PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Každý druhý klient VZP starší 50 let podstoupil v loňském roce laboratorní vyšetření ledvin

lekar-doktor-osetreni


V loňském roce absolvovalo preventivní vyšetření u svého praktického lékaře přes 667 tisíc klientů VZP ČR starších 50 let, což je o zhruba 87 tisíc víc než v roce 2020, kdy svět začala sužovat pandemie covid-19. Z toho 553 tisíc, tj. 83 % podstoupilo laboratorní vyšetření moči. Data vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne ledvin s podtitulem „Zdraví ledvin pro všechny“, který letos připadá na 10. března.

Klienti VZP ve věku 50+, kteří absolvovali preventivní prohlídku a u nichž lékař indikoval laboratorní vyšetření moči

Pojištěnci s provedenou preventivní prohlídkou Pojištěnci s laboratorním vyšetřením moči Podíl pojištěnců s vyšetřením moči
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
2017 299 881 350 607 650 488 230 572 274 305 504 877 77, 6 %
2018 311 479 359 011 670 490 242 138 282 955 525 093 78,3 %
2019 314 254 363 917 678 171 250 230 293 183 543 413 80,1 %
2020 274 343 306 457 580 800 216 414 244 041 460 455 79,3 %
2021 310 446 356 560 667 006 255 541 297 773 553 314 83 %

Součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře je od října 2016 také vyšetření funkce ledvin (laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace) u lidí starších 50 let trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi, a to ve čtyřletých intervalech. K laboratornímu vyšetření sérového kreatininu je nutný vzorek krve získaný z odběru na paži. Koncentrace kreatininu v séru slouží jako ukazatel funkce ledvin.

Podle České nadace pro nemoci ledvin mezi nejčastější projevy, které mohou souviset s onemocněním ledvin, patří např. přítomnost krve v moči, změna barvy moči, zadržování tekutin v těle (otoky obličeje a očních víček), časté močení (zejména v noci), svalové křeče, změna barvy kůže atd.

Při vážných zdravotních komplikacích, kdy ledviny začnou selhávat či přestanou plnit svou činnost, je životně nutné jejich funkci nahradit. K tomu je určena dialýza nebo pak transplantace. Dialýza se provátí buď v dialyzačním středisku, anebo ve vlastním sociálním zařízení.

Počet pacientů, kteří docházeli na dialýzu, a náklady na jejich péči v roce 2021

Vlastní sociální prostředí Dialyzační středisko
Počet pacientů Náklady v tis. Kč Průměrné náklady v tis. Kč Počet pacientů Náklady v tis. Kč Průměrné náklady v tis. Kč
344 231 770 674 5 726 2 899 977 506

Transplantace ledvin se těší celkově vysoké úspěšnosti a přínosy jsou nesmírné. Nejen že prodlužuje pacientův život, ale zlepšuje i jeho kvalitu, protože odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, na kterou se musí často dojíždět. V loňském roce byla provedena transplantace ledvin u 225 klientů VZP ČR.

Jak správně pečovat o ledviny? Samozřejmostí je zdravý životní styl. Doporučuje se sportovat, stravovat se kvalitně a vyváženě, nepřesolovat pokrmy a dodržovat dostatečný pitný režim. Ledvinám nevyhovuje kouření, pití alkoholu a také přemíra užívání volně prodejných analgetik. Důležité je docházet na pravidelné preventivní prohlídky, při nichž se kontroluje tlak, krevní cukry a tuky a moč. Jen tak se může včas odhalit problém, který může mít za následek nesprávnou funkci ledvin.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku