PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké jsou podmínky pro umělé oplodnění od roku 2022, aby se na něm podílela zdravotní pojišťovna

lekar-doktor-osetreni


Od 1. 1. 2022 došlo novelou zákona (č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) k navýšení věkové hranice pro úhradu služeb poskytnutých v souvislosti s umělým oplodněním z 39 let na 40 let. Aktuálně jsou tak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění zdravotní služby ve formě mimotělního oplodnění (tzv. IVF = in vitro fertilizace) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 40 let (39 let + 364 dní) a ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dovršení 40 let (39 let + 364 dní).

Zdravotní služby poskytnuté v souvislosti s umělým oplodnění jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě indikace a doporučení registrujícího gynekologa.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, hradí zdravotní pojišťovny základní výkony u tří cyklů IVF s přenosem embryí. Pokud bylo v prvních dvou cyklech přeneseno pouze jedno embryo, je hrazen ještě cyklus čtvrtý.

Mezi další metody umělého oplodnění patří také zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy (tzv. intrauterinní inseminace – IUI), přičemž zdravotní pojišťovny hradí služby spojené s tímto výkonem 6krát za život ženy. Pouhé zavedení spermií do pohlavích orgánů ženy se nezapočítává do výše uvedeného limitu cyklů IVF 3krát, resp. 4krát za život ženy. IUI je metodou umělého oplodnění, která by zpravidla měla předcházet samotnému IVF.

Zdravotní pojišťovny hradí metody asistované reprodukce IVF a IUI prostřednictvím balíčkových plateb, které obsahují veškeré základní služby spojené s daným výkonem. K IVF jsou dále hrazeny použité léčivé přípravky. Tyto léky, kterými se musí pacientka hormonálně stimulovat, jsou pojišťovnami hrazeny jen částečně, resp. do určitého množství, tzn. že na ně pacientka může doplácet. Výše úhrady a spoluúčasti pacientky dále závisí na použitých metodách a léčivých přípravcích.

Standardně balíčková platba obsahuje (dle typu balíčku) veškerá vyšetření gynekologem, veškeré konzultace gynekologa a embryologa s léčeným párem, všechna ultrazvuková vyšetření, punkci folikulů za účelem získání oocytů, zpracování oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivaci, oplození oocytů, přenos embrya do dělohy, veškerou anesteziologickou péči, vyšetření spermatu a výběr nejvhodnějších spermií, kontroly růstu embryí embryologem, vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných, punkční soupravu pro odběr oocytů a transferový set pro přenos embryí, dále také veškerý přímo spotřebovaný materiál v rámci cyklu.

Pacientka si může připlácet u smluvních poskytovatelů za nadstandardní metody a služby. Cena se u jednotlivých poskytovatelů může lišit, avšak pojišťovny nemají na její výši žádný vliv. Pacientka má právo předem si vyžádat ceník všech poskytovaných nadstandardních služeb. Tento ceník by však neměl obsahovat žádnou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, např. ultrazvukové vyšetření. Centrum by si nemělo účtovat ani konzultace. Na všechny platby musí pacientka dostat platební doklad.

Poskytovatel má (dle odst. 2 § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) tyto povinnosti:

  • informovat pacientku o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím,
  • vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  • zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl přístupný pacientkám (toto neplatí pro poskytovatele lékárenské péče).

Pro úplnost uvádíme, že podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických službách, lze umělé oplodnění provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně (tzv. neplodný pár). Úhrada IVF z veřejného zdravotního pojištění je však možná jen do dne dosažení 40. roku věku, jak je uvedeno výše.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku