PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Milostivé léto 2 začíná. Jak postupovat při řešení dluhu u VZP?

vzp-logo


VZP ČR připravila pro své klienty podrobný a jasný popis, kdo a jak se může do akce Milostivé léto 2 zapojit. Na uvedené webové stránce (https://milostiveleto.vzp.cz) najdou zájemci mj. vzor písemné žádosti pro dlužníky, kterou je nutné odeslat na exekutorský úřad. Informace o možnostech, které nabízí ML2 a návod, jak postupovat, jsou zveřejňovány nejen na webových stránkách a sociálních sítích, ale také na pobočkách VZP ČR po celé ČR.

Počet dlužníků, kteří by mohli této akce využít jen u VZP, dosahuje téměř 190 tisíc. Celková výše dluhu na pojistném u nich představuje 11 miliard Kč, dalších téměř 14 miliard Kč tvoří dlužné penále, které je možné v rámci akce odpustit.

Nenechte dluh dojít až k exekuci!

Soudní exekuce je až poslední instancí při řešení dluhu. Jako taková s sebou nese řadu rizik, komplikací a samozřejmě také vyšší náklady na straně dlužníka. Pokud klient nechá zajít dluh až do této fáze, vzdaluje se možnosti jej zdárně a s minimem nákladů vyřešit. „Chci apelovat na všechny, kteří se třeba dostanou do platební neschopnosti, aby nepřestali s pojišťovnou komunikovat. Pokud klient na výzvy reaguje včas, snažíme se najít cestu, jak situaci vyřešit. Je možné například požádat o splátkový kalendář nebo i o prominutí penále. Nejhorší je nedělat nic a nechat dluh dojít až k exekuci,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Po vzniku dluhu na zdravotním pojištění se VZP ČR snaží své klienty opakovaně vyzvat k jeho úhradě dopisem, e-mailem, formou SMS či datovou zprávou. V loňském roce VZP ČR rozeslala takových výzev téměř půl milionu. Zareagovala na ni necelá třetina (29 %) z nich, kteří na základě toho uhradili 602 mil. Kč z dlužné částky v celkové výši 1,88 mld. Kč.

Pokud klient svůj dluh neřeší, dojde následně k vyměření dlužného pojistného a/nebo penále, které je ošetřeno tzv. exekučním titulem, o čemž je opět informován, tentokrát úředním dopisem. „Když na něj nezareaguje, musí pojišťovna začít dluh vymáhat, a to formou daňové, nebo soudní exekuce,“ připomíná ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V případě, že klient dodrží zákonem stanovené lhůty (8, resp. 15 dnů od doručení výkazu nedoplatků, resp. platebního výměru), může pojišťovnu požádat o odstranění tvrdosti zákona, tedy o prominutí penále. V roce 2021 bylo sníženo či prominuto penále ve 24 621 případech, tj. v cca 80 % z podaných žádostí.

Dlužník také může po celou dobu řešení dluhu také kdykoli požádat o splátkový kalendář. VZP ČR vloni uzavřela se svými klienty 16 659 splátkových kalendářů. V případě již probíhající soudní exekuce musí být žádost adresována exekutorovi.

Jak předejít exekuci

  1. Pokud si nejste jisti, zda vám nevzniká dluh na pojistném, obraťte se na kteroukoli pobočku VZP, zkontrolovat si stav plateb můžete také online v aplikaci Moje VZP.
  2. Upozornění na dluh neignorujte.
  3. Po obdržení výzvy k úhradě začněte situaci ihned řešit.
  4. Ve lhůtách daných zákonem můžete požádat o prominutí penále.
  5. Požádat můžete také o splátkový kalendář.
  6. Každá situace má řešení, důležité je komunikovat a nenechat úhradu dluhu dojít až k exekuci!

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku