PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Klienti UNIQA ušetří na daních ze životního pojištění a z penzijního spoření

UNIQA Logo


V současné době běží distribuce potvrzení o zaplacených částkách na daňově zvýhodněných produktech UNIQA. Jedná se o životní pojištění, doplňkové penzijní spoření a starší penzijní připojištění. U všech těchto nástrojů umožňujících individuální finanční zabezpečení do budoucna a podporovaných státem lze ušetřit na daních.

Životní pojištění UNIQA

Během ledna distribuuje UNIQA pojišťovna svým bezmála 115 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2022, jsou-li splněny zákonné podmínky k daňové uznatelnosti. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky 840 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání 2022 průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 7 305 korun, což představuje mírný nárůst oproti roku 2021. Celkový počet rozesílaných potvrzení meziročně klesl cca o 10 %.

Přečtěte si také:  Co je to kyberšikana a jak se proti ní bránit?

Potvrzení UNIQA pojišťovny ke smlouvám životního pojištění se rozesílají buď poštou nebo e-mailem podle požadované formy komunikace ze strany klienta.

Obdrží-li klient e-mail z adresy novinky@uniqa.cz, kde v předmětu bude text Potvrzení o zaplaceném pojistném, může si dokument ve formátu PDF vytisknout proklikem z e-mailu po vyplnění hesla (RČ pojistníka). Pozor, e-mail může být i v sekci spamu!

Další skupině odchází z UNIQA daňová potvrzení poštou, protože tento způsob doručení v minulosti označili jako preferovaný.

Zatímco e-mailových potvrzení se rozesílá asi 90 000 kusů, poštou se z UNIQA letos posílá asi 25 000 papírových potvrzení.

Klient si může rovněž stáhnout potvrzení z osobního účtu mojeUNIQA (klientská zóna). Přesnější postup, jak se k dokumentu dostat, najdete na: https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/zivotni-pojisteni/.

UNIQA eviduje rovněž asi 22 tisíc smluv, u nichž klienti o potvrzení v minulosti nikdy nežádali. Pokud by letos chtěli smlouvu životního pojištění daňově využít, bude potřeba o potvrzení požádat. Počet těchto klientů je meziročně prakticky shodný.

Rozeslání potvrzení nebo odkazů k potvrzením probíhá postupně v dávkách, přičemž poslední bude vypravena z UNIQA do konce tohoto týdne.

V případě nedoručení do 8. února 2023 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125.
Nejjednodušší je ale stáhnout si potvrzení v klientské zóně mojeUNIQA (https://moje.uniqa.cz/login).

Penzijní připojištění (PP) a Doplňkové penzijní spoření UNIQA (DPS)

Daňová potvrzení se distribuují všem účastníkům s aktivní (platnou) smlouvou PP nebo DPS a těm, jimž smlouva skončila během roku 2022, a současně splňují podmínky pro zaslání potvrzení. U DPS se současně zasílá i roční výpis z účtu. Roční výpis z PP bude UNIQA zasílat až po zasedání valné hromady později; pravděpodobně ve 2. čtvrtletí 2023.

Přečtěte si také:  Přispívá zdravotní pojišťovna na taxi nebo sanitku v případě, že je třeba dojíždět na specializovanou ambulantní léčbu?

Celkově se rozesílá během ledna 2023 necelých 56 400 kusů potvrzení. Na doplňkovém penzijním spoření (DPS) a starším penzijním připojištění (PP) činí celková odečitatelná částka klientů UNIQA 751,6 milionu korun (meziročně o 4,7 % více). V průměru si může každý účastník snížit daňový základ o cca 13 300 korun. Potvrzení z DPS je letos asi
9 800 kusů, zatímco z PP jich z UNIQA odchází na 46 600 kusů.

Potvrzení pro daňové odpočty z DPS a PP rozesílá UNIQA e-mailem nebo poštou.

Potvrzení si může každý účastník stáhnout i na klientském portálu moje UNIQA. Popis postupu naleznete na https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/penzijni-pripojisteni/ a na https://www.uniqa.cz/rocni-danove-vypisy-2022/doplnkove-penzijni-sporeni/.

Pokud účastník v průběhu roku 2022 smlouvu o DPS nebo PP ukončil a současně založil novou smlouvu, může obdržet v zásilce více daňových potvrzení.

Účastníkům s e-mailovou rozesílkou dorazí zpráva z UNIQA aplikace Úschovna s odkazem na vyzvednutí dokumentu a na evidovaný mobil ke smlouvě současně SMS s verifikačním kódem. Po vyplnění kódu do příslušného políčka v Úschovně lze načíst uložené soubory a stáhnout si je.

V případě nedoručení daňového potvrzení popsanou formou do 8. února 2023 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125.

Nejjednodušší je ale stáhnout si potvrzení v klientské zóně mojeUNIQA (https://moje.uniqa.cz/login).

Přečtěte si také:  Bez cestovního pojištění na lyžování do ciziny není adrenalin ale bláznovství

Jak s potvrzeními o částkách na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření či připojištění naložit?

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplacených částek pojistného nebo částek na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění uplatní při vyplnění daňového přiznání, k němuž přiloží Potvrzení pojišťovny či penzijní společnosti o zaplacených sumách za rok 2022, a případně kopii příslušné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2022 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2023, resp. června 2023, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží vystavená potvrzení za rok 2022. Musí tak učinit do 14. února 2023. Zaměstnavatel přihlédne při ročním zúčtování záloh a výpočtu daně z příjmu.

Pravidla pro daňové zvýhodnění

Životní pojištění

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta.

V případě, že daňovou úlevu uplatňuje sám poplatník (bez příspěvků zaměstnavatele), a současně je v jeho pojistné smlouvě pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití (tato podmínka se tedy netýká investičního životního pojištění), musí pojistná smlouva kromě výše uvedených bodů splnit ještě další podmínku:

  • u pojistných smluv na pojistnou dobu 5 až 15 let včetně musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč;
  • u pojistných smluv na pojistnou dobu nad 15 let musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 70 000 Kč.
Přečtěte si také:  Česká kancelář pojistitelů rozdělila již 5,6 miliard korun, dopravně bezpečnostní projekty podpoří znovu

Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24.000 korun.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) a Penzijní připojištění (PP)

Podle platné zákonné úpravy činí maximální odečitatelná částka 24 000 korun ročně (započítávají se pouze vlastní měsíční příspěvky účastníka nad 1 000 korun). Z toho vyplývá, že daňově optimální příspěvek činí aktuálně 3 000 korun měsíčně, tedy celkem 36 000 korun ročně.
Příspěvek zaměstnavatele pro daňovou optimalizaci využít nelze.