PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaká vyšetření mě čekají v průběhu těhotenství? Co hradí zdravotní pojišťovna?

tehotenstvi

Foto: pixabay.comOde dne zjištění těhotenství budete v soustavné péči (dispenzární) svého registrujícího gynekologa, který vás bude informovat o jednotlivých prohlídkách a vyšetřeních a jejich způsobech úhrady. Kromě běžných prohlídek vás bude čekat několik důležitých vyšetření, která mají za cíl odhalit případná zdravotní rizika pro vás a vaše miminko a včas jim předejít.

Veškerá základní péče související s péčí o těhotné je hrazena zdravotní pojišťovnou. Její rozsah se však může lišit podle zdravotních potřeb a rizik každé těhotné ženy. Zásady dispenzární péče v těhotenství (doporučené postupy ČGPS ČLS JEP) jsou dostupné např. na stránkách Gynultrazvuk.cz, na kterých jsou zveřejněny i další podrobné informace včetně kalkulačky pro dataci těhotenství a přehledu doporučených pravidelných a nepravidelných vyšetření v těhotenství.

Vyšetření během těhotenství

Pravidelné kontroly vás budou čekat v průběhu celého těhotenství. Zpočátku přibližně každé čtyři týdny a ke konci těhotenství (zhruba od 37. týdne) jednou týdně. V rámci každého vyšetření lékař zjišťuje váhu těhotné ženy kvůli hlídání hmotnostního přírůstku, měří krevní tlak, provádí vyšetření moči, sleduje případné otoky končetin těhotné, měří velikost dělohy (vzdáleností od stydké spony).

Prvním vyšetřením je komplexní prenatální vyšetření, tzv. vstupní prohlídka. Ta by měla proběhnout v rozmezí 8. a 10. týdne těhotenství, nejpozději do 14. týdne.

Součástí vstupní prohlídky je primárně zjištění zdravotního stavu, gynekologické vyšetření (včetně odběrů kultivace z pochvy a moči), vyšetření děložního čípku, zevní měření pánevních rozměrů, kontrola prsů ženy (gynekolog se snaží vyloučit nádorový proces, eventuálně poučuje ženu o jejich péči), provede krevní testy ke zjištění krevní skupiny, protilátek proti červeným krvinkám, infekce typu syfilis, sérologické vyšetření HIV, žloutenky typu B a krevní obraz, zjištění hladiny cukru v krvi, v případě potřeby i biochemické vyšetření krve a moči. A dále také ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje počet plodů a jejich vitalita (životaschopnost).

V rámci tohoto vyšetření gynekolog těhotné ženě také vystaví těhotenskou průkazku, kde jsou uvedeny podrobné informace o průběhu další péče. Právě do 14. týdne by měla mít každá nastávající maminka stanovený termín porodu, který se zapisuje do těhotenské průkazky.

Další pravidelná ultrazvuková vyšetření následují ve 20.–22. týdnu a ve 30.–32. týdnu těhotenství, přičemž se jedná o základní screeningová ultrazvuková vyšetření hodnotící dosavadní průběh těhotenství.

Mezi 24. a 28. týdnem těhotenství odešle lékař ženu na test na těhotenskou cukrovku. Ženu tedy čeká vyšetření krve a moči a dále také orální toleranční glukózový test (oGTT).

Mezi 28.–34. týdnem těhotenství vám gynekolog znovu zkontroluje krevní obraz a v některých případech provede ještě jednou testy na HIV, syfilis a žloutenku typu B. V období mezi 35. a 37. týdnem těhotenství budete absolvovat stěr z pochvy a konečníku na zjištění přítomnosti streptokoka skupiny B.

Optimálně v období 36.–37. týdne by těhotná žena měla mít již vybranou porodnici a měla by podstoupit tzv. check-in, tedy vstupní vyšetření a zaevidování těhotné ženy do porodnice. Nejedná se o předání těhotné ženy do porodnice, těhotná žena je i nadále v ambulantní péči u registrujícího gynekologa, který poskytuje péči dle doporučených postupů. Na toto vyšetření vystavuje registrující gynekolog těhotné ženě žádanku, přičemž cílem vyšetření této zdravotní služby je především seznámení těhotné ženy s prostředím porodnice a poskytnutí důležitých organizačních informací, získání informací o dosavadním průběhu prenatální péče, zařazení těhotné ženy do skupiny dle rizika a stanovení strategie ukončení těhotenství (způsob vedení porodu).

Dle doporučených postupů může být těhotná žena předána do ambulantní péče porodnice po vzájemné dohodě, nejpozději však ve 41. týdnu, přičemž těhotenství by mělo být ukončeno do 42. týdne.

Výše uvedená vyšetření jsou stanovena pro dispenzární péči o nerizikové těhotné ženy.

Screeningová vyšetření

Nedílnou součástí zdravotní péče o těhotnou jsou také podrobná screeningová vyšetření, která může registrující gynekolog těhotné ženě nabídnout. Odborníky nejčastěji doporučovaný kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství, tzv. „prvotrimestrální screening“ (12.–14. týden těhotenství) umožňuje stanovit míru rizika, zda dítě bude trpět vrozenou vývojovou vadou (např. Downův syndrom). Toto screeningové vyšetření má dvě části – biochemickou a ultrazvukovou (hodnotí se dohromady všechny získané parametry a ukazatele), přičemž z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze část biochemická. Ultrazvuková část nemá stanovenu úhradu, klientky VZP však na toto ultrazvukové vyšetření mohou čerpat příspěvek z fondu prevence (více informací viz níže).

Dalším podrobným screeningovým vyšetřením, které může být těhotné ženě nabídnuto, je podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství, které je prováděno nad rámec hrazeného screeningového vyšetření prováděného ve 20.–22. týdnu těhotenství a má za cíl vyloučení vrozených vývojových vad, vrozených vad srdce a ultrazvukových známek chromozomálních aberací (změn v genetické výbavě plodu). Výstupem tohoto vyšetření je podrobná písemná zpráva o provedeném vyšetření a zhodnocení získaných parametrů.

Obdobně je tomu i u podrobného ultrazvukového vyšetření ve 36.–37. týdnu těhotenství, u tzv. ultrazvukového screeningu růstové restrikce plodu je ve 36.–37. týdnu prováděna kontrola růstu miminka a včasná identifikace případných problémů.

Na obě tato podrobná screeningová vyšetření taktéž mohou klientky VZP čerpat příspěvek z fondu prevence (vyšetření musí být provedeno výhradně lékařem s certifikátem ČGPS ČLS JEP pro provádění ultrazvukových vyšetření – možnost ověření zde).

Rizika těhotenství

Ženy s rizikovým nebo tzv. patologickým těhotenstvím jsou sledovány podrobněji a častěji s ohledem na definované riziko, přičemž veškerou lékařem indikovanou péči pojišťovna hradí. Zdravotní pojišťovnou je např. hrazeno také superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče, které navazuje na pravidelné ultrazvukové vyšetření, a to v těch případech, kdy v rámci pravidelného ultrazvukového vyšetření byla zjištěna abnormalita.

Míru rizika určí ošetřující lékař už při prvním vyšetření v těhotenské poradně, a to na základě anamnézy ženy a jejího aktuálního zdravotního stavu. Při každé další návštěvě poradny lékař znovu posuzuje a zvažuje míru rizika. V praxi to znamená, že se vždy provádí všechna potřebná vyšetření včetně zjištění váhy z důvodu hlídání hmotnostního přírůstku, měření krevního tlaku, vyšetření moči a sledují se také známky vitality plodu.

Další vyšetření v těhotenství (jiné odbornosti)

Každá nastávající maminka má také nárok v průběhu těhotenství na dvě preventivní prohlídky u stomatologa. A k těmto dvěma „těhotenským“ může ve stejném kalendářním roce absolvovat i jednu „běžnou“ preventivní zubní prohlídku. Dále by také neměla zapomenout na preventivní prohlídku u všeobecného praktického lékaře a natočení EKG.

Příspěvek VZP pro nastávající maminky

Těhotné ženy a maminky až do 12 měsíců po porodu mohou získat příspěvek do celkové výše 3 000 Kč např. na screeningová vyšetření, na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství, na kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí, na zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, na služby laktačních poradkyň, na pomůcky ke kojení a další.

Pro novopečené maminky a jejich miminka připravila VZP poukaz na příspěvek v hodnotě 500 Kč na potřeby nebo pomůcky zakoupené v lékárně pro miminka (přihlášená k VZP). Maminky předčasně narozených miminek s porodní váhou do 1 500 g mohou čerpat také příspěvek až 3 000 Kč na podporu zdravého vývoje dětí.

Veškeré podrobné informace a podmínky čerpání jsou uvedeny ve Výhodách a příspěvcích v sekci „Maminky“.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku