PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké jsou podmínky stanovené pro úhradu prevence karcinomu tlustého střeva?

lekar-doktor-osetreni


Preventivní vyšetření pro odhalení případné rakoviny tlustého střeva a konečníku u široké populace bez příznaků onemocnění (tzv. screeningové vyšetření) se provádí od 50 let věku. Vyšetření zajišťují v rámci preventivních prohlídek praktičtí lékaři, u žen také gynekologové. Využívá se k tomu test na okultní krvácení do stolice (TOKS). Lékař předá svému pacientovi odběrovou sadu, pacient pak v klidu domova odebere vzorek stolice a sadu se vzorkem lékaři vrátí. Ve věku od 50 do 55 let je tento test hrazen z veřejného zdravotního pojištění jednou ročně, od 55 let jednou za dva roky. Pokud by byl nález pozitivní (tj. ve stolici jsou stopy krve), je pacient odeslán na kolonoskopii k podrobnému vyšetření. Krev ve stolici totiž může být způsobena různými příčinami, počínaje užíváním některých léků před odběrem vzorku, přes polypy ve střevě nebo hemoroidy až po nádor střeva či konečníku.

Od 1. července 2020 platí, že v případě pacientova zájmu je možno místo zmíněného testu už od věku 50 let provést rovnou tzv. primární screeningovou kolonoskopii. Dosud tato možnost byla jen pro pacienty nad 55 let. Lékař tedy pacientovi předá žádanku na primární screeningovou kolonoskopii a měl by mu doporučit některé z pracovišť oprávněných k provádění screeningu nádorů kolorekta v ČR. Jejich činnost je průběžně kontrolována a oprávnění uděluje komise Ministerstva zdravotnictví. Absolvování screeningové kolonoskopie pouze v některém z těchto pracovišť je podmínkou úhrady výkonu z veřejného zdravotního pojištění.

Připomínáme, že screening rakoviny tlustého střeva a konečníku – ať už testem na okultní krvácení nebo primární screeningovou kolonoskopií – je hrazen pojištěncům od 50 let, bez horní věkové hranice. Jen pro účely adresného zvaní, kdy jsou oslovováni pojištěnci, kteří řadu let na screeningovém vyšetření nebyli, ačkoli na něj mají nárok, byla stanovena hranice do 70 let věku, a to u všech tří screeningových programů (tj. i u screeningu nádorů prsu a nádorů děložního hrdla). Cílové skupiny, které jsou do adresného zvaní zařazeny, definoval expertní tým projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ a hranici 70 let odborníci zvolili s ohledem na maximální možný dopad na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále ale probíhají zmíněná screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí. Pokud starší klienti a klientky projeví u svého lékaře zájem o vyšetření, bude jim samozřejmě provedeno a pojišťovnou uhrazeno.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku