PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Mezi rodinným domem a celoročně využívanou chalupou je z hlediska pojištění minimální rozdíl

new_home_for_sale_house_estate_new_buy_mortgage_family-565030.jpg!d


Slavia pojišťovna nabízí pojištění nemovitosti, u kterého nehraje roli, zda se jedná o rodinný dům, chatu nebo chalupu. „Stále větší počet lidí užívá chalupy a často i chaty k bydlení delšímu než devět měsíců v kalendářním roce. Z pohledu pojišťovny se v takovém případě rozdíly mezi riziky spojenými s vlastnictvím a užíváním rodinných domů a rekreačních objektů v právním slova smyslu postupně stírají,“ vysvětluje Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Pojištění nemovitostí kryje škody vzniklé v bytech, rodinných domech, rekreačních objektech nebo garážích. Slavia pojišťovna nabízí produkt, který přispívá k jistotě rodinného zázemí bez ohledu na typ objektu, který je k bydlení nebo rekreaci využíván. „Naše tradice, která trvá již více než 150 let, nás přivedla k nabídce přehledného a srozumitelného pojistného produktu, přístupného široké veřejnosti. Šťastný Domov je pojištění vhodné pro nejběžnější typy nemovitostí, které česká populace užívá k bydlení nebo rekreaci. Zároveň zahrnuje pojistnou ochranu vybavení a zařízení, které se v objektu nachází,“ říká Jan Vlček.

Pro pojištění stavby i domácnosti jsou skupiny rizik rozděleny do balíčků Základ, Jistota a Jubileum. Zatímco balíček Základ vždy zahrnuje nejčastější a zjevná rizika, Jistota a zejména Jubileum jdou dále a umožňují pojistit se například proti poškození zateplené fasády zvířaty nebo škodě na porostech, které způsobí vichřice či krupobití. „Pro naše klienty je důležitá co nejvyšší míra variability konkrétní smlouvy. Zejména v balíčku Jubileum je proto v nabídce Slavia pojišťovny široká řada možných připojištění, ve vybraných položkách je možné rovněž zvýšení pojistných limitů plnění,“ uvádí Vlček.

Důležitou součástí pojištění Šťastný Domov je asistenční služba, kterou je možné využít v různých případech havarijních situací, od klíče zlomeného v zámku vchodových dveří až po právní konzultace po telefonu. „Je třeba zmínit také možnost vyřízení případné pojistné události prostřednictvím naší mobilní aplikace. Slavia pojišťovně můžete díky systému Fotolikvidace zaslat vlastní fotodokumentaci škody, což významně snižuje čas potřebný k vyřízení případu a úhradě plnění,“ upozorňuje Jan Vlček.

V rámci balíčků pojištění s limitem pojistného plnění až 8 milionů korun je možné dále sjednat pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nebo z vlastnictví nemovitosti. Pojištění odpovědnosti přitom majitelé domů nevěnují vždy náležitou pozornost. „Rád bych zmínil pojištění pro případ následných nároků zdravotní pojišťovny. Pokud například větev ze stromu na vašem pozemku způsobí svým pádem někomu zranění, příslušná zdravotní pojišťovna po vás může požadovat náhradu výdajů na léčení. Právě v takových případech přichází ke slovu tento komponent balíčku Jubileum,“ vysvětluje Jan Vlček.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku