PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Léčba epilepsie přijde VZP téměř na miliardu korun

vzp-logo


Náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny na léčbu epilepsie dosáhly v loňském roce téměř 900 milionů korun a v meziročním srovnání s rokem 2016 stouply o 13 %. Plyne to ze statistiky VZP, jejíž výsledky vydáváme při příležitosti Světového dne boje proti epilepsii, tzv. Purple day (26. březen).

Epilepsie je neurologické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými a nepředvídatelnými záchvaty. Může být vrozené i získané a není omezeno věkem. Epilepsie se projevuje různým způsobem, např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti, případně i křečemi se ztrátou vědomí. Epilepsie patří mezi nevyléčitelné nemoci, ovšem díky vhodné medikaci a zdravému životnímu stylu je možné její projevy významně zmírnit.

Purple Day je mezinárodní iniciativou, která je zaměřena na zvyšování povědomí o onemocnění epilepsií a rozptýlení společenských mýtů a obav z této neurologické poruchy. V loňském roce se k podpoře Purple Day připojili lidé z více než 85 zemí světa všech kontinentů. Myšlenka věnovaná zvyšování obecného povědomí o epilepsii byla iniciována devítiletou dívkou Cassidy Megan z kanadské provincie Nové Skotsko v roce 2008, která sama s epilepsií bojovala. Hlavním motivem tohoto celosvětového hnutí je na jedné straně snaha o snížení sociálního stigmatu, kterým běžně trpí pacienti s touto nemocí, a na straně druhé podpora všech, kdo se s touto nemocí potýkají, ať už jako pacienti anebo blízcí pacienta s epilepsií.

Počet klientů VZP trpících epilepsií a vynaložené náklady na péči o ně

2016 2017 2018 2019 2020
Počet nemocných 50 835 50 453 50 982 50 832 50 048
Náklady na péči v tis. Kč 422 883 467 788 487 668 438 176 496 977
Náklady na léky a zdravotnické prostředky v tis. Kč 331 799 347 473 347 575 340 475 353 760
Další náklady v tis. Kč 17 175 24 169 26 539 19 847 24 338
Náklady celkem v tis. Kč 771 857 839 430 861 781 798 499 875 075
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč 15,2 16,6 16,9 15,7 17,5

Ze statistiky VZP ČR vyplývá, že nejvíce postižených epilepsií se léčilo v Praze, kde také bylo vynaloženo nejvíce nákladů na jejich léčbu. Nejméně nemocných v roce 2020 bylo v Karlovarském kraji. Podle statistických dat pak epilepsie postihuje více muže než ženy.

Počet nemocných klientů s epilepsií a náklady na jejich léčbu dle krajů v roce 2020

Kraj Celkem Ženy Muži Náklady v tis. Kč
Hlavní město Praha 6 493 3 028 3 465 123 175
Středočeský kraj 5 570 2 563 3 007 92 776
Jihočeský kraj 3 428 1 596 1 832 55 840
Plzeňský kraj 3 250 1 586 1 664 61 387
Karlovarský kraj 1 555 729 826 23 315
Ústecký kraj 4 412 2 070 2 342 74 733
Liberecký kraj 2 707 1 303 1 404 44 727
Královéhradecký kraj 2 361 1 094 1 267 44 230
Pardubický kraj 2 821 1 295 1 526 46 394
Vysočina 2 928 1 348 1 580 46 271
Jihomoravský kraj 5 153 2 299 2 854 92 178
Olomoucký kraj 2 003 836 1 167 36 418
Moravskoslezský kraj 3 892 1 721 2 171 71 324
Zlínský kraj 3 475 1 480 1 995 62 309
Celkem 50 048 22 948 27 100 875 075

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku