PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Klienti UNIQA ušetří na daních ze životního pojištění a z penzijního spoření

desk_work_hand_home_office_man-26343.jpgd_

Foto: pxhere.comV současné době běží distribuce potvrzení o zaplacených částkách na daňově zvýhodněných produktech UNIQA. Jedná se o životní pojištění, doplňkové penzijní spoření a starší penzijní připojištění. U všech těchto nástrojů umožňujících individuální finanční zabezpečení do budoucna a podporovaných státem lze ušetřit na daních.

Životní pojištění UNIQA

Během ledna distribuuje UNIQA pojišťovna svým bezmála 109 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o možnosti vystavení daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2021. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky 491 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 4.500 korun, což představuje mírný pokles oproti roku 2020. Tento pokles je setrvalý stav, který sledujeme již několik let po sobě, kdy se klienti zaměřují více na krytí rizik a kumulace prostředků na penzi je až druhořadá. Celkový počet rozesílaných potvrzení rovněž meziročně poklesl cca o 5 %.

Potvrzení UNIQA pojišťovny se stejně jako několik předchozích let už nerozesílají hromadně poštou.

Klienti, kteří mají na vystavení potvrzení nárok, jsou rozděleni na 3 skupiny podle způsobu preferované komunikace nastavené z jejich strany.

Skupině 1 se zasílá e-mail s odkazem na zákaznický portál myUNIQA na adrese moje.uniqa.cz, a také návod, kde si mohou stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2021. U této skupiny víme, že už tak klienti loni učinili, takže postup bude letos stejný.

Skupině 2 je stejně jako loni zaslán e-mail s unikátní URL zašifrovanou adresou a heslem (RČ pojistníka); po otevření bude k dispozici potvrzení ve formátu PDF.

Skupině 3 odchází z UNIQA potvrzení poštou, protože tento způsob doručení preferují.

UNIQA eviduje rovněž asi 22 tisíc smluv, u nichž klienti o potvrzení v minulosti nikdy nežádali. Pokud by letos chtěli smlouvu životního pojištění daňově využít, bude potřeba o potvrzení požádat. Počet těchto klientů však meziročně výrazně poklesl.

Rozeslání potvrzení nebo odkazů k potvrzením probíhá postupně v dávkách, přičemž poslední bude vypravena z UNIQA koncem ledna 2022.


Kalkulačka: Spočítejte si nejvýhodnější životní pojištění


V případě nedoručení do 5. února 2022 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125.

Životní pojištění bývalé AXA životní pojišťovny

Během ledna 2022 probíhá distribuce potvrzení ze smluv životního pojištění uzavřených v minulosti s AXA životní pojišťovnou, která byla loni sloučena v rámci fúze s UNIQA. Elektronicky bude rozesláno 11 400 potvrzení prostřednictvím e-mailu. Předmětné potvrzení bude v zaheslované příloze ve formátu PDF. Současně bude rozesláno přes 27 tisíc potvrzení v papírové formě poštou těm klientům, kteří tuto cestu preferují. Celkově daňově uznatelné pojistné zahrnuté do potvrzení za rok 2021 je na úrovni 474,2 milionu korun a zákazníci si v průměru odečtou částku více než 12 000 korun

Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření UNIQA, dříve AXA

V roce 2020 proběhlo začlenění AXA penzijní společnosti do skupiny UNIQA a v lednu 2021 byla přejmenována na UNIQA penzijní společnost.

Daňová potvrzení se distribuují všem klientům s aktivní (platnou) smlouvou a těm, jimž smlouva skončila během roku 2021 a splňují podmínky pro zaslání potvrzení.

Celkově bude rozesláno během ledna 2022 necelých 58 tisíc potvrzení. Na doplňkovém penzijním spoření (DPS) a starším penzijním připojištění (PP) činí celková odečitatelná částka klientů UNIQA 718,2 milionu korun. V průměru bude každý zákazník redukovat cca o 12 500 korun. Potvrzení z DPS je letos asi 9 tisíc, zatímco z PP jich UNIQA rozešle na 49 tisíc kusů.

Klient v DPS nebo PP obdrží e-mail s odkazem a současně s tím i SMS s přístupovým kódem k zaslanému dokumentu. Dokument má formát PDF. Všichni klienti mohou získat své potvrzení i přes osobní portál na adrese na moje.uniqa.cz.

Pokud klient v průběhu roku 2021 smlouvu o DPS nebo PP ukončil a současně založil novou smlouvu, může obdržet více daňových potvrzení.

V případě nedoručení daňového potvrzení popsanou formou do 5. února 2022 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 125. Případně lze stáhnout potvrzení na portálu mojeUNIQA, kde lze provádět i správu smlouvy.

Jak s potvrzeními o částkách na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření či připojištění naložit?

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplacených částek pojistného nebo částek na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění uplatní při vyplnění daňového přiznání, k němuž přiloží Potvrzení pojišťovny či penzijní společnosti o zaplacených sumách za rok 2021, a případně kopii příslušné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2021 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2022, resp. června 2022, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží vystavená potvrzení za rok 2021. Musí tak učinit do 14. února 2022. Zaměstnavatel přihlédne při ročním zúčtování záloh a výpočtu daně z příjmu.

Pravidla pro daňové zvýhodnění

Životní pojištění

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta.

V případě, že daňovou úlevu uplatňuje sám poplatník (bez příspěvků zaměstnavatele), a současně je v jeho pojistné smlouvě pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití (tato podmínka se tedy netýká investičního životního pojištění), musí pojistná smlouva kromě výše uvedených bodů splnit ještě další podmínku:

  • u pojistných smluv na pojistnou dobu 5 až 15 let včetně musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč;
  • u pojistných smluv na pojistnou dobu nad 15 let musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 70 000 Kč.

Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24 000 Kč.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) a Penzijní připojištění (PP)

Podle platné zákonné úpravy činí maximální odečitatelná částka 24 000 korun ročně (započítávají se pouze vlastní měsíční příspěvky účastníka nad 1 000 korun). Z toho vyplývá, že daňově optimální příspěvek činí 3 000 korun měsíčně, tedy celkem 36 000 korun ročně.
Příspěvek zaměstnavatele pro daňovou optimalizaci využít nelze.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku