PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Je testování na přítomnost HPV už součástí preventivní gynekologické prohlídky a je hrazené?

lekar-doktor-osetreni


Testování na HPV (human papilloma virus, který může být mj. původcem rakoviny děložního čípku u žen) není součástí preventivních prohlídek podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Pro úhradu preventivního HPV testování je však podstatné, že příslušné kódy výkonů jsou doplněny do Seznamu zdravotních výkonů, který vydává vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. Zde jsou s účinností od 1. 1. 2021 nové výkony, které budou zdravotní pojišťovny hradit oprávněným laboratořím klinické cytologie: vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru, kód 95202 pro nález pozitivní a 95203 pro nález negativní. Vyšetření je indikováno u žen ve věku 35 let a 45 let, které mají negativní nález cytologického screeningu (tzn. na děložním čípku nebyly objeveny žádné změny svědčící pro onkologické onemocnění).

Vyšetření na HPV bylo dosud indikováno a hrazeno pouze u žen se sporným cytologickým nálezem. V těchto případech je vyšetření HPV (pod kódem výkonu 95201) hrazeno i nadále, a to bez věkové limitace. Ženám, které mají výsledek cytologie pozitivní, jsou samozřejmě hrazena všechna následná indikovaná vyšetření a zdravotní výkony.

Screeningové vyšetření, které dosud končilo samotným negativním nálezem, má být nově ve 35 a ve 45 letech doplněno ověřením, zda se na děložním hrdle nenacházejí rizikové typy HPV. Ostatní věkové kategorie žen mohou mít rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Preventivní testování na přítomnost HPV může mít žena hrazené pojišťovnou, je-li jí 35 nebo 45 let (tj. 364 dní od 35./45. narozenin). Stanovený věk vychází mj. z doporučení Světové zdravotnické organizace.

Vyšetření u gynekologa bude probíhat stejně jako dosud – odběr vzorku je prováděn při standardní gynekologické preventivní prohlídce současně se stěrem na screeningové cytologické vyšetření. Lékař pak jen u žen v daném věku odešle odebraný vzorek i na HPV test.

Výjimečně, a to pouze v letošním roce, tedy v roce 2021, může nastat situace, že pojištěnka byla na preventivní gynekologické prohlídce v roce 2020 (s negativním cytologickým nálezem), ale dosáhne věkového limitu pro možnost provedení screeningového HPV testu dříve, než má nárok na preventivní prohlídku v roce 2021. V tomto specifickém případě lze hrazené screeningové HPV vyšetření realizovat mimo preventivní prohlídku.

Je zároveň nutné zdůraznit, že na intervalu gynekologických preventivních vyšetření a odběrů screeningové cytologie se nic nemění – žena má na tuto prevenci chodit vždy 1x ročně.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku