PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Kdy si musí cizinec v ČR sjednat zdravotní pojištění?

Kvalita a dostupnost zdravotní péče patří mezi základní aspekty spokojeného života. V České republice je podle zákona povinné zdravotní pojištění – a za určitých podmínek to platí i pro cizince, kteří na území ČR pobývají. Tušíte, že se daná povinnost týká i vás, ale nejste si jistí, jaký typ zdravotního pojištění uzavřít? V tomto článku vám prozradíme základní informace.


Kvalita a dostupnost zdravotní péče patří mezi základní aspekty spokojeného života. V České republice je podle zákona povinné zdravotní pojištění – a za určitých podmínek to platí i pro cizince, kteří na území ČR pobývají. Tušíte, že se daná povinnost týká i vás, ale nejste si jistí, jaký typ zdravotního pojištění uzavřít? V tomto článku vám prozradíme základní informace.

​Povinnost veřejného zdravotního pojištění

V souladu s platnými českými zákony je veřejné zdravotní pojištění povinné pro každou osobu s trvalým pobytem v ČR. Tato povinnost tedy zahrnuje i cizince, kteří v Česku setrvávají delší dobu, ať už z důvodu studia, práce apod. V rámci systému českého zdravotního pojištění mohou příslušníci cizích států využívat k základní zdravotní péči a lékařské služby, což je zásadní pro udržení jejich zdraví.

Cizinec se stává součástí všeobecného zdravotního systému v případě, že má trvalý pobyt v České republice, nebo jej zaměstnává subjekt se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR, případně pokud patří k dalším specifickým skupinám definovaným zákonem (např. žadatelům o azyl).

Osoby, které spadají do výše uvedených kategorií, mají právo na přístup ke zdravotní péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění za stejných podmínek jako občané České republiky. Mohou tedy využívat preventivní i akutní zdravotní služby podle § 13 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

​Komerční zdravotní pojištění

Kromě povinného veřejného zdravotního mají cizinci za určitých okolností možnost uzavřít komerční variantu. Ta je určena pro osoby, které nesplňují podmínky účasti na všeobecném zdravotním pojištění.

V současné době musí cizí státní příslušníci, kteří v ČR setrvávají déle než 90 dní, využívat služeb pojišťovny VZP. V případě kratšího pobytu mají na výběr mezi různými produkty s velmi zajímavými podmínkami. Dobrou volbou je například zdravotní pojištění cizinců Welcome od SV pojišťovny s limitem pojistného plnění až 80 tis. EUR na jednu pojistnou událost a non-stop asistenční službou v rámci celého Schengenu bez příplatku.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku