PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Loňské náklady VZP na léčbu Parkinsonovy choroby byly téměř 400 milionů korun

lekar-doktor-osetreni


V roce 2019 se léčilo s Parkinsonovou chorobou celkem 16 363 klientů VZP. Náklady na jejich léčbu byly 391 976 000 Kč. Za poslední 3 roky se počty pacientů výrazně nezměnily. Stabilně se drží kolem 16 tisíc. To vyplývá ze statistiky, kterou VZP zpracovala k příležitosti Světového dne Parkinsonovy choroby, který připadá na 11. dubna.

Počet klientů VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich péči*

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet nemocných 16 314 16 195 16 363
Náklady na péči v tis. Kč 388 900 386 738 391 976
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč 23,8 23,9 24

* Použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se časem zhoršuje. Pacient postupně není schopen ovládat svůj pohyb. Častým projevem je třes, nemocní mívají problémy s komunikací, artikulací, psaním. V souvislosti s tím může pacient upadat do depresí a uzavírat se do sebe. Je to nevyléčitelná nemoc, ale vhodnou léčbou lze její průběh zmírnit.

V následující tabulce je znázorněn počet klientů s Parkinsonovou chorobou v krajích v roce 2019. Nejvíce jich bylo v Praze, v Jihomoravském a Středočeském kraji, nejméně potom v kraji Karlovarském. S touto nemocí se léčilo více mužů.

Přečtěte si také:  Diabetes podle dat ČPZP postihuje stále více lidí. Rostou i počty dětských diabetiků

Klienti VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich léčbu v krajích v roce 2019**

Kraj Celkem Ženy Muži Náklady v tis. Kč
Hlavní město Praha 2 127 1 008 1 119 54 820
Středočeský kraj 1 744 828 916 44 573
Jihočeský kraj 925 453 472 24 406
Plzeňský kraj 873 445 428 20 896
Karlovarský kraj 480 241 239 8 427
Ústecký kraj 997 449 548 20 835
Liberecký kraj 804 365 439 18 526
Královéhradecký kraj 870 436 434 25 075
Pardubický kraj 1 082 510 572 33 073
Vysočina 1 179 588 591 25 357
Jihomoravský kraj 1 871 918 953 46 874
Olomoucký kraj 906 457 449 18 789
Moravskoslezský kraj 1 160 624 536 23 816
Zlínský kraj 1 345 659 686 26 508
Celkem 16 363 7 981 8 382 391 976

**Použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům