PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Klientský portál moje UNIQA prošel modernizací a vylepšením

UNIQA Logo


Digitální servisní nástroj pro zákazníky moje UNIQA prošel důkladnou inovací. Ta především spojila do jednoho několik předchozích systémů fungujících před fúzí společností AXA do UNIQA, přidala řadu možností a zlepšila uživatelský komfort. Klienti mají k dispozici snadnou správu svých finančních smluv na jednom portálu v režimu 24/7.

Nový klientský portál moje UNIQA je optimalizován pro zobrazení jak na počítačích, tak i v mobilech a tabletech. UNIQA rovněž optimalizovala design portálu v zájmu zpřehlednění zobrazovaných informací.

Zjednodušilo se přihlašování do systému: jakmile je klient jednou ověřen, jako důvěryhodný uživatel může využívat portál naplno na základě svého PIN či hesla. Do moje UNIQA se lze hlásit i pomocí bankovní identity, jež nastaví okamžitě status ověřeného klienta.

Migrace se týkala asi 350 000 klientů a bezmála 600 000 smluv na pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo na investice v podílových fondech. Vzhledem k těmto objemům je zřejmý i ekologický efekt: on-line komunikace šetří papír a přírodu.

Co on-line portál moje UNIQA nabízí?

 • přehled všech smluv klienta s finanční skupinou UNIQA na jednom místě, včetně těch již ukončených: pojištění, penze, investice;
 • všechny potřebné dokumenty ke smlouvám, jako například kopie smluv, roční výpisy, daňová potvrzení, zelená karta k povinnému ručení apod.;
 • přehled provedených transakcí na smlouvách;
 • provedení změn osobních údajů a kontaktních údajů (např. příjmení, titul, adresa trvalá nebo korespondenční, e-mail, telefonní číslo atp.);
 • provedení změny frekvence placení smluv, změny způsobu úhrady smluv, změny oprávněné osoby;
 • možnost úhrady plateb na smlouvách: klient zaplatí platební kartou on-line přímo z moje UNIQA;
 • přehled pojistných událostí z pojistných smluv: možnost nahlášení neživotní škody a sledování procesu vyřízení pojistných událostí, kompletní dokumentace ke škodě, možnost komunikace s likvidátorem škody;
 • kontakty na osobního poradce klienta a na UNIQA;
 • bankovní identita: prostřednictvím bankovní identity je možné se přihlásit, není potřeba nastavovat heslo, potvrzovat svou identitu, neboť informace o ní nám předává banka, a pokud se podaří napárovat údaje od banky s údaji od UNIQA, je této osobě přidělena ověřená identita:
  • klient se přihlásí do svojí bankovní identity u svojí banky (pokud jich má více, tak může vybrat kteroukoli z nich);
  • klient vidí, jaké údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefon a e-mail) se předávají;
  • klient potvrdí souhlas s předáním těchto informací do UNIQA;
  • klient je přesměrován na úvodní obrazovku portálu, kde už vidí své smlouvy;
  • pokud se data nespárují, je potřeba ověřit, jaké rozdíly v datech má nastaveny u banky a v UNIQA (např. jiný e-mail, nebo jiné telefonní číslo). Data se musí sjednotit, pak bude přihlášení fungovat;
  • pokud klient chce rozdílné kontaktní údaje v UNIQA a u banky, musí se přihlásit standardním způsobem, tedy za využití kombinace číslo smlouvy + heslo
 • další funkcionality.

V oblasti pojištění jsou v moje UNIQA k dispozici retailové smlouvy životního i neživotního pojištění. V penzích lze měnit výši pravidelného příspěvku účastníka a rovněž převádět prostředky mezi fondy. V investicích může klient podávat žádost o odkup nebo výměnu podílových listů, rušit odkup, případně měnit investiční strategii.

UNIQA počítá s dalším rozvojem portálu v příštích měsících. V plánu je doplnit on-line řešení vinkulací nebo propojit moje UNIQA i pro produkty bankopojištění sjdnávané v partnerské Raiffeisenbank.