PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Komíny, fotovoltaika a tepelná čerpadla versus pojištění. Jak to je?

chata-chalupa

Foto: pxhere.comOchlazení připomíná, že začíná topná sezóna. A v médiích se už objevují první zprávy o požárech od komína. Než zatopíte, přesvědčte se, že máte v pořádku spalinové cesty. Zanedbání péče o ně může mít za následek požár střechy i celého domu. Pojišťovna po požáru zkoumá, zda byly komín nebo kouřovod správně udržovány. A vzhledem k aktuální energetické situaci a příklonu k alternativám nezapomeňte do pojištění zahrnout i fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo.

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je povinností každého majitele nemovitosti. Komín je třeba prověřovat a čistit. Běžné kotle a kamna vyžadují kontrolu kominíka jednou ročně, v případě vytápění tuhými palivy dvakrát ročně. Toto se týká sezónního vytápění; je-li topení v provozu celoročně, je třeba kontrolovat i čistit komín častěji. Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým.

Přečtěte si také:  Slavia pojišťovna oslovuje mladé lidi. Nabízí jim majetkové a odpovědnostní pojištění za cenu dvou káv

Kromě volné a vyčištěné komínové cesty je třeba dbát také o volný přístup k vymetacím a čistícím otvorům. Provádí-li kontroly, měření obsahu spalin ve vzduchu a čištění kominík, vydá o tom svoji revizní zprávu, včetně nápravných doporučení. Může rovněž rozhodnout s okamžitou platností o zákazu provozu nebezpečného zařízení až do nápravy defektů. Takový zákaz může rovněž přijít od hasičů při kontrole objektu nebo po požáru.

Odbornost kominíka si vždy ověřte na webu Společenstva kominíků České republiky, popřípadě na webu hasičů. Vyplatí se objednat návštěvu spíše po skončení topné sezóny na jaře, kdy mají na kontroly i čištění větší kapacitu. Navíc riziko otravy zplodinami z plynových spotřebičů je rovněž vyšší v létě. Pokud jste to však nestihli, je nutné pozvat si kominíky nejpozději nyní, než začnete topit.

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

Přes 1 340 požárů způsobených vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest způsobilo v roce 2021 v ČR škodu ve výši 69 milionů korun. Počet požárů za rok 2021 je druhý nejvyšší za několik posledních let. Jako nejčastější případ hasiči uvádí vznícení sazí v nevymetených spalinových cestách, od nichž zahoří celý komín.

Přečtěte si také:  Sníh bude. A jak ochránit lyže pojištěním

„Potvrdily se závěry analýz z roku 2020, že důvodem zvýšeného počtu požárů je fakt, že během pandemie mnozí lidé doma ve dvou letech po sobě topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny, připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize apod. Bohužel lze předvídat, že vinou současné mezinárodní energetické situace se nepříznivý stav bude nadále zhoršovat. Lidé budou stále častěji k topení využívat čerstvé (tedy mokré) dřevo a také různé odpady, které dům dal. Troufáme si tvrdit, že požárů komínů zatím ubývat nebude,“ konstatoval prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Co na to pojištění

Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou spalinové cesty a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).

Fotovoltaické panely na obytných domech

Tato zařízení lze do pojistné ochrany UNIQA zahrnout už dlouhá léta. Pojištěná nebezpečí jsou totožná s těmi sjednanými pro hlavní budovu (převážně rodinný dům): požár, vichřice, krupobití, povodeň plus třeba riziko přepětí a technická porucha. Z pohledu UNIQA jsou fotovoltaické panely stavební součástí objektu. „Při sjednání není třeba uvádět, že jsou nainstalovány, jen je potřeba zahrnout jejich hodnotu přiměřeně do pojistné částky. Pokud je nyní nově technologie dobudována, rovněž je třeba navýšit pojistnou částku. Ze zkušenosti to bývá několik stovek tisíc korun,“ nabádá klienty Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Přečtěte si také:  Nemáte svůj domov podpojištěný?

Tepelná čerpadla

Postup při pojištění je obdobný jako v případě fotovoltaiky. Je-li tepelné čerpadlo hned u obytného objektu, je vhodné o hodnotu čerpadla navýšit pojistnou částku hlavní budovy. Pokud je čerpadlo umístěné dále na pozemku, bude se na něj vztahovat ochranný limit plnění pro vedlejší stavby. Jde-li o nákladnější technologii, kde by nastavený limit nestačil, doporučujeme pojistit čerpadlo jako samostatnou vedlejší stavbu s konkrétní hodnotou tak, aby byla chráněna na 100 % své ceny.

Asistenční služby z pojištění UNIQA mohou operativně pomoci při závadě
Aktuální řešení pojištění bydlení od UNIQA pod názvem Domov & bezpečí pamatuje speciálně na zdroje tepla. „Z asistence k pojištění lze čerpat pomoc odborníků jak při havárii, tak i u závady na spotřebiči ve formě pojištění prodloužené záruky, není-li zdroj tepla starší než 10 let od zakoupení,“ upozorňuje Zdeněk Hruška. Toto se vztahuje na kotle, bojlery, ohřívače, tepelná čerpadla nebo klimatizace.