PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Kdo může mít hrazené očkování proti pneumokokům? Jen malé děti a senioři?

lekar-doktor-osetreni


Stručně se dá říci, že děti do 7 měsíců, senioři nad 65 let a rizikové skupiny pojištěnců bez ohledu na věk. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno dětem, pokud jim všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do 7. měsíce věku (hrazeno je pak i přeočkování provedené do 15. měsíce věku). Toto očkování není mezi povinnými podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, ale je v rámci očkovacího kalendáře doporučované. Pojišťovna hradí jak vakcínu (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikaci. To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tomto případě je plně hrazená vakcína Synflorix. Pokud si klient vybere vakcínu jinou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Podle téhož zákona je nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím, a to vakcínou Prevenar 13, hrazeno pojištěncům nad 65 let, pokud se pro ně rozhodnou. Stačí jen jedna dávka; potřeba revakcinace následnou dávkou nebyla u dospělých stanovena.

Bez věkových limitů pak mají nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím hrazené lidé, pro které by toto onemocnění bylo vysoce rizikové – pojištěnci s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnci po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnci se závažnými imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo pojištěnci po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Stejné skupiny rizikových pojištěnců se mohou rozhodnout také pro očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce a budou ho mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří očkování proti pneumokokovým nákazám u vybraných skupin pojištěnců mezi tzv. pravidelná (a tedy povinná) a je samozřejmě hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory a dále o osoby trpící chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem, které jsou umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Vzhledem k tomu, že pneumokokové nákazy ohrožují v dospělosti zejména starší osoby, nabízí VZP z fondu prevence příspěvek 500 Kč na toto očkování klientům ve věku od 50 do 65 let, kteří nepatří do žádné z výše uvedených rizikových skupin. K žádosti je tedy třeba doložit čestné prohlášení, že jejich očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V roce 2020 jsou k žádostem o příspěvek přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které zároveň v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce. Žádost je třeba podat do 30. 11. 2020. Všechny potřebné informace k čerpání příspěvků najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku