PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jedete lyžovat do zahraničí? Nezapomeňte na cestovní pojištění

lyze-snih-zima-dovolena

Foto: PixabayPostupná vakcinace populace a částečné uvolnění cestovních restrikcí otevřely lyžařská střediska v Evropě. Češi jsou vyhlášení vyznavači lyžování i ve světovém kontextu a nechtějí promeškat aktuální sezónu i ve ztížených podmínkách. UNIQA ze zkušeností se zimními úrazy (ty z lyžování jsou druhé nejčastější u mužů a nejčastější u žen) a řešenými škodami radí, jaká pojištění je vhodná před odjezdem sjednat.

Krytí léčebných výloh v cizině

Češi holdují lyžování a jejich vášeň je dokonce řadí na čtvrté místo na světě v přepočtu lyžařů na počet obyvatel. Nejčastějšími destinacemi, kam se za zasněženými kopci vydávají, jsou Rakousko, Itálie, a dále Slovensko, Francie a Švýcarsko. V posledních letech se k nim přidávají také Bulharsko anebo exotičtější Gruzie či Tádžikistán.

V zemích EU a také ve Švýcarsku (nebo v Norsku) platí našim občanům pro případ ošetření kartička veřejného zdravotního pojištění EHIC. Češi mají nárok na stejnou péči jako místní obyvatelé. Nicméně zdravotnictví není většinou zdarma a s EHIC průkazem je nutné platit stejnou spoluúčast jako lokální pacienti. Kromě toho je vedle veřejné sítě k dispozici i řada privátních zdravotnických zařízení, kde se platí vše.

Nejjednodušší situace je na Slovensku, kde je organizace zdravotnictví podobná jako u nás a s kartičkou EHIC vystačíte všude. S jedinou výjimkou, a tou je případný zásah Horské služby, vyhledání postiženého turisty, případně jeho transport helikoptérou do nemocnice. Zásah HS stojí v průměru aktuálně 350 EUR, ale nasazení vrtulníku prodraží intervenci až na několik tisíc EUR. „I zdánlivě nenáročná odpolední túra se může kvůli náhlé změně počasí, mlze nebo zranění změnit v drama, kterou vyřeší až záchranná akce s nasazením veškeré techniky. Bez pojištění vás i u sousedů pak může zaskočit účet na desítky tisíc korun,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Ve vzdálenějších a turisticky z našeho pohledu méně známých regionech a zemích se vždy vyplatí ověřit úroveň místního zdravotnictví, příslušnou infrastrukturu a ceny. Určitě ale lze doporučit u léčebných výloh vyšší pojistné částky, alespoň 5 milionů korun.

UNIQA kryje covid-19 všude bez připojištění a bez přirážky

Ve standardním cestovním pojištění UNIQA je plně kryto případné onemocnění covidem-19 v jakékoli zemi, která není Ministerstvem zahraničních věcí mezi zakázanými nebo výslovně nedoporučenými (což zpravidla nesouvisí s covidem, ale spíše s nestabilní situací, válečným stavem apod.; https://www.mzv.cz/cestujeme). Klient v UNIQA neplatí za pojistnou ochranu proti covidu-19 žádné přirážky, nemusí se připojistit.

Čtvrtina Čechů plánuje zimní dovolenou jen pár dní předem

Pojistná ochrana se vztahuje na ošetření, medikaci, lékařem nařízené testování nemocného, jeho hospitalizaci a případně potřebnou repatriaci domů. Uvízne-li klient kvůli pozitivnímu testu v cizině a musí-li prodloužit pobyt, uhradí mu UNIQA až 2 500 korun denně na ubytování do celkové maximální výše 30 000 korun z pojištění. Tato ustanovení se ale nevztahují na jeho spolucestující, jdou-li do preventivní karantény. Všem pojištěným osobám (nemocným i v preventivní karanténě) však UNIQA bezplatně prodlouží sjednané cestovní pojištění až do prvního možného termínu návratu do ČR.

Samozřejmě vždy musí turista splnit na své náklady všechny povinnosti a podmínky předepsané lokálně pro vstup a pobyt v cílové/tranzitní zemi (například testy na covid-19).

Připojištění storna

Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění, případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Vztahuje se také na prokázané onemocnění covidem-19, které znemožní odjezd. Připojištění storna se vztahuje i na další osoby, které byly uvedeny na cestovní a pojistné smlouvě. Připojištění storna je nutné si sjednat nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb a kryje vynaložené náklady na cestu až do výše 80 %.

Zimní a nebezpečné sporty

Jede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění UNIQA připojistit zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených k tomu určených tratích, ale i běh na lyžích, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat.

Pokud by chtěl sportovec zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například, mountain boarding nebo lezení v umělých ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů UNIQA.

Pojištění odpovědnosti je letos už v Itálii povinné

Na lyže se vyplatí uzavřít v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti. V Itálii je dokonce předepsané. Nedodržení této povinnosti je pokutováno až částkou 150 EUR a odebráním skipasu.

UNIQA vydává v případě sjednání komplexního cestovního pojištění včetně pojištění odpovědnosti certifikát stvrzující pojistné krytí odpovědnosti, a to anglicky. Ten lze při kontrole v Itálii předložit. V případě on-line sjednání je toto potvrzení součástí smluvní dokumentace, jež je zasílána zákazníkovi na e-mail. Uzavře-li klient pojištění u pojišťovacího poradce nebo na obchodní pobočce, obdrží tam potvrzení rovněž.

Po Novém roce na italské sjezdovky jen s pojištěním odpovědnosti

Klienti s ročními smlouvami komplexního cestovního pojištění, u nichž je automatické prodlužování, si mohou o certifikát požádat e-mailem na cestovni@uniqa.cz. V žádosti je třeba uvést číslo pojistné smlouvy. U rodinných smluv vydá UNIQA potvrzení pro všechny pojištěné osoby.

„Konkrétně pro Itálii doporučujeme sportovcům vyšší hladinu krytí, protože poškození tam žádají zpravidla jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě vůbec a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ varuje Eva Trajboldová. Je běžné, že osoby, jimž vznikla například srážkou s naším lyžařem na sjezdovce újma na zdraví anebo škoda na vybavení a výstroji, zapojí do řešení specializované advokáty.

Způsobený těžký úraz s následky se však dnes už prodraží kdekoli ve světě. Nezřídka jdou pojistná plnění do milionů korun, proto je dobré volit pojistnou částku na úrovni 5 milionů korun.

Když nastane pojistná událost

  • Dojde-li ke škodě nebo újmě na zdraví jiné osoby za účasti klienta s pojištěním odpovědnosti UNIQA, vždy kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakty na svědky události.
  • Pořiďte případně fotodokumentaci, nakreslete si plánek místa nehody.
  • Nikdy nepodepisujte žádnou dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.
  • Na pomoc se doporučuje zavolat asistenční službu k cestovnímu pojištění, dostupnou 24 hodin denně telefonicky. Odborně erudovaní a jazykově vybavení pracovníci asistence k cestovnímu pojištění mohou převzít komunikaci a vyřizování za Vás.
  • Uschovejte všechny doklady.
  • Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně dokumentaci a součinnost.

„Klienti jsou podle pojistných podmínek povinni škodám předcházet. Pojištění odpovědnosti se tak nevztahuje na úmyslně způsobené škody, škody vzniklé pod vlivem alkoholu a návykových látek a v situacích, kdy klient porušil zákonné normy nebo nařízení platná v navštívené zemi či konkrétním středisku,“ vypočítává nejdůležitější výluky z pojistné ochrany Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku