PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Moderní zdravotní asistence k životnímu pojištění UNIQA

UNIQA Logo


Vedle širokého pojistného krytí nejrůznějších rizik v životních programech DOMINO, s nimiž se klient a jeho nejbližší mohou setkat, nabízí UNIQA v souladu se svojí strategií všestranné péče o zákazníka rovněž sestavu inovativních asistenčních služeb pro prevenci a zdraví na každý den.

V souladu s koncernovou strategií UNIQA 3.0 a prioritním zaměřením na oblast zdraví poskytuje i česká UNIQA pro zákazníky v životním pojištění asistenční servis pro jejich podporu. „Aktuálně chceme doprovázet naše klienty i v běžném životě, nejen v okamžiku vzniku pojistné události. Náš koncept asistence jim může sloužit průběžně a přispívat k lepší ochraně jejich zdraví každý den,“ popsal záměr Marek Bártek, člen představenstva odpovědný za retail v UNIQA pojišťovně.

Inovativní asistenční servis pro klienty UNIQA pojišťovny

UNIQA poskytuje ve spolupráci s partnerskou nizozemskou společností Diagnose.me řadu on-line služeb spojených s péčí o zdraví:

  • Druhý lékařský názor: při vážnějším onemocnění se někdy vyplatí konzultace se špičkovým mezinárodním specialistou, aby posoudil prognózu a dosavadní léčbu, a případně doporučil další postup. Klient UNIQA si vybere příslušného odborníka z mezinárodního rejstříku. V něm jsou zastoupeny rakouské, německé, britské, belgické, ruské či americké a další kapacity z různých oborů. Služba je poskytována včetně překladů dosavadní zdravotní dokumentace pacienta. Ten obdrží do 7 dnů překlad zprávy dotyčného experta. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že zahraniční experti přispěli ve čtvrtině řešených případů k opravě nebo doplnění diagnózy, v 15 % odhalili nesprávnou dosavadní léčbu a ve 20 % doporučili doplňující vyšetření k detailnějšímu vyjasnění zdravotního stavu pacienta.
  • AIDA Coach: digitální aplikace fungující jako osobní trenér klienta. Program byl sestaven podle nejnovějších vědeckých poznatků. Po vyplnění osobních charakteristik jednotlivce aplikace vyhodnotí jeho biologický věk a vliv životního stylu na jeho dožití. Provede analýzu a přinese dotyčnému individuální tipy pro zdravější život v oblasti stravování a pohybu, případně poskytne on-line konzultaci s nutričním specialistou. Současně je aplikace nastavena tak, aby odměnila uživatele za to, že s ní pracuje.
  • Jedním z benefitů může být genetický test zdarma odhalující predispozice jedince. Ty pro něj mohou například znamenat horší snášenlivost nebo zažívací potíže ve vztahu k některým potravinám, jimž je lepší se vyhnout. DNA test zjišťuje rovněž možné zátěže a pravděpodobnost vzniku konkrétních onemocnění do budoucna. Včasné odhalení napomůže k nastavení zdravějšího životního stylu jako prevenci či k medicínskému řešení zjištěného potenciálního problému.
  • AIDA Sympton Checker: v režimu 24/7 lze on-line konzultovat zdravotní příznaky klienta. Diagnostika stanoví předběžnou diagnózu a doporučí další postup. Jde vlastně o virtuálního lékaře. Ten není náhradou skutečného lékaře, nicméně umí nasměřovat pacienta ke správnému specialistovi.
  • Loni byla doplněna poradna k pandemii COVID-19 včetně možnosti provést si rychlý orientační on-line test na koronavirus podle osobních příznaků, popř. včetně telefonického spojení s odborníky ohledně prevence a testování. Součástí jsou individuální on-line konzultace s psychologem o tom, jak zvládnout úzkost a stres z pandemie. Získat lze i tipy, jak si usnadnit práci z domova nebo jak mluvit o pandemii s dětmi.

Pandemie urychlila akceptaci distančních služeb

Krize spojená s globální pandemií a omezujícími opatřeními urychlila ochotu zákazníků přesunout se do on-line prostoru a přijímat digitální řešení i v oblasti zdraví. Ta přispěla i k enormnímu rozvoji telemedicíny za poslední rok. „On-line poradenství s lékaři pomáhá aktuálně minimalizovat rizikové osobní kontakty, ale současně nezanedbávat prevenci a péči o zdraví. Naše asistence Diagnose.me se do tohoto formátu přesně hodí,“ zdůraznila Helena Radovanská, ředitelka vývoje produktů UNIQA pojišťovny.

Data uváděná uživatelem v aplikacích nejsou s nikým sdílena a slouží jen pro něj. Cena zdravotní asistence Diagnose.me činí 600 korun ročně. Zákazníci UNIQA v životním pojištění ji dostávají na jeden rok zcela zdarma.

Téma zdraví v koncernové strategii UNIQA 3.0

Strategie UNIQA 3.0 platná na období 2021-2030 pro celý evropský koncern UNIQA Insurance Group, jehož je UNIQA pojišťovna součástí, vytýčila několik priorit pro rozvoj. Jednou z nich je právě sféra péče o zdraví. V té jsou využívány nové technologie, velmi rychle se rozvíjí medicínské znalosti a postupy při léčbě různých donedávna neřešitelných diagnóz. Terapie se individualizuje a obor lépe analyzuje dostupná data. Současně se klade větší důraz na prevenci.

Rakouská UNIQA je dlouholetou jedničkou na rakouském trhu soukromého zdravotního pojištění. Disponuje zkušenostmi a odbornou erudicí na poli zdravotní prevence, podpory fyzické kondice, mentálního zdraví, aktivního stárnutí nebo péče o zdraví na pracovišti.

SanusX

V souladu s trendy investuje koncern rizikový kapitál do startupů věnujících se řešení v těchto oborech a podporuje ve svém inkubátoru různé inovativní projekty. Jedním z posledních počinů je korporátní startup SanusX založený v rakouské UNIQA v roce 2020. Jeho úkolem je rozvíjet pro UNIQA síť a kontakty ve zdravotním sektoru v zájmu vývoje inovativních produktů a služeb užitečných pro život zákazníků UNIQA. Cílovou skupinou jsou jednotlivci i skupiny či korporátní klienti. Ekosystém SanusX identifikuje mezery a příležitosti v současném zdravotnictví, aby nabídl inovativní a jedinečnou novou hodnotu k řešení nejnaléhavějších výzev a priorit klientů. Nehledá pouze nové nápady, ale rovněž podobně naladěné partnery se snahou posunout péči o zdraví lidí na vyšší úroveň.