PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

K jakým změnám došlo novelizací vyhlášky o preventivních prohlídkách?

lekar-doktor-osetreni


Obsah a frekvence preventivních prohlídek u poskytovatelů primární péče (u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa, stomatologa) jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. S účinností od 24. 2. 2021 došlo k úpravám této vyhlášky, přičemž většina změn se týká preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost.

Obsah všeobecné preventivní prohlídky dospělých byl rozšířen o požadavek, aby všeobecný praktický lékař vystavil pacientům ve věku od 45 let do 61 let doporučení na preventivní oční vyšetření u oftalmologa, a to ve čtyřletých intervalech. Toto vyšetření, jehož cílem je prevence dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění, se má týkat pacientů, kteří na oční vyšetření nechodí. Do seznamu zdravotních výkonů byl v souvislosti s touto novelou vyhlášky o preventivních prohlídkách doplněn nový výkon pro odbornost oftalmologie „včasný záchyt závažných poruch vidění“, nelze ho však vykázat u pacientů, kteří jsou již sledováni oftalmologem. Můžeme doplnit, že oční vyšetření VZP samozřejmě hradí i bez doporučení praktického lékaře.

Změny v rámci preventivních prohlídek dětí hlavně upřesňují jejich rozsah, protože ten již někdy neodpovídal současným potřebám a praxi. Jde např. o ověření, zda bylo provedeno screeningové vyšetření sluchu novorozence (pokud nebylo, je úkolem lékaře dát rodičům doporučení jeho provedení včetně podání informace o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí), o změnu u podávání vitamínu K (jen v indikovaných případech), nebo upřesnění opakování vyšetření za účelem včasného záchytu poruch autistického spektra (s odstupem 6 měsíců od prvního vyšetření v případě, že byl výsledek prvního vyšetření nejednoznačný). V 5 letech musí lékař rodičům podat informace o vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie včetně informace o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí.

Do prohlídek v 7, 9, 11 a 13 letech je doplněno posouzení sociálního chování dítěte a komunikačních schopností. Dále novela např. slaďuje preventivní prohlídky ve 13 letech s nynější praxí, kdy jsou s úhradou z veřejného zdravotního pojištění očkovány proti lidskému papilomaviru (HPV) děti od dovršení 13. do dovršení 14. roku již bez rozdílu pohlaví. O možnosti tohoto očkování tedy mají být při prohlídce poučeni i chlapci. Obsah preventivní prohlídky ve 13 letech je doplněn o vyšetření barvocitu a na 13 let je nově stanoven termín pro vyšetření cholesterolu (koncentrace celkového, HDL a LDL cholesterolu a triacylglycerolů) prováděné v případě, že se v rodinné anamnéze vyskytuje do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie. U prohlídky v 15 letech je upřesněno ustanovení, v jakém případě bude dívkám doporučováno gynekologické vyšetření (při poruchách menstruačního cyklu). Na gynekologické preventivní prohlídky mají ale od 15 let nadále nárok všechny ženy.

Gynekologických a zubních preventivních prohlídek se novela vyhlášky účinná od 24. 2. 2021 netýká.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku