PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Je v úhradách pojišťovny za stomatologické ošetření zohledňováno, že jde o ošetření dítěte s poruchou autistického spektra?

lekar-doktor-osetreni


Od 1. ledna 2020 je v úhradové vyhlášce nový kód s názvem Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou (00976), který zohledňuje vyšší časovou náročnost stomatologického vyšetření a ošetření takového pacienta. U výkonu není omezení věkem pacienta, nejedná se tedy jen o ošetření dítěte. Musí však jít o pojištěnce s průkazem autisty nebo o pojištěnce, který je podle doloženého doporučení psychiatra neošetřitelný v běžném režimu.

Výkon je ohodnocen (pro rok 2020) částkou 503 Kč. Tuto částku lékař dostane navíc k běžné úhradě za provedené jiné výkony, protože výkon 00976 se vykazuje v kombinaci s jednotlivými hrazenými výkony vyšetření a ošetření. Nelze s ním už ale vykázat jiné dva existující kódy, které také zohledňují zvýšenou časovou náročnost některých pacientů – jde o výkon 00906 Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištěnce a 00907 Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení 15 let věku.

Vykázat pojišťovně k úhradě výkon 00976 může jen zubní lékař, který absolvoval kurz ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra nebo jinou psychiatrickou diagnózou v rámci systému školicích akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů.

Nově zavedené od 1. 1. 2020 jsou také dva výkony usnadňující ošetření pacientů do 15 let u zubního lékaře, a to sedace nezletilého pojištěnce při ambulantním stomatologickém ošetření midazolamem, nebo oxidem dusným, tj. rajským plynem. Je možno je vykazovat k úhradě jen v indikovaných případech, jde-li o dítě neošetřitelné v běžném režimu. Podmínkou je zajištění bezpečnosti pacienta – monitorace pulzním oxymetrem a měření krevního tlaku v průběhu ošetření, zajištění případného podání kyslíku a u sedace midazolamem navíc musí být dítě po ošetření uloženo na lůžko v dospávací místnosti. Tyto výkony nemůže tedy poskytovat každý zubní lékař, ale jen ten, který má k tomu vybavené pracoviště; musí také disponovat potvrzením o své soustavné účasti v systému školicích akcí celoživotního vzdělávání v pedostomatologii a potvrzením o absolvování kurzu sedace dětských pacientů.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku