PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké jsou podmínky pro absolvování a úhradu antigenních testů na covid?

lekar-doktor-osetreni


Plošné testování osob, které mají o antigenní test na covid zájem, probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 (včetně). Provádí se prostřednictvím antigenních testů, u nichž je výsledek rychle k dispozici, obvykle do 20 minut. Každý pojištěnec, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na provedení tohoto testování, a to nejvýše jedenkrát za 5 dní. Na test je nezbytné se předem objednat. Bližší informace včetně seznamu odběrových míst pro antigenní testování i s možností objednání najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Testy jsou pro pojištěnce zdravotních pojišťoven bezplatné, resp. jsou hrazeny plně zdravotními pojišťovnami.

Testování probíhá v garantované síti tzv. antigenních odběrových center a také u dalších poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ji doplňují. Antigenní odběrová centra zařazená do garantované sítě musí mít vyhrazenou provozní dobu pro provádění antigenních testů. Je sice potřeba počítat s tím, že ve sváteční dny na konci roku bude jejich dostupnost omezená, přesto i na Štědrý den, o vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok by mělo být otevřeno.

Zmíněnou garantovanou síť doplňují další poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají zájem podílet se na této akci a zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem. Obvykle jde o praktické lékaře, ambulantní specialisty či stomatology. Tito poskytovatelé si provozní dobu pro antigenní testování stanoví dle svých možností a kapacity. Podmínkou není, aby daný poskytovatel měl uzavřenou smlouvu s VZP, může být i zcela mimo systém veřejného zdravotního pojištění, a přesto lze u něj testování absolvovat bezplatně.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb provádějící antigenní testy musí být napojeni na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plnit všechna povinná a jednotná hlášení.

Úhrady jsou nastaveny tak, že si antigenní testy nakupují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb sami a provedený výkon plošného testování osob vykazují zdravotní pojišťovně pojištěnce. V ceně výkonu 350 Kč je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka, odběr biologického materiálu, jeho zpracování, vyhodnocení testu a veškerý spotřebovaný materiál včetně použitého antigenního testu a spotřebovaných osobních ochranných prostředků. Sám pacient neplatí nic.

Pacienti, kteří nemají příznaky onemocnění a nechají se takto dobrovolně otestovat, dostanou v krátkém časovém odstupu informaci, zda je jejich výsledek negativní (nejsou infikováni koronavirem), nebo pozitivní. Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, je ihned na místě indikováno ověření dalším, přesnějším vyšetřením. Pacient tedy neprodleně musí podstoupit odběr biologického materiálu pro účely RT-PCR testu, který je následně proveden v laboratoři. Do doby výsledku PCR testu musí testovaná osoba dodržovat pravidla izolace. Informaci o výsledku testu dostane pacientův praktický lékař a při potvrzené pozitivitě musí proběhnout i tzv. trasování (dohledání kontaktů).

Pacientům s příznaky respiračního onemocnění doporučujeme spíš návštěvu praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který může provést antigenní vyšetření přímo v ordinaci. V případě negativního výsledku na covid pak lékař může hned přistoupit ke stanovení diagnózy pacientových obtíží a jeho léčbě.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku