PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak si vybrat IVF kliniku? Přidanou hodnotou jsou i bezplatné terapie v rámci klinických studií

detail-bunek-IVF-mikroskop-laborator
V reprodukční medicíně patří Česká republika ke světové špičce a léčbu lze u nás absolvovat ve více než 40 zdravotnických zařízeních. Při výběru konkrétní kliniky asistované reprodukce se neplodné páry většinou rozhodují na základě dat o úspěšnosti a celkové ceny za léčbu.


V reprodukční medicíně patří Česká republika ke světové špičce a léčbu lze u nás absolvovat ve více než 40 zdravotnických zařízeních. Při výběru konkrétní kliniky asistované reprodukce se neplodné páry většinou rozhodují na základě dat o úspěšnosti a celkové ceny za léčbu. Málokdo ale ví, že velkou přidanou hodnotu mají zejména kliniky, které se zapojují do klinických studií. Léčba v rámci klinické studie totiž kromě jiného znamená i možnost absolvovat cyklus IVF včetně medikace zdarma, který se nezapočítává do počtu cyklů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Při současném nastavení české legislativy je to velký benefit hlavně pro ženy, které na rozdíl od mužů mohou absolvovat IVF terapii hrazenou ze zdravotního pojištění maximálně čtyřikrát za život.

U ceny jsou důležité i garance

Jedním z hlavních kritérií při rozhodování se, kde absolvovat léčbu neplodnosti, je pro pacienty cena terapie. Tu většina klinik asistované reprodukce uvádí v tzv. balíčcích, které obsahují kombinaci různých metod a postupů. Důležité je však všímat si podmínek a informovat se, zda je cena balíčku garantovaná i v případě získání většího počtu vajíček nebo embryí. „Metoda oplodňování vajíček ICSI je dnes už standardem na většině IVF klinik, často ale bývá omezená počtem vajíček. Pokud se tedy chcete vyhnout neočekávaným doplatkům, je dobré si vybrat kliniku, kde je ICSI zahrnuto v ceně pro všechny odebraná vajíčka, nehledě na jejich počet. Totéž platí i o prodloužené kultivaci embrya do pátého dne popř. o mražení a uchování zbývajících embryí,“ radí MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE. Podle jejích slov se u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče liší i podmínky týkající se zmrazení a uskladnění vajíček a embryí. Pacienti by proto měli dopředu vědět, zda a jak je tato služba omezená počtem a na jak dlouhé období je poskytovaná.

Nejdříve diagnostika, potom léčba

Také reprodukční medicína patří k oborům, kde pravidelně přibývají nové metody a postupy, jejichž cílem je zvýšit úspěšnost terapie a zkrátit čas potřebný k otěhotnění. Nechybějí ani v nabídce českých klinik. MUDr. Višňová však upozorňuje, že inovace nemusejí být automatickou zárukou vyšší úspěšnosti pro každého.

„IVF terapie není produkt, kde si k základnímu balíčku podle svých finančních možností dokoupíte nadstandard. Jakékoliv doplňkové metody léčby by měly být indikované pouze na základě předcházející diagnostiky,“ upozorňuje. Jako jeden z příkladů uvádí PRP terapii, na kterou se často ptají i české pacientky: „Například PRP je experimentální léčebná metoda. Na naši klinice se pro ni rozhodujeme až po detailním posouzení anamnézy pacientky popř. po provedení diagnostických vyšetření. Pokud je to v daném případě vhodné, PRP terapii indikujeme jako součást imunomodulační terapie preIMUNO+ pro zvýšení šance na implantaci embrya v děloze.“

Ptejte se na klinické studie

Jedním ze způsobů, jak absolvovat léčbu inovativními preparáty a metodami, které nejsou běžně dostupné, je účast v klinických studiích. Potvrzuje to i MUDr. Hana Višňová, která se se svým týmem zúčastňuje mezinárodních klinických studií pravidelně: „Minulý rok jsme se zapojili do klinické studie zaměřené na zvýšení úspěšnosti uhnízdění embrya po transferu do dělohy. Aktuálně realizujeme klinickou studii na medikaci, která by mohla podpořit kvalitu vajíček. Zapojit se do ní mohou pacientky, které ještě IVF terapii neabsolvovaly, ale i ženy, které mají za sebou maximálně 2 ovariální stimulace. Samozřejmě i účast ve studii je podmíněna splněním podmínek a absolvováním potřebných vyšetření.“

Pro zapojené pacientky je velkým benefitem i fakt, že IVF cykly absolvované v rámci klinické studie se nezapočítávají do počtu cyklů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti totiž u nás podle lékařky panuje mezi ženami a muži jistá nerovnost.

„Neplodné páry mají nárok na tři, v ojedinělých případech na čtyři cykly IVF hrazené z veřejného zdravotního pojištění na rodné číslo ženy. Pokud tedy žena absolvuje všechny pojišťovnou hrazené cykly terapie, další už musí financovat z vlastních prostředků. Platí to i v případě, když byla příčina neplodnosti diagnostikovaná u muže. Ten však může s případnou novou partnerkou absolvovat další cykly IVF hrazené ze zdravotního pojištění,“ dodává Hana Višňová.

V rámci klinických studií mají pacientky kromě bezplatné terapie a medikace často nárok i na kompenzaci nákladů spojených s docházením.