PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Je šance ještě na poslední chvíli stihnout přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně?

tablet

Foto: pxhere.comJe šance ještě na poslední chvíli stihnout přeregistraci k VZP, jestliže nemám možnost podat ji on-line? Jak mám postupovat? Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny musíte podat do 31. 3. I když zbývá málo času, dá se vše ještě stihnout tak, aby se pojišťovna dala změnit.

Pokud nemůžete použít on-line přihlášku, protože vaše technické vybavení vám neumožňuje ji podepsat (podepisuje se myší nebo prstem do podpisového pole), nabízejí se další možnosti, jak se k VZP přeregistrovat. Všechny jsou ale limitované tím, že zákon výslovně vyžaduje podpis – přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Můžete použít náš webový formulář přihlášky, případně formulář v pdf verzi. Přihlášku si vytiskněte, podepište a do 31. 3. doručte do VZP. Přeregistrační formulář můžete poslat i elektronicky – datovou schránkou nebo e-mailem. Formulář zaslaný e-mailem musí být buď podepsán a naskenován, nebo podepsán elektronickým podpisem; nestačí elektronicky podepsat jen samotný e-mail. Za formulář opatřený podpisem je považován i příslušný formulář odeslaný prostřednictvím osobní datové schránky fyzické osoby (nelze použít datovou schránku právnické osoby). Případně můžete formulář podepsat, oskenovat a poté poslat datovou schránkou.

Pokud nemáte výše uvedené technické možnosti, tak k přeregistraci je nutné navštívit přímo naše klientské pracoviště anebo vyplnit papírový formulář přihlášky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete do 31. 3. podat na kterémkoli pracovišti VZP. Stačí ji vhodit do sběrného boxu, který je na pobočkách.. Můžete ji také odeslat poštou, což můžete učinit až do konce přeregistračního termínu – na poštovním razítku musí být ovšem nejpozdější datum 31. března.

Potřebné dokumenty k přeregistraci (např. OSVČ doklad o výši záloh na pojistné, studující potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný potvr


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku