PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak si vedla UNIQA penzijní společnost v loňském roce

business-163870_640


Doplňkové penzijní spoření či starší penzijní připojištění mají významnou roli v zabezpečení české populace na důchodový věk. Využívá je na 4,5 milionu osob. Proto se těší tyto nástroje podpory ze strany státu i zaměstnavatelů. Na trhu bylo loni celkem 8 subjektů poskytujících tuto finanční službu, mezi nimi od ledna 2021 i UNIQA penzijní společnost.

UNIQA penzijní společnost je nástupcem AXA penzijní společnosti (vzniklé v roce 2007 jako AXA Penzijní fond transformací z předchozích společností Winterthur a Credit Suisse Life & Pensions), jejíž převzetí bylo završeno v říjnu 2020 a k přejmenování došlo v lednu 2021. V doplňkovém penzijním spoření má aktuálně smlouvu UNIQA bezmála 38 000 klientů a v účastnických fondech společnost spravuje částku okolo 3,8 miliardy korun. Původní, tzv. transformovaný fond UNIQA v penzijním připojištění má na 240 000 účastníků a spravovaná částka činí 47,5 miliardy korun.
Od dubna 2021, kdy si licenci na nabídku penzijního spoření doplnilo i několik stovek obchodních zástupců UNIQA, se rozrostla síť penzijních poradců na více než 500 odborníků. Uzavření smlouvy o penzijním spoření UNIQA je možné i on-line. Tato forma je aktuálně navíc podpořena odměnou až 500 korun pro nového zákazníka.

Zákazník UNIQA má kdykoli pod kontrolou své penzijní úspory i přes portál „moje UNIQA“ na osobním účtu spolu se všemi dokumenty. Vstup do něj je přes www.uniqa.cz a osobní heslo.

UNIQA penzijní společnost

V průměru činil vklad obyvatel ČR na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření asi 754 korun měsíčně, resp. 812 korun měsíčně, k nimž se připisoval průměrný státní příspěvek 137 korun měsíčně, resp. 161 korun měsíčně (údaje za rok 2020, www.mfcr.cz).

V UNIQA penzijní společnosti činil průměrný měsíční vklad loni u penzijního připojištění 882 korun a v doplňkovém penzijním spoření o něco více: 1084 korun. Průměrný státní příspěvek u penzijního připojištění UNIQA je 166 korun měsíčně a u doplňkového penzijního spoření UNIQA 170 korun měsíčně. To jsou příznivější hodnoty než tržní průměr, i když optimální výše pro nejvyšší státní podporu a daňové odpočty ani tak nedosahují (tyto benefity mohou činit až 230 korun měsíčně, resp. odpočet až 24 000 korun ročně od daňového základu). Příspěvky od zaměstnavatelů v průměru dosahovaly loni v UNIQA na penzijním připojištění
1 038 korun a na doplňkovém penzijním spoření 1 106 korun měsíčně. V porovnání se zbytkem trhu byl průměrný příspěvek zaměstnavatele v UNIQA rovněž vyšší než průměr trhu.

S UNIQA nyní spoří aktuálně více žen než mužů. S ohledem na věk účastníků sleduje UNIQA trend, že věk nově vstupujících spíše klesá. Počet střadatelů, kteří mohou pravidelně počítat s podporou zaměstnavatele, v čase mírně roste. Postupně rostou i průměrné ukládané částky: za posledních 5 let vzrostly o necelá 4 % u doplňkového penzijního spoření a bezmála o 3 % u penzijního připojištění.

UNIQA penzijní společnost spravuje čtyři účastnické fondy:

  1. Povinný konzervativní účastnický fond – investičním cílem fondu je dosažení stabilního (i když nevysokého) výnosu při udržování nízké míry rizika. Prostředky putují takřka výhradně do českých státních dluhopisů. Složením se tyto fondy blíží původním tzv. transformovaným fondům ze zrušeného 2. pilíře, i když u nich už není garance nezáporného výnosu.
  2. Dluhopisový účastnický fond – investičním cílem fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní inflace při zachování odpovídající míry rizika. Prostředky směřují rovněž do dluhopisů, ale vedle státních i do korporátních či v jiné měně než v českých korunách, popřípadě do nástrojů peněžního trhu. Zde proto můžeme sledovat už větší rozptyl výnosů různých fondů.
  3. Vyvážený účastnický fond – investičním cílem fondu je dosažení vyššího výnosu, v porovnání s dluhopisovým účastnickým fondem, při adekvátní míře rizika. Dluhopisová aktiva tvoří zpravidla cca 40-60 % z celkového portfolia, k tomu jsou přidány akcie či jiná dynamické instrumenty. Ve výkonnosti jsou velké rozdíly.
  4. Akciový účastnický fond – investičním cílem fondu je dosažení atraktivního výnosu prostřednictvím investování do akcií z celého světa. Mezi fondy jsou značné rozdíly, ať už regionálně či sektorově. Spolu s vyváženými fondy vykazují nejvyšší volatilitu.

Výkonnost 2021 podle druhu fondů UNIQA penzijní společnosti

Vzhledem k rychle rostoucí inflaci koncem roku 2021 byl výkon fondů ještě ostřeji sledován. Celkem 14 ze 34 účastnických fondů penzijního spoření na českém trhu mělo za loňský rok záporný výnos. Inflaci porazilo 13 fondů, přičemž reálné zhodnocení přinesly vyvážené či dynamické fondy, které investují do nástrojů jako jsou akcie, ETF apod. Ti, kdo mají peníze v konzervativních nebo dluhopisových účastnických fondech, skončili většinou v mínusu. Vyplývá to z analýzy portálu Peníze.cz.

Vyvážený a akciový účastnický fond UNIQA vykázaly v roce 2021 úroveň výnosů vysoko nad inflací a dokázaly ještě vylepšit výsledky předchozího roku: 6,52 % (2020: 5,2 %), resp. 24,46 % (2020: 14,4 %). Tržní průměr akciových fondů přitom činil podle Asociace penzijních společností ČR 18,9 %.

Akciový účastnický fond UNIQA byl spuštěn v květnu 2020. Z hlediska výše uvedených 4 druhů fondů se jedná o nejdynamičtější fond. Prostředky ve fondu jsou směřovány do ETF navázaných na globální akciové indexy, případně do akcií velkých a známých společností.

„Motivem pro jeho zavedení do portfolia penzijních fondů bylo rozšíření nabídky účastnických fondů pro všechny skupiny klientů, aby u nás našli kompletní portfolio pro jejich různé investiční strategie. A loni se mu opravdu dařilo,“ konstatoval Peter Socha, předseda představenstva UNIQA penzijní společnosti.

V současné době do něj vkládá prostředky už zhruba 1 500 účastníků doplňkového penzijního spoření UNIQA. S výnosem 24,46 % za rok 2021 se zařadil již první celý rok svého fungování mezi podobně formovanými fondy v ČR na první místo.

Konzervativní fond a dluhopisový fond UNIQA byly na hodnotách výnosu -2,58 % a -3,10 %. „Prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou na konci roku 2021 bylo nejvýraznější za posledních více než 20 let. Vztah mezi čistou cenou dluhopisů a jejich úrokovými sazbami je přitom inverzní, když se úrokové sazby na trhu zvyšují, čistá cena dluhopisu klesá a naopak,“ konstatoval Pavel Vaněk, ředitel penzí a investic UNIQA. „Část negativního dopadu na naše konzervativní fondy se podařilo snížit vyšším využitím operací na peněžním trhu.“

Přehled vývoje fondů je veřejně dostupný na webu UNIQA kdykoli a je průběžně aktualizován.

UNIQA penzijní společnost spravuje i transformovaný fond. U něj platí stále garance nezáporného výnosu. Loňské výsledky budou ještě předmětem schvalování na jarním zasedání valné hromady. Publikaci lze očekávat v květnu 2022. (Výsledek 2020: 0,88 %)

Očekávání roku 2022

„Zvyšováni základní sazby ze strany ČNB bude ještě pokračovat, a i inflace dostane na začátku roku další impuls především prostřednictvím nárůstu cen energií. Dalším otazníkem bude i vývoj na trhu práce. Proto bude zřejmě i tento rok racionální zaměřit se na dynamické a vyvážené fondy, protože jen v nich lze dosahovat vyššího zhodnocení, které inflace nevymaže,“ komentoval aktuální vývoj Peter Socha, předseda představenstva UNIQA penzijní společnosti. „Toto doporučení platí hlavně pro mladší účastníky s dlouhým horizontem spoření do budoucna. Současně bych všem poradil optimalizovat penzijní spoření s ohledem na státní podporu a daňové odpočty, je-li to možné.“

U výnosů konzervativních fondů v roce 2022 bude především záležet na dalším směřování monetární politiky ČNB, která od podzimu 2021 vyrazila směle do boje s inflací. Trh v tuto chvíli ještě s dalším zvýšením sazeb počítá.

Náklady

S účastnickým fondy i transformovaným fondem jsou spojeny náklady. Tyto náklady (poplatky) jsou stanoveny zákonem. Sazebník poplatků je veřejně dostupný na www.uniqa.cz. Pro transformovaný fond je maximální zákonný limit správcovského poplatku 0,8 % ročně, pro povinný konzervativní fond 0,4 % ročně a pro ostatní fondy 1 % ročně. Kromě správcovského poplatku je hrazen i poplatek za zhodnocení (tzv. high watemark), který je pro transformovaný fond a povinný konzervativní fond 10 % a pro ostatní fondy
15 %.

Předdůchod jako alternativa předčasného důchodu

V loňském roce pobíralo díky doplňkovému penzijnímu spoření v ČR tzv. předdůchod více než 4 000 osob, jimž v průměru putovala částka asi 12 600 korun měsíčně. Jde o výhodnou formu pro účastníky doplňkového penzijního spoření, kteří chtějí opustit zaměstnání dříve než ve věku, kdy by měli odcházet do důchodu, ale přitom chtějí zabránit krácení budoucí penze, k němuž dochází v případě čerpání předčasného důchodu.

Vzhledem k tomu, že současná průměrná starobní penze činí jen asi 45 % nynější úrovně průměrné mzdy (tedy okolo 16 000 korun), pouze zlomek občanů si ji chce nechat ještě dobrovolně redukovat předčasným důchodem.

„Domnívám se, že s ohledem na zvyšující se předepsaný věk odchodu do penze bude počet osob pobírajících předdůchod průběžně stoupat, což nahrává jako další impuls doplňkovému penzijnímu spoření. To pomůže lidem dosáhnout na podmínky dřívějšího odchodu z práce a prožití delší doby podle jejich vlastních představ, aniž by se jim budoucí státní důchod snížil,“ upozornil Pavel Vaněk, ředitel penzí a investic UNIQA.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku