou obvykle flexibilnější. Aby byl eliminován dopad firem, které na své cestě neuspějí, čítá portfolio fondu několik tisíc titulů.

Tematický fond UNIQA Future Trends je nejmladším fondem doplněným loni na podzim. Dynamickým investorům nabízí možnosti podílet se na výnosu rychle rostoucích firem podnikajících v oblasti perspektivních technologií nebo v oborech důležitých pro budoucnost lidstva, kde je předpoklad dobrého výnosu s ohledem na potřebnost jejich produktů.

Investiční profily UNIQA

Už od roku 2008 je k dispozici program pravidelného investování Tempo vhodný zejména pro dlouhodobé investování. Do roku 2022 měli klienti na výběr ze 4 přednastavených investičních profilů: Defenzivní (maximální objem akcií 20 %), Progresivní (asi 50 % akcií) a dva akciové profily Akciový a Růstový (inovativnější).

Zvýšený zájem o investiční produkty a rostoucí finanční gramotnost našich klientů motivovala UNIQA k vytvoření nového profilu s názvem Individuální. Je k dispozici od poloviny února 2022, zatím pouze v ČR, ale UNIQA ho plánuje rozšířit i pro SR. Flexibilita je hlavním přívlastkem nového profilu. Klient si nově může vytvořit vlastní portfolio složené z jednoho až šesti fondů UNIQA investiční společnosti. Minimální podíl jednoho fondu v portfoliu činí 5 %, maximální 100 %.

„Je potřeba říct, že Individuální profil není pro každého. Je vytvořen pro uspokojení potřeb zkušených klientů s vlastní představou o složení svých dlouhodobých pravidelných investic a bez omezení přednastavenými profily. Považujeme ale za důležité, aby měl klient dostatečné povědomí o fungování kapitálového trhu a mohl tak zvážit všechna potenciální rizika, která z této volby plynou,“ komentoval novinku Peter Socha, předseda představenstva UNIQA investiční společnosti.

Výkonnost investičních fondů UNIQA v roce 2021

V loňském roce pokračovala celosvětová pandemie covidu-19. Díky štědrým opatřením vlád, přizpůsobení firem novým podmínkám i vakcinaci se dařilo většině zemí vrátit se k ekonomickému růstu, i když se opakovala některá restriktivní opatření i lockdowny. Podobný scénář probíhal v Česku i na Slovensku. Pomohla i odložená poptávka obyvatelstva. Souhra některých negativních faktorů však vrátila do hry fenomén inflace.

Hlavní světové ekonomické indexy si výrazně polepšily. Oživení a návrat k ziskovosti se odrazily hlavně v příznivém vývoji akcií, jejichž zhodnocení mnohdy dokázalo porazit inflaci. Konzervativní investoři se v dluhopisových fondech vesměs dočkali ztrát.

Celkový objem aktiv ve fondech UNIQA se zvedl loni z počátečních 15,7 miliardy na 18,4 miliardy korun k 31. 12. 2021. Akciové a dynamické fondy posílily o bezmála 3,3 miliardy korun. Konzervativní fondy odepsaly loni dalších 13 %.

Nejlépe si v loňském roce vedl fond zaměřený na náš domácí středoevropský region UNIQA CEE Akciový s výkonností 24,65 % v Česku (a dokonce 31,59 % po přepočtu do EUR na Slovensku). Nejlepší průměrnou výkonnost za posledních 5 let (ČR: 8 % ročně; SR: 9,82 % ročně) opět přinesl fond globálních akcií UNIQA Selection Global Equity. Tento fond je mezi našimi klienty dlouhodobě a oprávněně nejoblíbenější díky velmi dobrému poměru výnosu a rizika. I v loňském roce se stal nejprodávanějším fondem z portfolia UNIQA investiční společnosti a přinesl svým českým klientům roční výkonnost 20 % (slovenským klientům 26,68 %). Trojici nejvýkonnějších fondů doplňuje UNIQA Realitní fond s 22,40 % v ČR a 29,22 % v SR za rok 2021. Za posledních 5 let si připsal výnos v korunách 6,17 %, a výnos v EUR 7,95 % ročně.

Zaměření na společností s menší tržní kapitalizací ve fondu UNIQA Small Cap Portfolio se loni ukázalo jako příznivé. Fond sice svým českým klientům přinesl „pouhých“ 13,21 % (slovenským 19,52 %), na 5letém horizontu však velmi slušných 5,06 %, respektive 6,82 % ročně. Díky unikátnímu investičnímu přístupu ho lze považovat za zdravou diverzifikaci akciového portfolia. Stal se také skokanem roku v relativním nárůstu majetku. Stálicí mezi oblíbenými fondy a třetím nejprodávanějším fondem UNIQA loňského roku byl UNIQA Selection Opportunities. Díky kvalitní diverzifikaci a aktivnímu přístupu vykazuje za uplynulý rok tento atraktivní koktejl relativně nízkou volatilitu (rizikový stupeň 4) při výnosu 8,21 % (14,24 %).

Na rostoucí inflační tlaky a růst úrokových sazeb na regionálních trzích loni doplatily dluhopisové fondy poměrně prudkým poklesem výkonnosti, neboť vztah mezi čistou cenou dluhopisů a jejich úrokovými sazbami je inverzní, a tedy při zvyšování sazeb cena dluhopisů v portfoliu klesá. „Negativní dopad zvyšování úrokových sazeb na nejkonzervativnější fondy se podařilo snížit díky velmi krátké duraci, relativně nízké dluhopisové expozici a operacím na peněžním trhu. V případě eurových portfolií však hrála nadále negativní roli celkově velmi nízká úroveň úrokových sazeb v eurozóně. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat spíše pozitivní efekt na výnosy konzervativních investic, a s tím související oživení zájmu o tento typ investování,“ konstatoval Peter Socha, předseda představenstva UNIQA investiční společnosti.

Očekávání roku 2022

Vývoj na trzích pro rok 2022 se odhaduje jen obtížně. Na trendy bude mít totiž vliv řada proměnných včetně toho, do jaké míry umožní pandemie a vakcinace návrat do „normálního“ života srovnatelného s tím před koronavirovou krizí. Většina předních centrálních bank se pod vlivem rychlého růstu cen začíná klonit k utahování svých měnových politik. To, jak se trhy vypořádají s nižší podporou ze strany centrálních bank, se teprve ukáže, nicméně lze očekávat, že se rok 2022 ponese v duchu zvýšené volatility.

„Investoři by tak měli zvážit svůj přístup k riziku a kvůli aktuálním benefitům nezavrhovat dluhopisové investice postupně získávající na atraktivitě. Nicméně v kontextu zvýšené inflace lze při delším investičním horizontu nadále předpokládat, že výrazná akciová složka umožní zachovat reálnou hodnotu portfolia i v případě dlouhodobě vyšší inflace. Přitom by se nemělo zapomenout na diverzifikaci investic, jež je schopna chránit investované prostředky i během období zvýšené volatility, která jsou akciovým trhům vlastní,“ doporučuje Peter Socha závěrem.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku