PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké příspěvky mohou čerpat klienti VZP v roce 2022? Došlo k nějakým změnám?Z důvodu dlouhodobé přehlednosti zůstává struktura příspěvků z Fondu prevence pro rok 2022 téměř neměnná, k několika změnám a novinkám však došlo. Zároveň jsme ve stálé nabídce příspěvků ponechali benefity, které jsou mezi našimi klienty oblíbené z minulých let.

Příspěvky jsou členěny do jednotlivých programů – prevence infekčních onemocnění (očkování), kardiovaskulárních onemocnění (pohybové aktivity dětí, dospělých i seniorů, odvykání kouření), onkologických onemocnění (vyšetření dermatoskopem, včasný záchyt karcinomu prsu pro muže i ženy, celková preventivní onkologická prohlídka, příspěvek na paruky pro pojištěnce s diagnózou alopecie a na zdravotnické prostředky na radiační terapii pro onkologicky nemocné) a příspěvek pro klienty s diagnózou diabetu (zdravotní pomůcky pro diabetiky a odborné pedikérské ošetření). Zachován je také projekt zdravého stárnutí (pomůcky pro trénink paměti a testování paměti), duševního zdraví (příspěvek na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory) a dietní programy. Speciální nabídka je opět připravena pro těhotné ženy a maminky po porodu, novorozence, anebo pro nedonošená miminka. Samozřejmě nechybí benefity pro bezpříspěvkové dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně (aktivní i neaktivní) a pro dárce orgánů.

V oblasti očkování přináší některé změny od 1. 1. 2022 novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Díky ní se rozšiřuje výčet těch, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Např. nově hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě mají i lidé starší 50 let. Děti do jednoho roku mají nárok na vakcínu proti meningokokovým nákazám typu B. Děti ve věku od dovršených 14 let do dovršených 15 let si nově nehradí sami vakcínu proti meningokokovým nákazám typu ACYW. Nárok na vakcínu proti chřipce pak nově mají zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ve všech uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli a vakcína je poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty (pokud je vakcína dražší, hradí si doplatek pojištěnec).

Od 1. 1. 2022 také VZP rozšiřuje seznam příspěvků na očkování, na které přispívá z Fondu prevence. V případě dětí je opět zaveden příspěvek na cestovní očkování (1 000 Kč), proti HPV (1 000 Kč) a proti planým neštovicím (500 Kč). K navýšení došlo u očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW (1 000 Kč) a proti rotavirům (1 000 Kč). Příspěvky na očkování proti chřipce (200 Kč), proti meningokokovým nákazám typu B (1 500 Kč), virové hepatitidě A (500 Kč) a klíšťové encefalitidě (700 Kč) zůstávají zachovány.

Pokud jde o dospělé klienty, tak tam je změn ještě více. Nově mohou čerpat příspěvek na cestovní očkování (1 000 Kč), proti meningokokovým nákazám typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým nákazám typu ACYW (1 000 Kč), planým neštovicím (500 Kč) a černému kašli (500 Kč). K navýšení částky dochází v případě očkování proti pneumokokovým infekcím (1 000 Kč). Stejně jako v roce 2021 zůstává v nabídce očkování proti chřipce (200 Kč), virové hepatitidě A, B, A/B (500 Kč), klíšťové encefalitidě (500 Kč) a spalničkám (500 Kč).

Navýšení se týká také příspěvku pro aktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně (3 000 Kč), kteří alespoň jedenkrát za kalendářní rok podstoupí bezplatný odběr. Příspěvek mohou využít na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo na dentální hygienu (v případě dentální hygieny musí klient absolvovat alespoň dva odběry v daném kalendářním roce). Ke zvýšení částky došlo také u příspěvku pro diabetiky (1 000 Kč).

Novým příspěvkem v roce 2022, který VZP připravila, je 300 Kč na dentální hygienu pro všechny klienty bez věkového omezení. Jedná se o pilotní program a příspěvek je zatím zařazen mezi benefity pro první kvartál roku 2022. Následně bude program vyhodnocen.

V roce 2022 mohou pojištěnci nad 65 let, kteří dokončí očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 v termínu od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022, čerpat příspěvek ve výši 500 Kč. Příspěvek lze využít na nákup potřeb/pomůcek pro vlastní potřebu zakoupených v lékárně/on-line lékárně na území ČR, a to pouze do 30.4. 2022.

Podrobné informace o poskytovaných příspěvcích z prostředků Fondu prevence a podmínkách jejich čerpání najdete na webu VZP v sekci Výhody. Klienti VZP se také mohou zaregistrovat do Klubu pevného zdraví a využívat slevy a další benefity, které členům Klubu poskytují smluvní partneři po celé republice.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku