PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Musím jako invalidní důchodce žádat i pro příští rok o snížený limit 500 Kč na léky a předložit potvrzení o přiznání invalidního důchodu?

obalka-penize-prispevek

Foto: pixnio.comO snížený ochranný limit pro invalidní důchodce, který existuje od 1. 1. 2020, se nežádá každoročně. Pojištěnci, kteří na něj mají nárok a již si o něj prostřednictvím formuláře Oznámení o přiznaném stupni invalidity požádali a svůj nárok doložili, nic dalšího dělat nemusí. Mají nárok na snížený limit i nadále – samozřejmě pokud nadále patří do některé ze dvou zákonem stanovených skupin.

Nárok na snížený ochranný limit mají poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dokládají kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně) a pojištěnci, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění (dokládají kopii posudku o posouzení zdravotního stavu).

Důležité je, že pojištěnci, kteří uvedené podmínky přestali splňovat, jsou povinni oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně ztrátu nároku na snížený limit. Tato povinnost je uvedena přímo v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

Pojištěnec, který pojišťovně dříve doložil, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, tedy musí oznámit, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Je třeba doložit kopii příslušného rozhodnutí. Připomínáme, že poživatelé invalidního důchodu druhého nebo prvního stupně nemají nárok na snížený ochranný limit.

Totéž se týká pojištěnce, který pro snížení svého ochranného limitu pojišťovně doložil, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění – má povinnost oznámit pojišťovně případnou změnu této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl. Předloží přitom kopii nového posudku o posouzení zdravotního stavu.

Jestliže by zdravotní pojišťovna vyplatila pojištěnci v důsledku nesplnění této povinnosti vyšší částku, než na jakou má nárok, šlo by o bezdůvodné obohacení pojištěnce a vznikla by povinnost takové finanční prostředky vrátit.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku